Datum Naam Status Soort informatie
06-01-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Uitbreiding minicamping Ayttadyk 10 Swichum ontwerp omgevingsvergunning
06-01-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Uitbreiding melkveehouderij Skrins 4 Easterlittens ontwerp omgevingsvergunning
22-12-2021 Omgevingsvisie Leeuwarden vastgesteld structuurvisie
22-12-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw 2e bedrijfswoning en vervanging schuur Wielsterdyk 2 Weidum vastgesteld omgevingsvergunning
22-12-2021 Leeuwarden Buitengebied - Dekemawei 15 Baard vastgesteld bestemmingsplan
01-12-2021 Voorbereidingsbesluit Leeuwarden - Newtonpark 1-2-3 e.o. vastgesteld voorbereidingsbesluit
01-12-2021 Leeuwarden – De Zwemmer 3 en 5 vastgesteld bestemmingsplan
01-12-2021 Bestemmingsplan Leeuwarden - Arken en woonschepen vastgesteld bestemmingsplan
17-11-2021 Snakkerburen - Op 'e Tún ontwerp wijzigingsplan
16-11-2021 Leeuwarden - Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties ontwerp bestemmingsplan
10-11-2021 Wytgaard - Nij Wingerd ontwerp bestemmingsplan
02-11-2021 Bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen ontwerp bestemmingsplan
25-10-2021 Leeuwarden - Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee voorontwerp bestemmingsplan
15-10-2021 Leeuwarden Buitengebied - Leechlân 3 Grou ontwerp wijzigingsplan
12-10-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen Leons 11 vastgesteld omgevingsvergunning
06-10-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Harnsterdyk 7 Stiens vastgesteld omgevingsvergunning
05-10-2021 Leeuwarden - Eeskwerd vastgesteld wijzigingsplan
04-10-2021 Grou - herstructureren woningbouw Nijdjipstrjitte e.o. vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2021 Onttrekking aan de openbaarheid van het gebied tussen Restaurant de Grote Wielen en het vaarwater Alddeel officiële publicatie bekendmaking
23-09-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verlengen termijn zonnepark Zwette ontwerp omgevingsvergunning
22-09-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verlengen termijn zonnepark Drachtsterweg vastgesteld omgevingsvergunning
13-09-2021 Leeuwarden - Blitsaerd Oost vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2021 Jirnsum - Rijksweg 155 vastgesteld bestemmingsplan
27-08-2021 Omgevingsvergunning Stiens - Bouw 10 woningen Petterhusterdyk vastgesteld omgevingsvergunning
08-07-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Vestiging ijsschepperij, theetuin, b&b en sociale eetkamer Wurgedyk 20 Stiens vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen