Datum Naam Status Soort informatie
01-08-2022 Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 8 trekkershutten Dekemawei 15 Baard ontwerp omgevingsvergunning
13-07-2022 Bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen vastgesteld bestemmingsplan
30-06-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verbouw voormalige boerderij tot twee woningen Overijsselsestraatweg 18 Reduzum ontwerp omgevingsvergunning
30-06-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw appartementenschuur met drie recreatiewoningen Húns 30 Húns ontwerp omgevingsvergunning
15-06-2022 Leeuwarden - Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties vastgesteld bestemmingsplan
09-06-2022 Omgevingsvergunning Idaerd - Bouw schuur bij woning Friesmawei 39 ontwerp omgevingsvergunning
02-06-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Woningbouw Brandemeer 5, 7 en 9 ontwerp omgevingsvergunning
25-05-2022 Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Newtonpark 1-2-3 e.o. vastgesteld bestemmingsplan
25-05-2022 Wytgaard - Nij Wingerd vastgesteld bestemmingsplan
02-05-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw woning Brédyk 44 Wytgaard ontwerp omgevingsvergunning
02-05-2022 Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder wonen ontwerp bestemmingsplan
26-04-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Uitbreiding melkveehouderij Skrins 4 vastgesteld omgevingsvergunning
31-03-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Uitbreiding minicamping Ayttadyk 10 Swichum vastgesteld omgevingsvergunning
29-03-2022 Partiële herziening Archeologie vastgesteld bestemmingsplan
22-03-2022 Leeuwarden - De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41 ontwerp bestemmingsplan
09-03-2022 Leeuwarden - De Zuidlanden, bouw woning ten zuiden Wergeasterdyk 38 ontwerp bestemmingsplan
09-02-2022 Uitspraak Leeuwarden – Partiële herziening Archeologie vastgesteld gerechtelijke uitspraak
09-02-2022 Leeuwarden Buitengebied - Leechlân 3 Grou vastgesteld wijzigingsplan
08-02-2022 Snakkerburen - Op 'e Tún vastgesteld wijzigingsplan
26-01-2022 Leeuwarden - Partiële herziening onbenutte plancapaciteit, detailhandel, horeca en kantoren ontwerp bestemmingsplan
26-01-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verlengen termijn zonnepark Zwette vastgesteld omgevingsvergunning
26-01-2022 Uitspraak Leeuwarden - Buurtschap Unia vastgesteld gerechtelijke uitspraak
18-01-2022 Stiens - Hege Hearewei 2 vastgesteld bestemmingsplan
22-12-2021 Omgevingsvisie Leeuwarden vastgesteld structuurvisie
22-12-2021 Leeuwarden - Partiële herziening kleine windturbines vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen