Datum Naam Status Soort informatie
06-12-2019 4 woningen Marten Klompienlaan vastgesteld omgevingsvergunning
08-01-2016 5 appartementen in voormalig hotel De Unie vastgesteld omgevingsvergunning
19-06-2019 8 woningen Klompienlaan oneven vastgesteld omgevingsvergunning
09-03-2016 8 woningen Marten KLompienlaan vastgesteld omgevingsvergunning
13-08-2013 Aanleggen van een ontsluitingsweg en het kappen 5 bomen Zoutweg en Tonckelweg, Veendam officiële publicatie bekendmaking
25-06-2013 Beheersverordening Buitengebied Veendam vastgesteld, Veendam officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Bekendmaking bestemmingsplan “Veegplan buitengebied Veendam 2019” officiële publicatie bekendmaking
24-09-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Borgercompagnie 117 te Borgercompagnie” officiële publicatie bekendmaking
30-09-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Borgercompagnie 117 te Borgercompagnie” (rectificatie) officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Veegplan buitengebied Veendam 2019” en beleidskaart “Archeologie en cultuurhistorie gemeente Veendam” officiële publicatie bekendmaking
31-05-2019 Besluit m.e.r.-beoordeling Kibbelgaarn 2a Veendam officiële publicatie bekendmaking
31-07-2018 Besluit m.e.r.-beoordeling Kibbelgaarn 2d officiële publicatie bekendmaking
13-01-2015 Besluit m.e.r.-beoordeling vleesvarkenshouderij aan Numero Dertien 6C te Veendam officiële publicatie bekendmaking
02-05-2018 Besluit vormvrije m.e.r.- beoordeling Parkzicht, Museumplein 3, Veendam officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Numero Dertien 6 B officiële publicatie bekendmaking
19-09-2018 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Numero Dertien 2 d officiële publicatie bekendmaking
09-10-2018 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Zuidwending 261 officiële publicatie bekendmaking
23-08-2011 Bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
23-10-2012 Bestemmingsplan ‘Kerkstraat-West’ vastgesteld, Veendam officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Bestemmingsplan “Havenstraat 1b Veendam” vastgesteld en omgevingsvergunning voor het realiseren van twee woningen aan de Havenstraat 1b te Veendam verleend officiële publicatie bekendmaking
13-07-2020 Bestemmingsplan “Leer- en Sportpark” vastgesteld en omgevingsvergunning voor de bouw van twee schoolgebouwen aan de Raadsgildenlaan verleend officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Bestemmingsplan “Pijlkruidstraat-Ericastraat” vastgesteld en omgevingsvergunning voor 36 huurwoningen verleend officiële publicatie bekendmaking
05-09-2018 Bestemmingsplan “Verlegging gasleiding N366” in voorbereiding officiële publicatie bekendmaking
02-04-2019 Bestemmingsplan “Verlegging gasleiding N-366” vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
11-07-2011 Bestemmingsplan Bedrijventerrein vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen