Datum Naam Status Soort informatie
20-11-2019 Onherroepelijk bestemmingsplan  “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” officiële publicatie bekendmaking
19-11-2019 Losser Centrum 2019 ontwerp bestemmingsplan
19-11-2019 Twee woningen Gronausestraat 240-242 Losser ontwerp omgevingsvergunning
13-11-2019 “Ontwerp-wijzigingsplan Kraal de Kunne”, gemeente Losser officiële publicatie bekendmaking
06-11-2019 Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte” officiële publicatie bekendmaking
06-11-2019 Kennisgeving bekendmaking gewijzigd vastgesteld “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat”, wijziging Welstandsnota Losser en vastgesteld besluit hogere grenswaarde officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Oldenzaalsestraat 117, Oldenzaal ontwerp omgevingsvergunning
30-10-2019 Onherroepelijk bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen” officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Kraal de Kunne ontwerp wijzigingsplan
16-10-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, gemeente Losser officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, gemeente Losser officiële publicatie bekendmaking
15-10-2019 Bestemmingsplan Losser dorp, parti??le herziening Gronausestraat-Dr. Frederikstraat vastgesteld bestemmingsplan
08-10-2019 Twee woningen Oldenzaalsestraat Losser ontwerp omgevingsvergunning
26-09-2019 Buitengebied vzp16, parti??le herziening Landgoed Oldenzaalsestraat de Lutte vastgesteld bestemmingsplan
25-09-2019 Vastgesteld bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Publicatie Vastgesteld bestemmingsplan“ Buitengebied, partiële herziening Oude Dijk 57 Beuningen” officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Publicatie Vastgesteld bestemmingsplan “ Buitengebied, partiële herziening Austweg-Peulkespad de Lutte” officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, diverse aanleg- en kapwerkzaamheden voor het realiseren van nieuwe 2 poelen en het verruimen van 4 bestaande poelen, Boerskotten, de Lutte officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat de Lutte officiële publicatie bekendmaking
18-09-2019 Gewijzigd vastgesteld Uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C” en vaststelling hogere grenswaarde geluid officiële publicatie bekendmaking
17-09-2019 Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a vastgesteld bestemmingsplan
17-09-2019 Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C te Losser vastgesteld bestemmingsplan
17-09-2019 Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Austweg-Peulkespad de Lutte vastgesteld bestemmingsplan
11-09-2019 Kennisgeving uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers, gemeente Losser officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen