Datum Naam Status Soort informatie
23-02-2021 Vastgesteld “bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen, camping Bosvreugd” officiële publicatie bekendmaking
22-02-2021 Vastgesteld bestemmingsplan Oosterdalfsen Zuid, Beeldkwaliteitsplan en beschikking hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
15-02-2021 Oosterdalfsen Zuid vastgesteld bestemmingsplan
15-02-2021 2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen, Camping Bosvreugd vastgesteld bestemmingsplan
26-01-2021 Ontwerpbestemmingsplan Chw 13e herziening bestemmingsplan Kernen 2016, Natuurboerderij en zakelijke overeenkomst officiële publicatie bekendmaking
12-01-2021 Ontwerpbesluit op aanvraag voor het bouwen van een schuurwoning op het perceel Oosterhulst 5 in Nieuwleusen officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 13e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Natuurboerderij ontwerp bestemmingsplan
17-12-2020 Bekendmaking van aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
15-12-2020 Ontwerp Chw bestemmingsplan 7e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
15-12-2020 Ontwerp van 1e wijziging Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Meeleweg 78 officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Chw bestemmingsplan 7e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen ontwerp bestemmingsplan
30-11-2020 1e wijziging Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Meeleweg 78 ontwerp wijzigingsplan
24-11-2020 Voornemen tot weigering Verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning zonnepark Hoevenweg officiële publicatie bekendmaking
27-10-2020 Ontwerp structuurvisie Dalfsen West officiële publicatie bekendmaking
27-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen, camping Bosvreugd officiële publicatie bekendmaking
26-10-2020 2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen, Camping Bosvreugd ontwerp bestemmingsplan
20-10-2020 Gewijzigde vaststelling 12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolweg 2 officiële publicatie bekendmaking
20-10-2020 Besluit op aanvraag voor het veranderen van de milieu-inrichting met obm op het perceel Hoevenweg 10A in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
15-10-2020 Structuurvisie Dalfsen West ontwerp structuurvisie
13-10-2020 Ontwerpbesluit op aanvraag voor het veranderen van de milieu-inrichting met obm op het perceel Molenhoekweg 10 in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
06-10-2020 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Den Hulst 110A en 114 officiële publicatie bekendmaking
02-10-2020 14e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, woningbouw noordzijde Wieken vastgesteld bestemmingsplan
30-09-2020 Bekendmaking van (voorlopige) aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden te Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
28-09-2020 12e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Schoolweg 2 vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2020 Voornemen tot ontwerp weigering Verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning zonnepark Marshoek officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen