Datum Naam Status Soort informatie
17-09-2020 Veegplan ontwerp bestemmingsplan
31-07-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel B1625001 t/m B1625005 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Barracudastraat - Snoekstraat concept bestemmingsplan
08-07-2020 Ontwerpbesluit planologisch afwijken, ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder en een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen van de raad van Almere ten behoeve van de realisering van 5 appartementen aan de Monteverdistraat 9 te Almere. officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Planologisch afwijken ten behoeve van de realisering van een motorhome annex berging aan de Burgemeester Dickerdacklaan in Almere Buiten. officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Planologisch afwijken ten behoeve van het toevoegen van een bouwvlak aan de Hongarijeplaats 2-4 in Almere. officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Voorbereidingsbesluit supermarkten Oosterwold officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Voorbereidingsbesluit supermarkten Oosterwold vastgesteld voorbereidingsbesluit
30-06-2020 M.e.r.-beoordelingsbesluit Kabelbaan Floriade Almere 2022 officiële publicatie bekendmaking
26-06-2020 Omgevingsvergunning planologisch afwijken en besluit vvgb voor het weigeren van het oprichten van een melkgeitenhouderij op Tureluurweg 58 te Almere. officiële publicatie bekendmaking
26-06-2020 Omgevingsvergunning 2e fase ten behoeve van de bouw van een distributiecentrum , aan Brigittenweg 1, op bedrijventerrein Stichtsekant kadastraal bekend Almere, sectie D, nrs. 162,184,185,189 (allen deels) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
26-06-2020 Ontwerpbesluit planologisch afwijken ten behoeve van de realisering van 20 seniorenwoningen (project De Deining) in de Marken, Almere Haven. officiële publicatie bekendmaking
05-06-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1397001 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
05-06-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1155 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
22-05-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden voor het realiseren van een basisschool met gymlokaal en kinderdagverblijf in Muiderduin te Almere. officiële publicatie bekendmaking
08-05-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I576 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
08-05-2020 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1144 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
08-05-2020 Planologisch afwijken ten behoeve van de realisatie van een extra botenloods voor de roeivereniging ‘Pampus’ aan de Verlaatweg 7 te Almere. officiële publicatie bekendmaking
01-05-2020 Ontwerp omgevingsvergunning 2e fase ten behoeve van de bouw van een distributiecentrum , aan Brigittenweg 1, op bedrijventerrein Stichtsekant kadastraal bekend Almere, sectie D, nrs. 162,184,185,189 (allen deels) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning, Almere. officiële publicatie bekendmaking
03-04-2020 Planologisch afwijken en besluit voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van de bouw van een distributiecentrum op bedrijventerrein Stichtsekant kadastraal bekend Almere, sectie D, nrs. 162,184,185,189 (allen deels) te Almere. officiële publicatie bekendmaking
03-04-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1397001 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
18-03-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de realisering van een basisschool met gymlokaal en een kinderdagverblijf in Muiderduin te Almere-Poort. officiële publicatie bekendmaking
09-03-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1144 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
09-03-2020 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I576 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen