Datum Naam Status Soort informatie
09-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening kleine windturbines officiële publicatie bekendmaking
03-06-2021 Leeuwarden - Partiële herziening kleine windturbines ontwerp bestemmingsplan
02-06-2021 Ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 26 appartementen en 14 grondgebonden woningen aan de Bonkevaart binnen het project Tolhuis in Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
31-05-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 26 appartementen en 14 woningen Tolhuis 2de fase ontwerp omgevingsvergunning
20-05-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aanleg vlonder en vissteigers Havenkom Wiarda vastgesteld omgevingsvergunning
19-05-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verlengen termijn zonnepark Drachtsterweg ontwerp omgevingsvergunning
19-05-2021 Ontwerp-omgevingsvergunning voor het verlengen van de verleende tijdelijke omgevingsvergunning van 10 naar 25 jaar inzake zonnepark Drachtsterweg te Leeuwarden. officiële publicatie bekendmaking
19-05-2021 Verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een vlonder en twee vissteigers in de havenkom van buurtschap Wiarda te Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 Rectificatie Ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van twee stallen op het adres Harnsterdyk 7 in Stiens officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 Vastgesteld wijzigingsplan Leeuwarden – James Wattstraat naast 24 e.o. officiële publicatie bekendmaking
10-05-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Harnsterdyk 7 Stiens ontwerp omgevingsvergunning
05-05-2021 Voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid van parkeerstrook en trottoir Hoofdstraat 51 in Warten officiële publicatie bekendmaking
26-04-2021 Leeuwarden - James Wattstraat naast 24 e.o. vastgesteld wijzigingsplan
21-04-2021 Verleende omgevingsvergunning (11037471) voor de bouw van een woning op het adres Mr. P.J. Troelstraweg 142 te Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Ontwerpbestemmingsplan ‘Stiens, Hege Herewei 2’ en ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw op het adres Hege Herewei 2 in Stiens officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Ontwerpbestemmingsplan Grou – herstructureren woningbouw Nijdjipstrjitte e.o. officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Blitsaerd Oost officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Inspraak Welstandsrichtlijnen Grou – Herstructureren woningbouw Nijdjipstrjitte eo officiële publicatie bekendmaking
19-04-2021 Omgevingsvergunning Stiens - Hege Hearewei 2 ontwerp omgevingsvergunning
15-04-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Vestiging ijsschepperij, theetuin, b&b en sociale eetkamer Wurgedyk 20 Stiens ontwerp omgevingsvergunning
15-04-2021 Grou - herstructureren woningbouw Nijdjipstrjitte e.o. ontwerp bestemmingsplan
14-04-2021 Ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning, ijsschepperij/theetuin, bed & breakfast en sociale eetkamer op het adres Wurgedyk 20 te Stiens officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Blitsaerd Oost officiële publicatie bekendmaking
09-04-2021 Leeuwarden - Blitsaerd Oost ontwerp bestemmingsplan
07-04-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woning Mr. P.J. Troelstraweg 142 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen