Datum Naam Status Soort informatie
13-07-2012 Dorpstraat 58 voorontwerp bestemmingsplan
28-06-2012 De Lutte Noord voorontwerp bestemmingsplan
26-06-2012 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied gemeente Losser en planMER officiële publicatie bekendmaking
19-06-2012 bestemmingsplan Overdinkel 2004, partiële herziening kulturhus vastgesteld bestemmingsplan
19-06-2012 Buitengebied, partiële herziening Beverborgsweg 9-9a te Beuningen vastgesteld bestemmingsplan
11-05-2012 Structuurvisie Losser voorontwerp structuurvisie
10-04-2012 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Denekamperstraast 32a officiële publicatie bekendmaking
27-03-2012 bestemmingsplan buitengebied partiele herziening Denekamperstraat 32a vastgesteld bestemmingsplan
31-01-2012 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Beverborgsweg 9–9a te Beuningen officiële publicatie bekendmaking
17-01-2012 Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Overdinkel 2004, partiële herziening Kulturhus officiële publicatie bekendmaking
03-01-2012 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Denekamperdijk 59’ officiële publicatie bekendmaking
20-12-2011 Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Denekamperdijk 59 te Losser vastgesteld bestemmingsplan
06-12-2011 Ontwerpbestemmingsplan buitengebied, partiële herziening Denekamperstraat 32a officiële publicatie bekendmaking
02-08-2011 Vaststelling bestemmingsplan Losser Dorp, bergbezinkbassin Smalmaatstraat officiële publicatie bekendmaking
31-05-2011 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Goormatenweg 6 te Overdinkel officiële publicatie bekendmaking
31-05-2011 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Plechelmusstraat 10 officiële publicatie bekendmaking
31-05-2011 Ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht officiële publicatie bekendmaking
10-05-2011 Bestemmingsplan Goormatenweg 6 vastgesteld bestemmingsplan
26-04-2011 Ontwerpbestemmingsplan Losser Dorp, bergbezinkbassin Smalmaatstraat officiële publicatie bekendmaking
14-04-2011 de Vereeniging voorontwerp bestemmingsplan
15-03-2011 Projectbesluit Sportpark Brilmansdennen ontwerp projectbesluit
15-03-2011 partiële herziening bestemmingsplan Losser Dorp (bergbezinkbassin Smalmaatstraat) ontwerp bestemmingsplan
28-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (partiële herziening Goormatenweg 6) officiële publicatie bekendmaking
04-01-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, Denekamperdijk 59 te Losser’ officiële publicatie bekendmaking
28-12-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan voor de bouw van vier woningen aan de Lijsterbesstraat te Losser officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen