Datum Naam Status Soort informatie
03-03-2021 Verleende omgevingsvergunning voor het deels realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg en het deel van de brug (brughoofd) Blitsaerd Oost (fase II) te Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Voorbereidingsbesluit Leeuwarden – Woningsplitsing en woonzorgfuncties officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Inspraak concept stedenbouwkundig plan De Hem officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Ontsluitingsweg Blitsaerd vastgesteld omgevingsvergunning
17-02-2021 Voorbereidingsbesluit Leeuwarden - Woningsplitsing en woonzorgfuncties vastgesteld voorbereidingsbesluit
10-02-2021 Ontwerpwijzigingsplan Leeuwarden – James Wattstraat naast 24 e.o. officiële publicatie bekendmaking
10-02-2021 Verleende omgevingsvergunning voor het planologisch maken van 14 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de Bonkevaart binnen het project Tolhuis in Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
04-02-2021 Leeuwarden - James Wattstraat naast 24 e.o. ontwerp wijzigingsplan
04-02-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 26 appartementen en 14 woningen Tolhuis vastgesteld omgevingsvergunning
13-01-2021 Inspraak pre-omgevingsplan Leeuwarden - Buitengebied Zuid officiële publicatie bekendmaking
06-01-2021 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Grou – Herstructureren woningbouw Nijdjipstrjitte e.o. officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leeuwarden Buitengebied – Realisatie Nijkleaster It Westerhûs 1 Hilaard’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Woningbouw Swingmastate – Friesmastate’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Inspraak Beeldkwaliteitsplan & welstandsrichtlijnen – Locatie “Bijzonder Wonen” in De Klamp officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan ‘Stiens – Hege Herewei 2’ officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Inspraak welstandscriteria drie nieuwbouw woningen Jirnsum - Rijksweg 155 officiële publicatie bekendmaking
02-12-2020 Leeuwarden Buitengebied - Realisatie Nijkleaster It Westerhus 1 Hilaard vastgesteld bestemmingsplan
01-12-2020 Leeuwarden - woningbouw Swingmastate - Friesmastate ontwerp bestemmingsplan
25-11-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening archeologie officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Ontwerp-omgevingsvergunning voor het deels realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg en het deel van de brug (brughoofd) Blitsaerd Oost (fase II) te Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Ontwerp-omgevingsvergunning voor het vergroten en verbouwen van het voormalig politiebureau Grou naar 14 appartementen op het adres Stationsweg 35 te Grou officiële publicatie bekendmaking
24-11-2020 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Ontsluitingsweg Blitsaerd ontwerp omgevingsvergunning
23-11-2020 Omgevingsvergunning Grou - Verbouw voormalig politiebureau naar 14 appartementen ontwerp omgevingsvergunning
23-11-2020 Grou - herstructureren woningbouw Nijdjipstrjitte e.o. voorontwerp bestemmingsplan
11-11-2020 Partiële herziening Archeologie vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen