Datum Naam Status Soort informatie
09-11-2020 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 50 appartementen hoekperceel Richard Holstraat en Sem Dresdenstraat ontwerp omgevingsvergunning
02-11-2020 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woning Mr. P.J. Troelstraweg 142 ontwerp omgevingsvergunning
07-10-2020 Leeuwarden - Aldlânstate vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2020 Leeuwarden Buitengebied - Wijzigen bedrijfskavel Langedyk 31 Alde Leie ontwerp wijzigingsplan
19-08-2020 Ontwerpbestemmingsplan woon-werklocatie ‘Jirnsum – Rijksweg 155’ officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Tweede publicatie: Ontwerp-omgevingsvergunning voor het planologisch mogelijk maken van 26 appartementen en 14 grondgebonden woningen aan de Bonkevaart binnen het project Tolhuis in Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Ontwerpbesluit hogere waarde t.b.v. ontwerpbestemmingsplan ‘Jirnsum – Rijksweg 155’ voor de bouw van 3 woningen aan de Boarn achter de percelen Rijksweg 145 - 151 in Jirnsum officiële publicatie bekendmaking
10-08-2020 Jirnsum - Rijksweg 155 ontwerp bestemmingsplan
05-08-2020 Verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw aan De Eenhoorn in Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
29-07-2020 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Mantgum – CPO 12 woningen officiële publicatie bekendmaking
24-07-2020 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie Appartementengebouw aan De Eenhoorn Leeuwarden vastgesteld omgevingsvergunning
22-07-2020 Vaststelling Beeldkwaliteitsplan incl. welstandsrichtlijnen Blitsaerd Oost Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Ontwerp-omgevingsvergunning voor het planologisch mogelijk maken van 26 appartementen en 14 grondgebonden woningen aan de Bonkevaart binnen het project Tolhuis in Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
20-07-2020 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 26 appartementen en 14 woningen Tolhuis ontwerp omgevingsvergunning
15-07-2020 Vaststelling welstandsrichtlijnen en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de bouw van appartementen op het adres Hege Hearewei 2 in Stiens officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Partiële herziening onbenutte plancapaciteit detailhandel, horeca en kantoren’ officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia’ officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw (t.b.v. handel / reparatie auto’s) met inpandige bedrijfswoning op het adres Bootsmaweg 6 te Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
26-06-2020 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Oprichten bedrijfsgebouw met inpandige bedrijfswoning Bootsmaweg 6 Leeuwarden ontwerp omgevingsvergunning
24-06-2020 Vaststelling welstandsrichtlijnen Unia officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 Leeuwarden - Partiële herziening onbenutte plancapaciteit, detailhandel, horeca en kantoren voorontwerp bestemmingsplan
17-06-2020 Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel Unia vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening Archeologie officiële publicatie bekendmaking
15-06-2020 Bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen voorontwerp bestemmingsplan
10-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden Buitengebied – Realisatie Nijkleaster It Westerhûs 1 Hilaard’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen