Datum Naam Status Soort informatie
01-07-2020 uitbreiding modelvliegclub ontwerp omgevingsvergunning
30-06-2020 Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Gezinshuis Anreep 16 in Assen officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai Minister Cremerstraat 12a te Zeijerveld officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 Minister Cremerstraat 12A ontwerp omgevingsvergunning
16-06-2020 Ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een hospice aan de Ter Aardseweg 3 te Assen officiële publicatie bekendmaking
09-06-2020 Gezinswoning Anreep 16 ontwerp omgevingsvergunning
02-06-2020 Werklandschap Assen-Zuid - Groene Zoom ontwerp bestemmingsplan
19-05-2020 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Langedijk 14 Assen” en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh officiële publicatie bekendmaking
19-05-2020 Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “Schieven 4a-6 Assen” officiële publicatie bekendmaking
15-05-2020 Langedijk 14 voorontwerp bestemmingsplan
07-05-2020 Schieven 4a en 6 in Assen vastgesteld bestemmingsplan
28-04-2020 Ter Aardseweg 3 concept omgevingsvergunning
28-04-2020 Ontwerpfacetbestemmingsplan “Woningsplitsing en woningomzetting” officiële publicatie bekendmaking
28-04-2020 Vastgesteld wijzigingsplan “Diepstroeten, deelgebied 17” officiële publicatie bekendmaking
21-04-2020 Verleende omgevingsvergunning bouwplan voormalige locatie Vredeveldschool officiële publicatie bekendmaking
14-04-2020 Omgevingsvergunning Herstructureren locatie voormalige Vredeveldschool vastgesteld omgevingsvergunning
14-04-2020 Bestemmingsplan Asserstraat 91 Ubbena en hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
07-04-2020 Facetbestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting ontwerp bestemmingsplan
07-04-2020 Park Diepstroeten, deelgebied 17 vastgesteld wijzigingsplan
12-03-2020 Asserstraat 91 Ubbena vastgesteld bestemmingsplan
07-02-2020 Park Diepstroeten, deelgebied 17 ontwerp wijzigingsplan
28-01-2020 Omgevingsvergunning Herstructureren locatie voormalige Vredeveldschool ontwerp omgevingsvergunning
31-12-2019 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Schieven 4a -6 Assen” officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Schieven 4a en 6 in Assen ontwerp bestemmingsplan
03-12-2019 Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vivaldilaan officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen