Datum Naam Status Soort informatie
11-01-2023 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw woning Brédyk 44 Wytgaard vastgesteld omgevingsvergunning
15-12-2022 Wijzigingsplan Leeuwarden - Woningbouw Potmargepark op de ‘Smedinglocatie’ ontwerp wijzigingsplan
14-12-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 8 trekkershutten Dekemawei 15 Baard vastgesteld omgevingsvergunning
01-11-2022 Omgevingsvergunning Mantgum - Bouw 9 appartementen Seerp van Galemawei ontwerp omgevingsvergunning
27-10-2022 Omgevingsvergunning Idaerd - Bouw schuur bij woning Friesmawei 39 vastgesteld omgevingsvergunning
20-10-2022 De Zuidlanden, Plandeel De Hem, Leeuwarden concept bestemmingsplan
17-10-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verbouw voormalige boerderij tot twee woningen Overijsselsestraatweg 18 Reduzum vastgesteld omgevingsvergunning
17-10-2022 Omgevingsvergunning Grou - Bouw woning Minne Finne kavel 14 ontwerp omgevingsvergunning
12-10-2022 Beleidskader Retail 2022 vastgesteld structuurvisie
12-10-2022 Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder wonen vastgesteld bestemmingsplan
10-10-2022 Bestemmingsplan Leeuwarden - Dorhoutstraat Potmargepark ontwerp bestemmingsplan
21-09-2022 Leeuwarden - De Zuidlanden, bouw woning ten zuiden Wergeasterdyk 38 vastgesteld bestemmingsplan
14-09-2022 Leeuwarden - Middelsee fase 2 ontwerp bestemmingsplan
13-07-2022 Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel Unia vastgesteld bestemmingsplan
13-07-2022 Leeuwarden - De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41 vastgesteld bestemmingsplan
13-07-2022 Bestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen vastgesteld bestemmingsplan
30-06-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw appartementenschuur met drie recreatiewoningen Húns 30 Húns ontwerp omgevingsvergunning
15-06-2022 Leeuwarden - Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties vastgesteld bestemmingsplan
02-06-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Woningbouw Brandemeer 5, 7 en 9 ontwerp omgevingsvergunning
25-05-2022 Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Newtonpark 1-2-3 e.o. vastgesteld bestemmingsplan
25-05-2022 Wytgaard - Nij Wingerd vastgesteld bestemmingsplan
26-04-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Uitbreiding melkveehouderij Skrins 4 vastgesteld omgevingsvergunning
31-03-2022 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Uitbreiding minicamping Ayttadyk 10 Swichum vastgesteld omgevingsvergunning
29-03-2022 Partiële herziening Archeologie vastgesteld bestemmingsplan
09-03-2022 Leeuwarden - De Zuidlanden, bouw woning ten zuiden Wergeasterdyk 38 ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen