Datum Naam Status Soort informatie
01-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia’ officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw (t.b.v. handel / reparatie auto’s) met inpandige bedrijfswoning op het adres Bootsmaweg 6 te Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
26-06-2020 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Oprichten bedrijfsgebouw met inpandige bedrijfswoning Bootsmaweg 6 Leeuwarden ontwerp omgevingsvergunning
24-06-2020 Vaststelling welstandsrichtlijnen Unia officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 Leeuwarden - Partiële herziening onbenutte plancapaciteit, detailhandel, horeca en kantoren voorontwerp bestemmingsplan
17-06-2020 Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel Unia vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening Archeologie officiële publicatie bekendmaking
10-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden Buitengebied – Realisatie Nijkleaster It Westerhûs 1 Hilaard’ officiële publicatie bekendmaking
10-06-2020 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Woningbouw Swingmastate – Friesmastate’ officiële publicatie bekendmaking
02-06-2020 Leeuwarden - woningbouw Swingmastate - Friesmastate voorontwerp bestemmingsplan
25-05-2020 Leeuwarden Buitengebied - Realisatie Nijkleaster It Westerhus 1 Hilaard ontwerp bestemmingsplan
15-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leeuwarden - Woningbouw Brandemeer en De Kei’ officiële publicatie bekendmaking
15-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Arken en woonschepen’ officiële publicatie bekendmaking
15-04-2020 Inspraak welstandscriteria Arken officiële publicatie bekendmaking
15-04-2020 Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning met schuur op het adres Zwemmer 5 te Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Aldlânstate’ officiële publicatie bekendmaking
08-04-2020 Vaststelling welstandsrichtlijnen Middelsee officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia’ officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Inspraak welstandsrichtlijnen Unia officiële publicatie bekendmaking
30-03-2020 Leeuwarden - Aldlânstate ontwerp bestemmingsplan
11-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia’ officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Inspraak welstandsrichtlijnen Unia officiële publicatie bekendmaking
02-03-2020 Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel Unia ontwerp bestemmingsplan
26-02-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Leeuwarden - Middelsee Fase 1 officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan woon-werklocatie  ‘Jirnsum – Rijksweg 155’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen