Datum Naam Status Soort informatie
31-05-2023 Hooilanden - Verbreding Staartweg ontwerp bestemmingsplan
25-05-2023 Wonen en bijzondere woonvormen vastgesteld voorbereidingsbesluit
03-08-2022 Zeeheldenwijk vastgesteld gerechtelijke uitspraak
03-01-2022 Westgat ontwerp bestemmingsplan
16-12-2021 Omgevingsvisie Urk vastgesteld structuurvisie
20-05-2021 Zeeheldenwijk vastgesteld bestemmingsplan
01-04-2021 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan ‘Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein’, vastgesteld beeldkwaliteitsplan ‘Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein’ officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Port of Urk - Binnendijks bedrijventerrein vastgesteld bestemmingsplan
18-02-2021 Port of Urk - Binnendijks bedrijventerrein vastgesteld exploitatieplan
07-01-2021 Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Zeeheldenwijk officiële publicatie bekendmaking
12-11-2020 Rectificatie terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ‘Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein’ officiële publicatie bekendmaking
12-11-2020 Vaststelling bestemmingsplan ‘Regelstation Domineesweg 29 Urk’ officiële publicatie bekendmaking
06-11-2020 Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ‘Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein’ officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Regelstation Domineesweg 29 Urk vastgesteld bestemmingsplan
21-10-2020 Port of Urk - Binnendijks bedrijventerrein ontwerp bestemmingsplan
21-10-2020 Port of Urk - Binnendijks bedrijventerrein ontwerp exploitatieplan
16-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan Regelstation Domineesweg 29 Urk officiële publicatie bekendmaking
12-02-2020 Port of Urk - Binnendijks bedrijventerrein voorontwerp bestemmingsplan
29-08-2019 Geactualiseerde Structuurvisie Urk 2035+ officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 Geactualiseerde Structuurvisie Urk 2035+ vastgesteld structuurvisie
02-05-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ´Urkerveld´ officiële publicatie bekendmaking
25-04-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4’ officiële publicatie bekendmaking
11-04-2019 Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4 vastgesteld bestemmingsplan
11-04-2019 Urkerveld vastgesteld bestemmingsplan
27-12-2018 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oosthavenkade 17-18’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen