Datum Naam Status Soort informatie
07-04-2021 Gemeente Losser - onherroepelijk bestemmingsplan - Keizershofje officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan - Partiele herziening Buitengebied verzamelplan 2020 officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Gemeente Losser - ontwerp-bestemmingsplan - Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 53-55, de Lutte officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Gemeente Losser - ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure - omgevingsvergunning tweede fase voor het bouwen van een ecologische schuurwoning - kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10045, toekomstig adres Lutterstraat 61A, Losser officiële publicatie bekendmaking
22-03-2021 Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Bentheimerstraat 53-55 de Lutte ontwerp bestemmingsplan
17-03-2021 Gemeente Losser - ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van detailhandel, groothandel en/of opslag - Deppenbroekweg 1, Losser officiële publicatie bekendmaking
16-03-2021 Gemeente Losser - bestemmingsplan - voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten - De Brink 2, Losser officiële publicatie bekendmaking
09-03-2021 Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2020 vastgesteld bestemmingsplan
26-02-2021 Gemeente Losser - Voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan - de Lutte 2020 officiële publicatie bekendmaking
10-02-2021 Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan - Keizershofje officiële publicatie bekendmaking
02-02-2021 Keizershofje vastgesteld bestemmingsplan
02-02-2021 de Lutte 2020 vastgesteld bestemmingsplan
20-01-2021 Gemeente Losser - vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit - wijzigen van de inrichting - Elfterheurneweg 4-6, Lutte officiële publicatie bekendmaking
06-01-2021 Gemeente Losser - ontwerp-bestemmingsplan - Glane 2016, partiele herziening Gronausestraat 467-471, Glane officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 Glane 2016, partiële herziening Gronausestraat 467 - 471 Glane ontwerp bestemmingsplan
02-12-2020 Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan - Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309, Overdinkel officiële publicatie bekendmaking
10-11-2020 Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309 Overdinkel vastgesteld bestemmingsplan
28-10-2020 Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingplan - Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 63, Overdinkel officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - deels verleggen van de Glanerbeek en het herinrichten van de omliggende gronden - tussen Gronausestraat (Mullermansbrug) en Glanergrensweg (Klooster Glaan brug), en op gronden nabij Glanerbeekweg en ten zuiden van de Glanergrensweg (Klooster Glaan brug), Losser officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Gemeente Losser - Vaststelling detailhandelsvisie en flankerend beleid officiële publicatie bekendmaking
06-10-2020 Bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 63 Overdinkel. vastgesteld bestemmingsplan
06-10-2020 De Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte voorontwerp bestemmingsplan
06-10-2020 Detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser vastgesteld structuurvisie
16-09-2020 Gemeente Losser - ontwerp-bestemmingsplan - “de Lutte 2020” officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen