Datum Naam Status Soort informatie
06-09-2021 Drachten – De Drift ontwerp bestemmingsplan
31-08-2021 De Wetterwille - Drie woonwagenstandplaatsen vastgesteld bestemmingsplan
26-08-2021 Westerbuorren 30 Boornbergum ontwerp omgevingsvergunning
06-07-2021 Bestemmingsplan Drachten - Hotel Lavendelheide 4 vastgesteld bestemmingsplan
06-07-2021 Botenhuis Headammen 300 in Oudega vastgesteld bestemmingsplan
06-07-2021 Oudega - Waterfront vastgesteld bestemmingsplan
06-07-2021 Paraplubestemmingsplan Wonen in Smallingerland vastgesteld bestemmingsplan
30-06-2021 Bestemmingsplan Drachtstervaart – In de Luwte 1 (Eiland 1, 2 en 3 en Parkhaven) officiële publicatie bekendmaking
22-06-2021 Drachtstervaart - In de Luwte 1 (Eiland 1, 2 en 3 en Parkzoom) vastgesteld bestemmingsplan
16-06-2021 Partiële herziening bestemmingsplan bedrijvenpark A7- Noord, omgeving Noorderend & Kelvinlaan officiële publicatie bekendmaking
16-06-2021 Bestemmingsplan Drachten – Dwarswyk 350 en vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
15-06-2021 & Kelvinlaan ontwerp bestemmingsplan
10-06-2021 Drachten - Dwarswyk 350 ontwerp bestemmingsplan
09-06-2021 Bestemmingsplan De Steven 57, industrieterrein De Haven, Drachten officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Wijzigingsplan Drachten – Het Zuid 30 officiële publicatie bekendmaking
01-06-2021 De Steven 57, industrieterrein De Haven ontwerp bestemmingsplan
25-05-2021 Drachten - Het Zuid 30 vastgesteld wijzigingsplan
25-05-2021 De Skieding 1 Houtigehage vastgesteld omgevingsvergunning
19-05-2021 Bestemmingsplan Nijega- Kommisjewei - Transportonderneming officiële publicatie bekendmaking
19-05-2021 Omgevingsvergunning Zonnepark Opeinde officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 Kennisgeving ontwerpbeschikking-Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 Kennisgeving ontwerpbeschikking-Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
11-05-2021 Nijega - Kommisjewei - Transportonderneming vastgesteld bestemmingsplan
11-05-2021 Omgevingsvergunning Zonnepark Opeinde ontwerp omgevingsvergunning
07-04-2021 Ontwerp paraplu-bestemmingsplan 'Wonen in Smallingerland' officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen