Datum Naam Status Soort informatie
21-12-2010 Bestemmingsplan Wolvega Haulerweg 64 voorontwerp bestemmingsplan
17-12-2010 Bestemmingsplan Nijeholtpade voorontwerp bestemmingsplan
01-12-2010 Kennisgeving ontwerpprojectbesluit Pieter Stuyvesantweg 67 te Sonnega, bouw serrestal officiële publicatie bekendmaking
25-11-2010 Bestemmingsplan Mijnbouwlocatie de Hoeve ontwerp bestemmingsplan
25-11-2010 Bestemmingsplan Mijnbouwlocatie de Hoeve voorontwerp bestemmingsplan
03-11-2010 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Mijnbouwlocatie Vinkega officiële publicatie bekendmaking
03-11-2010 Kennisgeving voorbereiding voorontwerpprojectbesluit Steggerdaweg 71 te Steggerda officiële publicatie bekendmaking
25-10-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Wolvega Noordoost officiële publicatie bekendmaking
11-10-2010 Projectbesluit Koninginnepage Wolvega (bijzondere woonvorm) ontwerp projectbesluit
06-10-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Scheltingapolder’ officiële publicatie bekendmaking
06-10-2010 Vaststelling bestemmingsplan Noordwolde – Jokweg 10 officiële publicatie bekendmaking
22-09-2010 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan De Tuinen II officiële publicatie bekendmaking
13-09-2010 Bestemmingsplan Noordwolde - Jokweg 10 vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2010 Wolvega Noordoost vastgesteld bestemmingsplan
01-09-2010 Vrijstelling 19 lid 1 WRO Jokweg 59 De Hoeve officiële publicatie bekendmaking
16-08-2010 Bestemmingsplan De Tuinen II ontwerp bestemmingsplan
16-08-2010 Vaststelling bestemmingsplan De Blesse en gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Boijl en Langelille officiële publicatie bekendmaking
04-08-2010 Bestemmingsplan Scheltingapolder vastgesteld bestemmingsplan
05-07-2010 Bestemmingsplan Boijl vastgesteld bestemmingsplan
05-07-2010 Bestemmingsplan De Blesse vastgesteld bestemmingsplan
05-07-2010 Bestemmingsplan Langelille vastgesteld bestemmingsplan
09-06-2010 Mijnbouwlocatie Vinkega ontwerp bestemmingsplan
09-06-2010 Mijnbouwlocatie Vinkega voorontwerp bestemmingsplan
01-06-2010 Bestemmingsplan De Tuinen II voorontwerp bestemmingsplan
26-05-2010 Bestemmingsplan Wolvega Lindenwijk voorontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen