Datum Naam Status Soort informatie
03-11-2020 Hessenpoort, Steinfurtstraat 14 (zonnepark op RWZI) ontwerp omgevingsvergunning
06-10-2020 Buitengebied, Beukenallee 37 ontwerp bestemmingsplan
29-09-2020 Hessenpoort, 4e partiële herziening vastgesteld bestemmingsplan
28-09-2020 Stadshagen II, Scholtensteeg (wonen-werken) vastgesteld bestemmingsplan
28-09-2020 Holtenbroek vastgesteld bestemmingsplan
07-09-2020 Assendorp, Terborchstraat 13 vastgesteld bestemmingsplan
07-09-2020 Voorsterpoort, Russenweg (infrastructuur) vastgesteld bestemmingsplan
20-08-2020 Sekdoornse Plas (verplaatsing zanddepot) vastgesteld omgevingsvergunning
20-08-2020 Beschikking Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Uitgebreide Voorbereidingsprocedure, projectomgevingsvergunning, verplaatsen bestaand zanddepot naar naastgelegen perceel, Sekdoornse plas (zaaknummer Z2019-00010898) officiële publicatie bekendmaking
19-08-2020 Gecoördineerde tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Zwolle-zuidoost, Nieuwe Deventerweg 101en 101-1 en ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementencomplex, bestaande uit 19 woningen en commerciële ruimte (gezondheidszorg) aan de Nieuwe Deventerwegweg 101 en 101-1 officiële publicatie bekendmaking
31-07-2020 Ontwerp-Omgevingsvisie Mijn Zwolle van Morgen 2030 en ontwerp- OmgevingsEffectRapportage officiële publicatie bekendmaking
17-07-2020 Ontwerp-Omgevingsvisie Mijn Zwolle van Morgen 2030 en ontwerp- OmgevingsEffectRapportage officiële publicatie bekendmaking
16-07-2020 Mijn Zwolle van Morgen 2030 ontwerp structuurvisie
08-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan Zwolle, parapluplan zelfstandige woonruimte officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan Diezerpoort, Schoolstraat 62, 64 officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60 officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan en omgevingsvergunning Berkum, Campherbeeklaan 53-55 officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan Hessenpoort, 4e partiële herziening officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan Kamperpoort, Harm Smeengekade 13 (brandweerkazerne), herziening 1 officiële publicatie bekendmaking
30-06-2020 Zwolle-zuidoost, Nieuwe Deventerweg 101en 101-1 ontwerp bestemmingsplan
15-06-2020 Berkum, Campherbeeklaan 53-55 vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2020 Westenholte, Voorsterweg 60 vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2020 Zwolle, parapluplan zelfstandige woonruimte vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2020 Diezerpoort, Schoolstraat 62, 64 vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2020 Ontwerpbeschikking Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Uitgebreide Voorbereidingsprocedure, projectomgevingsvergunning, verplaatsen zanddepot, Sekdoornseplas (zaaknummer Z2019-00010898) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen