Datum Naam Status Soort informatie
20-11-2019 Vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Oude Almeloseweg 50, Borne officiële publicatie bekendmaking
05-11-2019 Algemene herziening Borne, herziening Oude Almeloseweg 50 vastgesteld bestemmingsplan
30-10-2019 Voorbereidingsbesluit Vormerij 12, Borne officiële publicatie bekendmaking
24-09-2019 Vormerij 12 Borne vastgesteld voorbereidingsbesluit
07-08-2019 Ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Molenstraat, Borne officiële publicatie bekendmaking
18-07-2019 Algemene herziening Borne, herziening Molenstraat Borne ontwerp bestemmingsplan
19-06-2019 Ontwerpbestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Oude Almeloseweg 50, Borne officiële publicatie bekendmaking
13-06-2019 Algemene herziening Borne, herziening Oude Almeloseweg 50 ontwerp bestemmingsplan
12-06-2019 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Bornerbroeksestraat 107 Borne officiële publicatie bekendmaking
28-05-2019 Buitengebied Borne, herziening Bornerbroeksestraat 107 Borne vastgesteld bestemmingsplan
24-05-2019 Verbindingsweg Borne 2019 concept bestemmingsplan
10-04-2019 Vaststelling wijzigingsplan Algemene Herziening Borne, Watertorenerf officiële publicatie bekendmaking
10-04-2019 Publicatie vaststelling hogere grenswaarde art. 83 en 110a van de Wet geluidhinder, Watertorenerf, Borne officiële publicatie bekendmaking
02-04-2019 Watertorenerf Borne vastgesteld wijzigingsplan
13-03-2019 M.e.r.-beoordelingsbesluit, uitbreiden van de inrichting, Oude Bieffel 17, Zenderen officiële publicatie bekendmaking
05-03-2019 Exploitatieplan Bornsche Maten, derde fase (A), 1ste herziening vastgesteld exploitatieplan
20-02-2019 Rectificatie: voorbereidingsbesluit Buitengebied Borne officiële publicatie bekendmaking
20-02-2019 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Bornerbroeksestraat 107, Borne officiële publicatie bekendmaking
13-02-2019 Voorbereidingsbesluit Buitengebied Borne officiële publicatie bekendmaking
12-02-2019 Buitengebied Borne, herziening Bornerbroeksestraat 107 Borne ontwerp bestemmingsplan
06-02-2019 Ontwerpwijzigingsplan Algemene Herziening Borne, Watertorenerf, gemeente Borne officiële publicatie bekendmaking
05-02-2019 Buitengebied Borne vastgesteld voorbereidingsbesluit
29-01-2019 Watertorenerf Borne ontwerp wijzigingsplan
23-01-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne officiële publicatie bekendmaking
13-11-2018 Algemene herziening Borne vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen