Datum Naam Status Soort informatie
30-06-2020 Weigeren ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) van burgemeester en wethouders voor het realiseren van een off the grid recreatiehuisje op de locatie Zuidelijke Vechtdijk (kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie X, nummer 200) officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Ontwerpbesluit op aanvraag voor het veranderen van de milieu-inrichting met obm op het perceel Molenhoekweg 8A in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 Vastgesteld “9e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Burgemeester Backxlaan 370” en verleende beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 Ontwerpbeschikking voor het realiseren van zes zorgappartementen binnen de bestaande woning aan de Den Hulst 23 in Nieuwleusen officiële publicatie bekendmaking
16-06-2020 14e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, woningbouw noordzijde Wieken ontwerp bestemmingsplan
16-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan 14e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, woningbouw noordzijde Wieken en Beeldkwaliteitsplan officiële publicatie bekendmaking
15-06-2020 Chw bestemmingsplan 6e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2020 9e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln 370 vastgesteld bestemmingsplan
09-06-2020 12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolweg 2 ontwerp bestemmingsplan
09-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan 12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolweg 2 officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Middeldijk 49 en Brouwersweg 1 officiële publicatie bekendmaking
02-06-2020 Intrekken voorkeursrecht perceel gelegen aan en nabij de Oosterdalfsersteeg te Dalfsen (op basis van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten) officiële publicatie bekendmaking
21-04-2020 Omgevingsvergunning Knuvendijk 1 vastgesteld omgevingsvergunning
21-04-2020 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van een dierenverblijf en hooiberg op het perceel Knuvendijk 1 in Lemelerveld officiële publicatie bekendmaking
31-03-2020 Vastgesteld bestemmingsplan 8e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Nieuwstraat 17B” officiële publicatie bekendmaking
31-03-2020 Vastgesteld bestemmingsplan 10e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln2 officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 8e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Nieuwstraat 17B vastgesteld bestemmingsplan
25-03-2020 10e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln2 vastgesteld bestemmingsplan
17-03-2020 Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Schoolweg 2 (artikel 1.3.1 Bro) officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan 9e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Burgemeester Backxlaan 370 en Ontwerp-beschikking Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
10-03-2020 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor regulier bewonen en restaureren van een bestaande monumentale agrarische bedrijfswoning op Tolhuisweg 8 in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
10-03-2020 Vaststellen 5e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Zwaluwlaan 23 officiële publicatie bekendmaking
07-03-2020 9e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln 370 ontwerp bestemmingsplan
03-03-2020 Ontwerpbesluit op aanvraag voor het bouwen van een dierenverblijf en hooiberg op het perceel Knuvendijk 1 in Lemelerveld officiële publicatie bekendmaking
25-02-2020 Ontwerp Chw bestemmingsplan 6e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen