Datum Naam Status Soort informatie
07-02-2020 Park Diepstroeten, deelgebied 17 ontwerp wijzigingsplan
31-12-2019 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Schieven 4a -6 Assen” officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Schieven 4a en 6 in Assen ontwerp bestemmingsplan
03-12-2019 Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vivaldilaan officiële publicatie bekendmaking
26-11-2019 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Asserstraat 91 Ubbena” en ontwerpbesluit hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Vivaldilaan vastgesteld bestemmingsplan
21-11-2019 Asserstraat 91 Ubbena ontwerp bestemmingsplan
22-10-2019 Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Lottingstraat officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Lottingstraat vastgesteld bestemmingsplan
02-10-2019 Bestemmingsplan Thorbeckelaan 16 – 102 en hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
12-09-2019 Thorbeckelaan 16 - 102 vastgesteld bestemmingsplan
16-07-2019 Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Entreezone Werklandschap Assen-Zuid” officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 Entreezone Werklandschap Assen-Zuid vastgesteld bestemmingsplan
18-06-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Vivaldilaan officiële publicatie bekendmaking
18-06-2019 Vaststelling facetbeheersverordening Woningsplitsing en Woningomzetting Assen officiële publicatie bekendmaking
18-06-2019 Voorbereidingsbesluit Woningsplitsing en Woningomzetting Assen officiële publicatie bekendmaking
06-06-2019 Facetbeheersverordening woningsplitsing en woningomzetting vastgesteld beheersverordening
06-06-2019 Voorbereidingsbesluit facetbestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting vastgesteld voorbereidingsbesluit
04-06-2019 Lottingstraat ontwerp bestemmingsplan
04-06-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Lottingstraat officiële publicatie bekendmaking
28-05-2019 Kloosterakker ontwerp bestemmingsplan
28-05-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterakker’, met bijbehorend ontwerpexploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai officiële publicatie bekendmaking
23-04-2019 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 16 – 102 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
09-04-2019 OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK DE LICHTKIEM officiële publicatie bekendmaking
06-04-2019 Vivaldilaan ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen