Datum Naam Status Soort informatie
19-01-2021 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding Aldi Groningerstraat 340” te Assen officiële publicatie bekendmaking
05-01-2021 Uitbreiding Aldi Groningerstraat ontwerp bestemmingsplan
29-12-2020 Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Kloosterakker’, met bijbehorend beeldkwaliteitsplan, exploitatieplan, besluit hogere waarden wegverkeerslawaai en verordening bodemenergiesystemen officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 Besluit hogere waarde wegverkeerslawaai t.b.v. transformatie pand Beilerstraat 221 officiële publicatie bekendmaking
17-12-2020 Kloosterakker vastgesteld bestemmingsplan
17-12-2020 Exploitatieplan Kloosterakker vastgesteld exploitatieplan
15-12-2020 RECTIFICATIE Verleende omgevingsvergunning fase 1 transformatorstation Zeijerveen, Assen officiële publicatie bekendmaking
15-12-2020 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Diepstroeten - Vanboeijen” inclusief beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Diepstroeten ontwerp bestemmingsplan
08-12-2020 Ter inzage legging ontwerp facetbestemmingsplan “Parkeren” inclusief ontwerpnota Parkeernormen Assen 2020 officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Ter inzage legging ontwerp facetbeheersverordening Parkeren, inclusief ontwerpnota Parkeernormen Assen 2020 officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Verleende omgevingsvergunning fase 1 transformatorstation Zeijerveen, Assen officiële publicatie bekendmaking
03-12-2020 fase1 uitbreiding trafostation Zeijerveen vastgesteld omgevingsvergunning
01-12-2020 Terinzagelegging ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Asserstraat 202 officiële publicatie bekendmaking
01-12-2020 Wijziging facetbeheersverordening Woningsplitsing en woningomzetting Assen officiële publicatie bekendmaking
01-12-2020 Vaststelling facetbestemmingsplan “Woningsplitsing en woningomzetting” officiële publicatie bekendmaking
01-12-2020 Vastgesteld wijzigingsplan “12 woningen Koekoekstraat” officiële publicatie bekendmaking
26-11-2020 12 woningen Koekoekstraat vastgesteld wijzigingsplan
26-11-2020 Ter inzage legging ontwerp wijzigingsplan “Asserstraat 112 en Witterzomer 28” officiële publicatie bekendmaking
19-11-2020 Facetbeheersverordening Assen - woningsplitsing en woningomzetting 2020 vastgesteld beheersverordening
19-11-2020 Facetbestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting vastgesteld bestemmingsplan
19-11-2020 bestemmingsplan Asserstraat 202 Rhee vastgesteld bestemmingsplan
10-11-2020 Ter inzage legging ontwerp facetbestemmingsplan “Bestaande Geluidszone TT Circuit” en concept beheersverordening “De Haar Oost” officiële publicatie bekendmaking
10-11-2020 Ter inzage legging concept beheersverordening “De Haar Oost” en ontwerp facetbestemmingsplan “Bestaande Geluidszone TT Circuit” officiële publicatie bekendmaking
10-11-2020 Besluit hogere waarde wegverkeerslawaai t.b.v. bouw hospice Ter Aardseweg 3 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen