Datum Naam Status Soort informatie
19-04-2011 bestemmingsplan Markt noordzijde in Nijverdal vastgesteld bestemmingsplan
19-04-2011 Bestemmingsplan voor de stationsomgeving te nijverdal vastgesteld bestemmingsplan
08-04-2011 Ontwerpwijzigingsplan ‘Kappertskaamp II te Haarle’ (artikel 11 WRO) officiële publicatie bekendmaking
25-03-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Ola Uitbreiding Zuid’ officiële publicatie bekendmaking
22-03-2011 Bestemmingsplan Haarle, wijzigingsplan Kappertskaamp II te Haarle ontwerp gemeentelijk plan
18-03-2011 Ontwerpbestemmingsplan Poggenbeltweg 20 te Haarle officiële publicatie bekendmaking
15-03-2011 bestemmingsplan Uitbreiding Ola zuid vastgesteld bestemmingsplan
04-03-2011 Vaststelling wijzigingsplan Daarlerveen Zuid officiële publicatie bekendmaking
25-02-2011 Buitengebied 2009, wijziging Lage Esweg 76 vastgesteld wijzigingsplan
25-02-2011 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Wierdensestraat 15-17’ officiële publicatie bekendmaking
18-02-2011 Projectbesluit vastgesteld voor het realiseren van twee units voor verblijfsrecreatie aan de Schaddenveldsweg 11 te Hellendoorn officiële publicatie bekendmaking
11-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijverdal-Noordwest’ officiële publicatie bekendmaking
11-02-2011 Vaststelling bestemmingsplan Koestraat 23 te Hellendoorn officiële publicatie bekendmaking
28-01-2011 Ontwerpbestemmingsplan Duivecate-Reggedal officiële publicatie bekendmaking
18-01-2011 Structuurvisie voor de Centrale Strip te Nijverdal vastgesteld structuurvisie
07-01-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsomgeving Noord te Nijverdal’ officiële publicatie bekendmaking
24-12-2010 Bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening bezoekerscentrum Staatsbosbeheer officiële publicatie bekendmaking
24-12-2010 Vaststelling bestemmingsplan Kruidenwijk Zuid, fase 1’ officiële publicatie bekendmaking
24-12-2010 Ontwerpbestemmingsplan Noordzijde Markt in Nijverdal officiële publicatie bekendmaking
20-12-2010 Tweede uitwerkings- wijzigingsplan artikel 3.6 Wro ???Kruidenwijk-Zuid, fase 1??? vastgesteld uitwerkingsplan
26-11-2010 Ontwerpprojectbesluit voor het realiseren van twee units voor verblijfsrecreatie aan de Schaddenveldsweg 11 te Hellendoorn officiële publicatie bekendmaking
05-11-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Grotestraat 230’ te Nijverdal officiële publicatie bekendmaking
29-10-2010 Bestemmingsplan ‘Uitbreiding Ola Zuid’ officiële publicatie bekendmaking
22-10-2010 Ontwerpwijzigingsplan ‘Daarlerveen Zuid’ (artikel 11WRO) officiële publicatie bekendmaking
22-10-2010 Projectbesluit Meester Werkmanstraat 10 te Hellendoorn officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen