Datum Naam Status Soort informatie
11-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia’ officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Inspraak welstandsrichtlijnen Unia officiële publicatie bekendmaking
02-03-2020 Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel Unia ontwerp bestemmingsplan
26-02-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Leeuwarden - Middelsee Fase 1 officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan woon-werklocatie  ‘Jirnsum – Rijksweg 155’ officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een meubelmakerij op het adres Hoptille 6 te Hilaard officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw aan De Eenhoorn in Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Kennisgeving voornemen tot voorbereiding van een milieueffectrapport voor de Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen officiële publicatie bekendmaking
31-01-2020 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie Appartementengebouw aan De Eenhoorn Leeuwarden ontwerp omgevingsvergunning
28-01-2020 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Vestiging meubelmakerij Hoptille 6 Hilaard vastgesteld omgevingsvergunning
15-01-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Leeuwarden - Dairy Campus en omgeving officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Leeuwarden - Aansluiting Overijsselselaan Zuid officiële publicatie bekendmaking
02-01-2020 Verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een gezondheidscentrum op het perceel Oan ’t Alddjip te Wergea officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Inspraak welstandsrichtlijnen en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de bouw van appartementen op het adres Hege Hearewei 2 in Stiens officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen/uitbreiden van de werkplaats (meubelstoffeerderij) tot werkplaats met bedrijfswoning op het adres Gele Buorren 3 te Baard officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een schuur voor de meubelmakerij op het adres Tsienzerbuorren 2 te Reduzum officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Leeuwarden - Dairy Campus en omgeving vastgesteld bestemmingsplan
18-12-2019 Leeuwarden - Aansluiting Overijsselselaan Zuid vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2019 Omgevingsvergunning Wergea - Realisatie gezondheidscentrum Oan ’t Alddjip vastgesteld omgevingsvergunning
12-12-2019 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verbouwen/uitbreiden schuur/werkplaats tot een woning/werkplaats Gele Buorren 3 Baard vastgesteld omgevingsvergunning
12-12-2019 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realiseren schuur voor meubelmakerij Tsienzerbuorren 2 Reduzum vastgesteld omgevingsvergunning
04-12-2019 Verleende omgevingsvergunningfunctiewijziging naar wonen en gedeeltelijke sloop en nieuwbouw Kanaalstraat 9 – 11 te Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Inspraak welstandsrichtlijnen Middelsee officiële publicatie bekendmaking
26-11-2019 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Renovatie en nieuwbouw appartementen Kanaalstraat 9 – 11 vastgesteld omgevingsvergunning
20-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden - Woningbouw Brandemeer en De Kei’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen