Datum Naam Status Soort informatie
28-04-2021 Weigeren Omgevingsvergunning Zonnepark Hooiweg officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 RECTIFICATIE Weigeren Omgevingsvergunning van een Pilot Off the Grid natuurhuisje op het perceel Zuidelijke Vechtdijk 7A in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
20-04-2021 Omgevingsvergunning Zonnepark Hooiweg vastgesteld omgevingsvergunning
20-04-2021 Weigeren Omgevingsvergunning van een Pilot Off the Grid natuurhuisje op het perceel Zuidelijke Vechtdijk 7A in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
19-04-2021 Omgevingsvergunning Zuidelijke Vechtdijk vastgesteld omgevingsvergunning
19-04-2021 Besluit op aanvraag voor het bouwen van een Pilot Off the Grid natuurhuisje op het perceel Zuidelijke Vechtdijk 7A in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
13-04-2021 Verleende omgevingsvergunning Den Hulst 110A en 114/114A in Nieuwleusen officiële publicatie bekendmaking
12-04-2021 Omgevingsvergunning Den Hulst 110A en 114 vastgesteld omgevingsvergunning
01-04-2021 Bekendmaking van (voorlopige) aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden te Dalfsen Noord officiële publicatie bekendmaking
16-03-2021 Vastgesteld 1e wijziging Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Meeleweg 78 officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Besluit op aanvraag voor het bouwen van een schuurwoning op het perceel Oosterhulst 5 in Nieuwleusen officiële publicatie bekendmaking
09-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan 16e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, pastorietuin Hoonhorst officiële publicatie bekendmaking
09-03-2021 Verleende omgevingsvergunning en verleende beschikking hogere grenswaarden Oosterhulst 5 in Nieuwleusen officiële publicatie bekendmaking
09-03-2021 Vastgestelde Structuurvisie Dalfsen West officiële publicatie bekendmaking
08-03-2021 Omgevingsvergunning Oosterhulst 5 vastgesteld omgevingsvergunning
02-03-2021 16e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, pastorietuin Hoonhorst ontwerp bestemmingsplan
23-02-2021 Vastgesteld “bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen, camping Bosvreugd” officiële publicatie bekendmaking
22-02-2021 Vastgesteld bestemmingsplan Oosterdalfsen Zuid, Beeldkwaliteitsplan en beschikking hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
15-02-2021 Oosterdalfsen Zuid vastgesteld bestemmingsplan
15-02-2021 2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen, Camping Bosvreugd vastgesteld bestemmingsplan
15-02-2021 Structuurvisie Dalfsen West vastgesteld structuurvisie
26-01-2021 Ontwerpbestemmingsplan Chw 13e herziening bestemmingsplan Kernen 2016, Natuurboerderij en zakelijke overeenkomst officiële publicatie bekendmaking
12-01-2021 Ontwerpbesluit op aanvraag voor het bouwen van een schuurwoning op het perceel Oosterhulst 5 in Nieuwleusen officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 13e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Natuurboerderij ontwerp bestemmingsplan
17-12-2020 Bekendmaking van aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden in Dalfsen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen