Datum Naam Status Soort informatie
15-02-2022 Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog - Dorp vastgesteld bestemmingsplan
03-12-2021 Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog - Dorp ontwerp bestemmingsplan
31-08-2021 Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog - Dorp voorontwerp bestemmingsplan
28-05-2021 Bekendmaking Vaststelling bestemmingsplan "Schiermonnikoog – Woningbouwlocatie Oost" officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost vastgesteld bestemmingsplan
22-12-2020 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Schiermonnikoog – Woningbouwlocatie Oost” officiële publicatie bekendmaking
14-12-2020 Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost ontwerp bestemmingsplan
06-08-2020 Omgevingsvergunning verleend voor onderzoeksgebouw van de RUG aan Heereweg 12 te Schiermonnikoog officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Ruimtelijke onderbouwing Heereweg 12 te Schiermonnikoog vastgesteld omgevingsvergunning
31-01-2019 Vestiging voorkeursrecht Woningbouwlocatie Oost officiële publicatie bekendmaking
25-01-2019 Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan Reeweg 9, Schiermonnikoog officiële publicatie bekendmaking
11-01-2019 Vestiging voorkeursrecht Woningbouwlocatie Oost officiële publicatie bekendmaking
26-10-2018 Bestemmingsplan Reeweg 9 in Schiermonnikoog officiële publicatie bekendmaking
16-10-2018 Reeweg 9 in Schiermonnikoog vastgesteld bestemmingsplan
26-07-2018 Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Reeweg 9 te Schiermonnikoog officiële publicatie bekendmaking
19-07-2016 Bestemmingsplan Buitengebied onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
08-04-2016 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied officiële publicatie bekendmaking
22-03-2016 Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld bestemmingsplan
26-02-2016 Beheersverordening Waddenzee en Noordzee officiële publicatie bekendmaking
12-02-2016 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Riich inclusief besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan officiële publicatie bekendmaking
26-01-2016 Bestemmingsplan Riich vastgesteld bestemmingsplan
26-01-2016 Beheersverordening Waddenzee en Noordzee vastgesteld beheersverordening
26-10-2012 Partiële hervaststelling bestemmingsplan ‘Schiermonnikoog – Dorp – Herziening 2010’, Schiermonnikoog officiële publicatie bekendmaking
16-10-2012 Partiële hervaststelling bestemmingsplan Schiermonnikoog - Dorp - Herziening 2010 vastgesteld bestemmingsplan
19-05-2011 Vaststelling bestemmingsplannen – Dorp – herziening 2010 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen