Datum Naam Status Soort informatie
01-07-2020 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Voorbereidingsbesluit Industriegebied 'Oosterhorn' officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Besluit vaststelling Hogere Waarden Wet Geluidhinder voor de bouw van zes woningen aan de Midscheeps te Delfzijl. officiële publicatie bekendmaking
30-06-2020 Delfzijl-Molenbergplein ontwerp bestemmingsplan
26-06-2020 Farmsum - Ubbens- en Actionlocatie ontwerp bestemmingsplan
26-06-2020 Delfzijl - Albert Heijn locatie EO voorontwerp bestemmingsplan
25-06-2020 Oosterhorn 2020 vastgesteld voorbereidingsbesluit
25-06-2020 Delfzijl-Midscheeps 97 t/m 97D vastgesteld omgevingsvergunning
25-06-2020 Delfzijl-Midscheeps 99 vastgesteld omgevingsvergunning
25-06-2020 Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (2020) vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen16 woningen Uitwierderweg 105 t/m 135 te Delfzijl officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Ontwerp wijzigingsplan ‘Delfzijl - Farmsumerweg 40' officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Delfzijl-Farmsumerweg 40 ontwerp wijzigingsplan
27-05-2020 Ontwerp bestemmingsplan ‘Wagenborgen - Groot Bronswijk' officiële publicatie bekendmaking
27-05-2020 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan Wagenborgen - Groot Bronswijk officiële publicatie bekendmaking
19-05-2020 Wagenborgen - Groot Bronswijk ontwerp bestemmingsplan
08-04-2020 Kennisgeving windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl – Ubbens- en Actionlocatie' officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl - Plein de Molenberg' officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Kennisgeving Verklaring Van Geen Bedenkingen officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Kennisgeving besluit weigering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, weigeren bouwen loods/dierenverblijf Geefsweersterweg 10 a te Meedhuizen officiële publicatie bekendmaking
26-02-2020 Kennisgeving windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen