Datum Naam Status Soort informatie
20-06-2011 Ontwerpbestemmingsplan Vlieland Kom officiële publicatie bekendmaking
31-05-2011 Bestemmingsplan Vlieland kom ontwerp bestemmingsplan
20-09-2010 Toepassen artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening voor een projectbesluit officiële publicatie bekendmaking
19-10-2009 Vastgesteld bestemmingsplan Locatie Vitens Vuurboetsduin officiële publicatie bekendmaking
27-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan Locatie Vitens Vuurboetsduin officiële publicatie bekendmaking
11-05-2009 Structuurvisie 2020 Ruimte voor Vlieland officiële publicatie bekendmaking
19-01-2009 Bestemmingsplan Hotels Badweg vastgesteld bestemmingsplan
30-08-2008 Projectbesluit Willem de Vlaminghweg 21a ontwerp projectbesluit
30-01-2006 Bestemmingsplan Oosterseveld onherroepelijk gemeentelijk plan
Toon gearchiveerde onwikkelingen