Datum Naam Status Soort informatie
31-03-2020 Vastgesteld bestemmingsplan 8e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Nieuwstraat 17B” officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 8e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Nieuwstraat 17B vastgesteld bestemmingsplan
25-03-2020 10e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln2 vastgesteld bestemmingsplan
17-03-2020 Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Schoolweg 2 (artikel 1.3.1 Bro) officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan 9e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Burgemeester Backxlaan 370 en Ontwerp-beschikking Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
10-03-2020 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor regulier bewonen en restaureren van een bestaande monumentale agrarische bedrijfswoning op Tolhuisweg 8 in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
10-03-2020 Vaststellen 5e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Zwaluwlaan 23 officiële publicatie bekendmaking
07-03-2020 9e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln 370 ontwerp bestemmingsplan
03-03-2020 Ontwerpbesluit op aanvraag voor het bouwen van een dierenverblijf en hooiberg op het perceel Knuvendijk 1 in Lemelerveld officiële publicatie bekendmaking
25-02-2020 Ontwerp Chw bestemmingsplan 6e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
24-02-2020 5e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Zwaluwlaan 23 vastgesteld bestemmingsplan
14-02-2020 Chw bestemmingsplan 6e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen ontwerp bestemmingsplan
24-01-2020 Omgevingsvergunning Tolhuisweg 8 vastgesteld omgevingsvergunning
20-01-2020 Omgevingsvergunning Veldweg 3 vastgesteld omgevingsvergunning
24-12-2019 Omgevingsvergunning Dedemsweg 18 en 20 vastgesteld omgevingsvergunning
24-12-2019 Verleende omgevingsvergunning en beschikking hogere grenswaarden voor Dedemsweg 18/20 in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
03-12-2019 10e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln2 ontwerp bestemmingsplan
03-12-2019 Hessum Oostermaat vastgesteld omgevingsvergunning
03-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Nieuwstraat 17B officiële publicatie bekendmaking
03-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan 10e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln2 officiële publicatie bekendmaking
03-12-2019 Besluit op aanvraag voor het omvormen van landbouwgrond naar natuur op het perceel Buitengebied gemeente Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
26-11-2019 Aanwijzing percelen gelegen aan het Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen (op basis van de artikelen 2 en 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten) officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 8e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Nieuwstraat 17B ontwerp bestemmingsplan
05-11-2019 Ontwerp 5e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Zwaluwlaan 23 officiële publicatie bekendmaking
22-10-2019 Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbeschikking hogere grenswaarden voor Dedemsweg 18/20 in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen