Datum Naam Status Soort informatie
20-01-2020 Omgevingsvergunning Veldweg 3 vastgesteld omgevingsvergunning
24-12-2019 Omgevingsvergunning Dedemsweg 18 en 20 vastgesteld omgevingsvergunning
24-12-2019 Verleende omgevingsvergunning en beschikking hogere grenswaarden voor Dedemsweg 18/20 in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
03-12-2019 10e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln2 ontwerp bestemmingsplan
03-12-2019 Hessum Oostermaat vastgesteld omgevingsvergunning
03-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Nieuwstraat 17B officiële publicatie bekendmaking
03-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan 10e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln2 officiële publicatie bekendmaking
03-12-2019 Besluit op aanvraag voor het omvormen van landbouwgrond naar natuur op het perceel Buitengebied gemeente Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
26-11-2019 Aanwijzing percelen gelegen aan het Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen (op basis van de artikelen 2 en 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten) officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 8e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Nieuwstraat 17B ontwerp bestemmingsplan
05-11-2019 5e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Zwaluwlaan 23 ontwerp bestemmingsplan
05-11-2019 Ontwerp 5e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Zwaluwlaan 23 officiële publicatie bekendmaking
22-10-2019 Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbeschikking hogere grenswaarden voor Dedemsweg 18/20 in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 Vastgestelde 4e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Kanaalpark officiële publicatie bekendmaking
01-10-2019 Omgevingsvergunning Zonnepark Waterinkweg vastgesteld omgevingsvergunning
01-10-2019 Verleende omgevingsvergunning en VVGB zonnepark Waterinkweg officiële publicatie bekendmaking
01-10-2019 Ontwerpbeschikking voor het omvormen van landbouwgrond naar natuur op de percelen kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie E, nummers 118 (ged), 119, 4088 (ged) en 4091 officiële publicatie bekendmaking
23-09-2019 4e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Kanaalpark vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2019 Intrekken voorkeursrecht percelen gelegen aan en nabij de Oosterdalfsersteeg te Dalfsen(op basis van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten) officiële publicatie bekendmaking
04-09-2019 Gerechtelijke uitspraak Chw bestemmingsplan 4e verzamelplan buitengebied gemeente Dalfsen vastgesteld gerechtelijke uitspraak
04-09-2019 Aanwijzing percelen gelegen aan het Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen (op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten) officiële publicatie bekendmaking
27-08-2019 Locatie Pniel vastgesteld omgevingsvergunning
27-08-2019 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Ruitenborghstraat 2A1 t/m 2A21 in Dalfsen (Pniël locatie) officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Vastgesteld 5e verzamelplan Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen en verleende beschikkingen hogere grenswaarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Vastgesteld bestemmingsplan 6e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Koesteeg” en beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen