Datum Naam Status Soort informatie
29-11-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan De Horizon 39 (kavel I577 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
15-11-2019 Ontwerp omgevingsvergunning planologisch afwijken en ontwerpbesluit voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van de bouw van een distributiecentrum op bedrijventerrein Stichtsekant kadastraal bekend Almere, sectie D, nr.s 162,184,185,189 (allen deels) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
15-11-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de James Wattweg 6 (kavel I1018 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
15-11-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de Alexander Bellstraat 27 (kavel I1277 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
08-11-2019 Planologisch afwijken voor de bouw van een bedrijfspand voor Flamco op bedrijventerrein ‘Stichtsekant” te Almere. officiële publicatie bekendmaking
25-10-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de Fibonaccilaan 6 (kavel I1200) in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1048002 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Chw bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning ontwerp bestemmingsplan
09-10-2019 Ontwerp Chw bestemmingsplan 'Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning' en concept beleidsnota 'Woningsplitsing en kamerbewoning' officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 Zonnepark Braambergen vastgesteld omgevingsvergunning
19-09-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1307 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
06-09-2019 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan De Horizon 39 (kavel I577 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
06-09-2019 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de Alexander Bellstraat 27 (kavel I1277 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
06-09-2019 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de James Wattweg 6 (kavel I1018 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
04-09-2019 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de realisatie van 21 woningen (complex met drie bouwlagen) hoek Tasmaniestraat- Midwaystraaat (ongenummerd), kadastraal bekend Almere, B 6778 gedeeltelijk, te Almere. officiële publicatie bekendmaking
30-08-2019 Planologisch afwijken voor de bouw van een bedrijfspand voor Flamco op bedrijventerrein ‘Stichtsekant” te Almere. officiële publicatie bekendmaking
29-08-2019 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op aan de Fibonaccilaan 6 (kavel I1200) in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Ter inzage legging vastgesteld bestemmingsplan Almere Poort Oost en Duin officiële publicatie bekendmaking
11-07-2019 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1307 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
11-07-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de Buitenplaats Oosterwold (kavel I070-008 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Vooraankondiging ter inzage legging vastgesteld bestemmingsplan Almere Poort Oost en Duin officiële publicatie bekendmaking
09-07-2019 Rectificatie terinzagelegging conceptnota Parkeernormen 2019 officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 Almere Poort Buitendijks ontwerp bestemmingsplan
03-07-2019 Parapluherziening parkeren ontwerp bestemmingsplan
03-07-2019 Ontwerp bestemmingsplan voor Almere Poort Buitendijks officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen