Datum Naam Status Soort informatie
03-06-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Klutenpad 6 te Creil’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
25-05-2020 Landelijk gebied, Nagelerweg 16a te Emmeloord vastgesteld bestemmingsplan
15-04-2020 Ter inzage: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest’ officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan, vastgestelde beeldkwaliteitseisen en vastgesteld besluit hogere waarde Wet geluidhinder ‘Ens – Oost, fase 1’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
23-03-2020 Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest vastgesteld bestemmingsplan
23-03-2020 Ens, Oost - fase 1 vastgesteld bestemmingsplan
11-03-2020 Emmeloord, ontsluitingsweg met rotonde Espelerweg / Nieuwlandenlaan ontwerp omgevingsvergunning
11-03-2020 Kennisgeving ontwerpvergunning omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsproceduren officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Nagelerweg 16a te Emmeloord' officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Vastgesteld bestemmingsplan en vastgestelde beeldkwaliteitseisen ‘Initiatieven Schokland’ en besluit hogere waarde Wet geluidhinder ‘Schokkerringweg 12 te Schokland’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
02-03-2020 Landelijk gebied, Nagelerweg 16a te Emmeloord ontwerp bestemmingsplan
24-02-2020 Initiatieven Schokland vastgesteld bestemmingsplan
12-02-2020 Start milieueffectrapportage met notitie reikwijdte en detailniveau voor ontwikkeling MITC (mobiliteit & infrastructuur testcentrum) officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Bekendmaking voorlopige aanwijzing vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten perceel Espelerweg officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Westermeerweg 3 te Tollebeek’ officiële publicatie bekendmaking
20-01-2020 Landelijk gebied, Westermeerweg 3 te Tollebeek ontwerp bestemmingsplan
08-01-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Paardenweg 11 te Kraggenburg’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
31-12-2019 Partiële herziening Structuurvisie ‘Zon in de Polder’ in werking getreden officiële publicatie bekendmaking
31-12-2019 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Klutenweg 35 te Creil’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Vastgesteld bestemmingsplan en vastgestelde  beeldkwaliteitseisen ‘Landelijk gebied, Palenweg 3 te Nagele’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Kennisgeving verleende omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
23-12-2019 Partiële herziening structuurvisie - Zon in de Polder vastgesteld structuurvisie
19-12-2019 Omgevingsvergunning, Marknesse, Nieuwlandseweg 2 vastgesteld omgevingsvergunning
18-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitseisen ‘Ens – Oost, fase 1’ en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ‘Ens – Oost, fase 1’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
16-12-2019 Landelijk gebied, Palenweg 3 te Nagele vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen