Datum Naam Status Soort informatie
14-04-2021 Omgevingsvergunning planologisch tijdelijk afwijken tot 1 maart 2023 en besluit verklaring van geen bedenkingen van de raad van Almere ten behoeve van de realisatie van de tijdelijke kabelbaan op het Floriadeterrein te Almere. officiële publicatie bekendmaking
09-04-2021 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1966003 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Wijzigingsplan Leemwierde ontwerp wijzigingsplan
07-04-2021 Ontwerpwijzigingsplan Leemwierde en m.e.r.-beoordelingsbesluit officiële publicatie bekendmaking
02-04-2021 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1472001 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Planologisch afwijken ten behoeve van de bouw van de bouw van een observatiepunt in het Kromslootpark in Almere. officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van 20 woningen op kavel I108 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
18-03-2021 Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold ontwerp bestemmingsplan
17-03-2021 Ontwerp Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 M.e.r.-beoordelingsbesluit Herontwikkeling Wisselweg 1-31, Almere Stad officiële publicatie bekendmaking
04-03-2021 Wijzigingsplan Linnaeusweg 9 ontwerp wijzigingsplan
04-03-2021 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van 8 vrijstaande woningen op kavel I757 Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
04-03-2021 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I2126 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de realisering van een internationale school voor basis- en voortgezet onderwijs op locatie Annapark in Almere Stad. officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Wijzigingsplan J. Huydecoperweg 2 ontwerp wijzigingsplan
04-02-2021 Planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1464 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
04-02-2021 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I2111 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
04-02-2021 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op kavel I1472001 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 M.e.r.-beoordelingsbesluit Overslaglocatie Silokade, Blocq van Kuffeler officiële publicatie bekendmaking
21-01-2021 Uitbreiding AZC Sportpark Fanny Blankers-Koen ontwerp bestemmingsplan
20-01-2021 M.e.r.-beoordelingsbesluit en Ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding AZC Sportpark Fanny Blankers-Koen, Almere Buiten officiële publicatie bekendmaking
13-01-2021 Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening parkeren officiële publicatie bekendmaking
13-01-2021 Planologisch afwijken en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van 20 woningen op kavel I1464 in Oosterwold te Almere. officiële publicatie bekendmaking
24-12-2020 Stichtsekant Noord, 1e partiële herziening ontwerp bestemmingsplan
23-12-2020 Rectificatie M.e.r.-beoordelingsbesluit en Ontwerpbesluiten partiële herzieningen Stichtsekant, ontwerpbesluit omgevingsvergunning (bouwen en milieu)(inclusief voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer) en melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor de oprichting van een datacenter officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen