Datum Naam Status Soort informatie
10-09-2020 Spijk-Alberdaweg 9 vastgesteld omgevingsvergunning
09-09-2020 Delfzijl-Vestingbuurt voorontwerp bestemmingsplan
01-09-2020 Facetplan Cultuurhistorie ontwerp bestemmingsplan
01-09-2020 Facetbeheersverordening Cultuurhistorie ontwerp beheersverordening
26-08-2020 Krewerd-Kloosterweg 4 vastgesteld omgevingsvergunning
12-08-2020 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Kennisgeving besluiten windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Ontwerp bestemmingsplan 'Farmsum - Ubbens- en Actionlocatie' officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Ontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl – Molenbergplein' officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl - Albert Heijn locatie e.o.' officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, slopen en (her)bouwen boerderijschuur Kloosterweg 4 te Krewerd officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Voorbereidingsbesluit Industriegebied 'Oosterhorn' officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Besluit vaststelling Hogere Waarden Wet Geluidhinder voor de bouw van zes woningen aan de Midscheeps te Delfzijl. officiële publicatie bekendmaking
30-06-2020 Delfzijl-Molenbergplein ontwerp bestemmingsplan
26-06-2020 Farmsum - Ubbens- en Actionlocatie ontwerp bestemmingsplan
26-06-2020 Delfzijl - Albert Heijn locatie EO voorontwerp bestemmingsplan
25-06-2020 Oosterhorn 2020 vastgesteld voorbereidingsbesluit
25-06-2020 Delfzijl-Midscheeps 97 t/m 97D vastgesteld omgevingsvergunning
25-06-2020 Delfzijl-Midscheeps 99 vastgesteld omgevingsvergunning
25-06-2020 Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (2020) vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen16 woningen Uitwierderweg 105 t/m 135 te Delfzijl officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Ontwerp wijzigingsplan ‘Delfzijl - Farmsumerweg 40' officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen