Datum Naam Status Soort informatie
23-09-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verlengen termijn zonnepark Zwette ontwerp omgevingsvergunning
01-09-2021 Omgevingsvisie Leeuwarden ontwerp structuurvisie
08-07-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Vestiging ijsschepperij, theetuin, b&b en sociale eetkamer Wurgedyk 20 Stiens vastgesteld omgevingsvergunning
07-07-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw 2e bedrijfswoning en vervanging schuur Wielsterdyk 2 Weidum ontwerp omgevingsvergunning
30-06-2021 Omgevingsvergunning Stiens - Bouw 10 woningen Petterhusterdyk ontwerp omgevingsvergunning
30-06-2021 Ontwerpwijzigingsplan Leeuwarden – Eeskwerd officiële publicatie bekendmaking
30-06-2021 Rectificatie: Ontwerp-omgevingsvergunning (11023138) voor de realisatie van 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen op het adres Leons 11 te Leons officiële publicatie bekendmaking
30-06-2021 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Wytgaard – Nij Wingerd officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Ontwerp-omgevingsvergunning (11023138) voor de realisatie van 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen op het adres Leons 11 te Leons officiële publicatie bekendmaking
22-06-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen Leons 11 ontwerp omgevingsvergunning
22-06-2021 Leeuwarden – De Zwemmer 3 en 5 ontwerp bestemmingsplan
22-06-2021 Wytgaard - Nij Wingerd voorontwerp bestemmingsplan
16-06-2021 Leeuwarden - Eeskwerd ontwerp wijzigingsplan
09-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Partiële herziening kleine windturbines officiële publicatie bekendmaking
03-06-2021 Leeuwarden - Partiële herziening kleine windturbines ontwerp bestemmingsplan
02-06-2021 Ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 26 appartementen en 14 grondgebonden woningen aan de Bonkevaart binnen het project Tolhuis in Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
31-05-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 26 appartementen en 14 woningen Tolhuis 2de fase ontwerp omgevingsvergunning
20-05-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aanleg vlonder en vissteigers Havenkom Wiarda vastgesteld omgevingsvergunning
19-05-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verlengen termijn zonnepark Drachtsterweg ontwerp omgevingsvergunning
19-05-2021 Ontwerp-omgevingsvergunning voor het verlengen van de verleende tijdelijke omgevingsvergunning van 10 naar 25 jaar inzake zonnepark Drachtsterweg te Leeuwarden. officiële publicatie bekendmaking
19-05-2021 Verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een vlonder en twee vissteigers in de havenkom van buurtschap Wiarda te Leeuwarden officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 Rectificatie Ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van twee stallen op het adres Harnsterdyk 7 in Stiens officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 Vastgesteld wijzigingsplan Leeuwarden – James Wattstraat naast 24 e.o. officiële publicatie bekendmaking
10-05-2021 Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Harnsterdyk 7 Stiens ontwerp omgevingsvergunning
05-05-2021 Voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid van parkeerstrook en trottoir Hoofdstraat 51 in Warten officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen