Datum Naam Status Soort informatie
18-03-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de realisering van een basisschool met gymlokaal en een kinderdagverblijf in Muiderduin te Almere-Poort. officiële publicatie bekendmaking
09-03-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1144 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
09-03-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I576 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
09-03-2020 Planologisch afwijken ten behoeve van de realisatie van een extra botenloods voor de roeivereniging ‘Pampus’ aan de Verlaatweg 7 te Almere. officiële publicatie bekendmaking
05-03-2020 Appartementen Sluis Almere Haven ontwerp bestemmingsplan
05-03-2020 Kruisstraat Almere Haven ontwerp bestemmingsplan
04-03-2020 Ontwerp bestemmingsplannen Appartementen Sluis en Kruisstraat Almere Haven officiële publicatie bekendmaking
28-02-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1155 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
14-02-2020 Omgevingsvergunning planologisch afwijken ten behoeve van de bouw van 18 appartementen en detailhandel op de begane grond op het Homerusplein te Almere-Poort. officiële publicatie bekendmaking
14-02-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van twee aaneengesloten woningen met doorgang voor mantelzorg op kavel I1317 te Almere. officiële publicatie bekendmaking
14-02-2020 Besluit op grond van de Wet geluidhinder, met betrekking tot vaststelling hoger waarden in verband met de omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 2º van de Wabo ten behoeve van de functiewijziging Brahmsstraat 1 in Almere officiële publicatie bekendmaking
10-02-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de Fibonaccilaan 12 (kavel I860 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I266-001 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Ontwerp omgevingsvergunning planologisch afwijken en ontwerpbesluit vvgb voor het weigeren van het oprichten van een melkgeitenhouderij op Tureluurweg 58 te Almere. officiële publicatie bekendmaking
20-12-2019 Ontwerp omgevingsvergunning planologisch afwijken ten behoeve van de bouw van 18 appartementen en detailhandel op de begane grond op het Homerusplein te Almere-Poort. officiële publicatie bekendmaking
13-12-2019 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van de bouw van twee aaneengesloten woningen met doorgang voor mantelzorg op kavel I1317 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
13-12-2019 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de Fibonaccilaan 12 (kavel I860 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
13-12-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1048002 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
29-11-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan De Horizon 39 (kavel I577 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
15-11-2019 Ontwerp omgevingsvergunning planologisch afwijken en ontwerpbesluit voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van de bouw van een distributiecentrum op bedrijventerrein Stichtsekant kadastraal bekend Almere, sectie D, nr.s 162,184,185,189 (allen deels) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
15-11-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de James Wattweg 6 (kavel I1018 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
15-11-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de Alexander Bellstraat 27 (kavel I1277 in Oosterwold) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
08-11-2019 Planologisch afwijken voor de bouw van een bedrijfspand voor Flamco op bedrijventerrein ‘Stichtsekant” te Almere. officiële publicatie bekendmaking
25-10-2019 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de Fibonaccilaan 6 (kavel I1200) in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1048002 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen