Datum Naam Status Soort informatie
12-02-2020 Port of Urk - Binnendijks bedrijventerrein voorontwerp bestemmingsplan
29-08-2019 Geactualiseerde Structuurvisie Urk 2035+ officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 Geactualiseerde Structuurvisie Urk 2035+ vastgesteld structuurvisie
14-05-2019 Chw Zeeheldenwijk voorontwerp bestemmingsplan
02-05-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ´Urkerveld´ officiële publicatie bekendmaking
25-04-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4’ officiële publicatie bekendmaking
11-04-2019 Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4 vastgesteld bestemmingsplan
11-04-2019 Urkerveld vastgesteld bestemmingsplan
27-12-2018 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oosthavenkade 17-18’ officiële publicatie bekendmaking
13-12-2018 Oosthavenkade 17-18 vastgesteld bestemmingsplan
13-12-2018 Terinzagelegging Ontwerp bestemmingsplan ‘Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4’ officiële publicatie bekendmaking
27-11-2018 Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4 ontwerp bestemmingsplan
22-10-2018 Vaststelling uitwerkingsplan ‘Oranjewijk fase 3’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Oranjewijk fase 3’ officiële publicatie bekendmaking
09-10-2018 Uitwerkingsplan Oranjewijk, fase 3 vastgesteld uitwerkingsplan
06-08-2018 Ontwerpuitwerkingsplan ‘Oranjewijk fase 3’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Oranjewijk fase 3’ officiële publicatie bekendmaking
19-07-2018 Uitwerkingsplan Oranjewijk, fase 3 ontwerp uitwerkingsplan
04-07-2018 Oosthavenkade 17-18 ontwerp bestemmingsplan
25-05-2018 Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4 voorontwerp bestemmingsplan
08-02-2018 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein fase 1 t/m 4’ officiële publicatie bekendmaking
31-01-2018 Vaststelling beheersverordening ‘Bedrijventerrein fase 5’ officiële publicatie bekendmaking
29-01-2018 Bedrijventerrein fase 1 t/m 4 vastgesteld bestemmingsplan
29-01-2018 Bedrijventerrein Fase 5 vastgesteld beheersverordening
21-12-2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat met ingang van vrijdag 22 december 2017 gedurende 4 weken de ontwerp ‘Herziening Structuurvisie Urk 2035+’ voor een ieder ter inzage ligt. officiële publicatie bekendmaking
20-12-2017 Structuurvisie Urk 2035+ ontwerp structuurvisie
07-11-2017 Bedrijventerrein fase 1 t/m 4 ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen