Datum Naam Status Soort informatie
21-01-2021 Uitbreiding AZC Sportpark Fanny Blankers-Koen ontwerp bestemmingsplan
13-01-2021 Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening parkeren officiële publicatie bekendmaking
13-01-2021 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van 20 woningen op kavel I1464 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
24-12-2020 Stichtsekant Noord, 1e partiële herziening ontwerp bestemmingsplan
23-12-2020 Rectificatie M.e.r.-beoordelingsbesluit en Ontwerpbesluiten partiële herzieningen Stichtsekant, ontwerpbesluit omgevingsvergunning (bouwen en milieu)(inclusief voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer) en melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor de oprichting van een datacenter officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 Besluit planologisch afwijken, besluit hogere waarden Wet Geluidhinder en een Verklaring van geen bedenkingen van de raad van Almere ten behoeve van de realisering van 5 appartementen aan de Monteverdistraat 9 te Almere. officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Parapluherziening parkeren vastgesteld bestemmingsplan
26-11-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1130 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
26-11-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1846 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 M.e.r.-beoordelingsbesluit Datacenter Stichtsekant Almere officiële publicatie bekendmaking
19-11-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1464 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
18-11-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de realisering van een internationale school voor basis- en voortgezet onderwijs op locatie Annapark in Almere Stad. officiële publicatie bekendmaking
26-10-2020 Planologisch afwijken ten behoeve van het toevoegen van een bouwvlak aan de Hongarijeplaats 2-4 in Almere. officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Toepassing coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro ten behoeve van de vestiging van een datacenter op bedrijventerrein Stichtsekant in Almere officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Ontwerp omgevingsvergunning planologisch tijdelijk afwijken tot 1 maart 2023 en ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen van de raad van Almere ten behoeve van de realisatie van de tijdelijke kabelbaan op het Floriadeterrein te Almere. officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van 5 vrijstaande woningen op kavel B1625001 t/m B1625005 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1130 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1846 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
17-09-2020 Veegplan ontwerp bestemmingsplan
16-09-2020 Ontwerp bestemmingsplan Veegplan, Almere officiële publicatie bekendmaking
04-09-2020 Planologisch afwijken planologisch afwijken ten behoeve van de realisering van 20 seniorenwoningen (project De Deining) in de Marken, Almere Haven. officiële publicatie bekendmaking
31-07-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel B1625001 t/m B1625005 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Barracudastraat - Snoekstraat concept bestemmingsplan
08-07-2020 Ontwerpbesluit planologisch afwijken, ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder en een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen van de raad van Almere ten behoeve van de realisering van 5 appartementen aan de Monteverdistraat 9 te Almere. officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Planologisch afwijken ten behoeve van de realisering van een motorhome annex berging aan de Burgemeester Dickerdacklaan in Almere Buiten. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen