Datum Naam Status Soort informatie
18-03-2020 Gemeente Losser - terinzagelegging - concept-detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser officiële publicatie bekendmaking
12-03-2020 Detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser ontwerp structuurvisie
19-02-2020 Gemeente Losser - ontwerp bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink” officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Gemeente Losser - ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen” officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - bouwen van 2 woningen - Gronausestraat 240 en 242, Losser officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Gemeente Losser - besluit hogere grenswaarde - Gronausestraat 240, 242, Losser officiële publicatie bekendmaking
13-01-2020 Twee woningen Gronausestraat 240-242 Losser vastgesteld omgevingsvergunning
08-01-2020 Gemeente Losser - voorbereidingsbesluit - Gronausestraat 467- 469, Glane officiële publicatie bekendmaking
07-01-2020 Gronausestraat 467-469 vastgesteld voorbereidingsbesluit
07-01-2020 Twee woningen Oldenzaalsestraat Losser vastgesteld omgevingsvergunning
24-12-2019 Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Mensmanweg 1 Beuningen ontwerp bestemmingsplan
03-12-2019 Buitengebied partiele herziening Tiekenveenweg 10 te Overdinkel vastgesteld bestemmingsplan
20-11-2019 Onherroepelijk bestemmingsplan  “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Ontwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” officiële publicatie bekendmaking
19-11-2019 Losser Centrum 2019 ontwerp bestemmingsplan
19-11-2019 Twee woningen Gronausestraat 240-242 Losser ontwerp omgevingsvergunning
13-11-2019 Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink ontwerp bestemmingsplan
13-11-2019 “Ontwerp-wijzigingsplan Kraal de Kunne”, gemeente Losser officiële publicatie bekendmaking
06-11-2019 Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte” officiële publicatie bekendmaking
06-11-2019 Kennisgeving bekendmaking gewijzigd vastgesteld “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat”, wijziging Welstandsnota Losser en vastgesteld besluit hogere grenswaarde officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Oldenzaalsestraat 117, Oldenzaal ontwerp omgevingsvergunning
30-10-2019 Onherroepelijk bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen” officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Kraal de Kunne ontwerp wijzigingsplan
16-10-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, gemeente Losser officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, gemeente Losser officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen