Datum Naam Status Soort informatie
24-11-2020 Voornemen tot weigering Verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning zonnepark Hoevenweg officiële publicatie bekendmaking
27-10-2020 Ontwerp structuurvisie Dalfsen West officiële publicatie bekendmaking
27-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen, camping Bosvreugd officiële publicatie bekendmaking
26-10-2020 2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen, Camping Bosvreugd ontwerp bestemmingsplan
20-10-2020 Gewijzigde vaststelling 12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolweg 2 officiële publicatie bekendmaking
20-10-2020 Besluit op aanvraag voor het veranderen van de milieu-inrichting met obm op het perceel Hoevenweg 10A in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
15-10-2020 Structuurvisie Dalfsen West ontwerp structuurvisie
13-10-2020 Ontwerpbesluit op aanvraag voor het veranderen van de milieu-inrichting met obm op het perceel Molenhoekweg 10 in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
06-10-2020 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Den Hulst 110A en 114 officiële publicatie bekendmaking
02-10-2020 14e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, woningbouw noordzijde Wieken vastgesteld bestemmingsplan
30-09-2020 Bekendmaking van (voorlopige) aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden te Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
28-09-2020 12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolweg 2 vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2020 Voornemen tot ontwerp weigering Verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning zonnepark Marshoek officiële publicatie bekendmaking
02-09-2020 Omgevingsvergunning Den Hulst 23 vastgesteld omgevingsvergunning
01-09-2020 Besluit op aanvraag voor het verbouwen van een woning tot 6 appartementen op het perceel Den Hulst 23 in Nieuwleusen officiële publicatie bekendmaking
18-08-2020 Ontwerpbesluit op aanvraag voor het veranderen van de milieu-inrichting met obm op het perceel Hoevenweg 10A in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
11-08-2020 Besluit op aanvraag voor het veranderen van de milieu-inrichting met obm op het perceel Molenhoekweg 8A in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
28-07-2020 Besluit op aanvraag voor het bouwen van een woning op het perceel Middeldijk 49 in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
27-07-2020 Omgevingsvergunning Middeldijk 49 en Brouwersweg 1 vastgesteld omgevingsvergunning
07-07-2020 Vastgesteld Chw bestemmingsplan 6e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Oosterdalfsen Zuid ontwerp bestemmingsplan
30-06-2020 Weigeren ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) van burgemeester en wethouders voor het realiseren van een off the grid recreatiehuisje op de locatie Zuidelijke Vechtdijk (kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie X, nummer 200) officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Ontwerpbesluit op aanvraag voor het veranderen van de milieu-inrichting met obm op het perceel Molenhoekweg 8A in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 Vastgesteld “9e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Burgemeester Backxlaan 370” en verleende beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 Ontwerpbeschikking voor het realiseren van zes zorgappartementen binnen de bestaande woning aan de Den Hulst 23 in Nieuwleusen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen