Datum Naam Status Soort informatie
07-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan Diezerpoort, Schoolstraat 62, 64 officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60 officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan en omgevingsvergunning Berkum, Campherbeeklaan 53-55 officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan Hessenpoort, 4e partiële herziening officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Vaststelling bestemmingsplan Kamperpoort, Harm Smeengekade 13 (brandweerkazerne), herziening 1 officiële publicatie bekendmaking
16-06-2020 Sekdoornse Plas (verplaatsing zanddepot) ontwerp omgevingsvergunning
15-06-2020 Berkum, Campherbeeklaan 53-55 vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2020 Westenholte, Voorsterweg 60 vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2020 Zwolle, parapluplan zelfstandige woonruimte vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2020 Diezerpoort, Schoolstraat 62, 64 vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2020 Ontwerpbeschikking Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Uitgebreide Voorbereidingsprocedure, projectomgevingsvergunning, verplaatsen zanddepot, Sekdoornseplas (zaaknummer Z2019-00010898) officiële publicatie bekendmaking
11-06-2020 Holtenbroek ontwerp bestemmingsplan
11-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan Holtenbroek officiële publicatie bekendmaking
02-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan Voorsterpoort, Russenweg (infrastructuur) officiële publicatie bekendmaking
28-05-2020 Hessenpoort, 4e partiële herziening ontwerp bestemmingsplan
26-05-2020 Voorsterpoort, Russenweg (infrastructuur) ontwerp bestemmingsplan
06-05-2020 Bestemmingsplan Voorsterpoort Oost, Buitengasthuisstraat 8 (oude WRZV-hallen) officiële publicatie bekendmaking
20-04-2020 Voorsterpoort Oost, Buitengasthuisstraat 8 (oude WRZV-hallen) vastgesteld bestemmingsplan
03-04-2020 Ontwerp bestemmingsplan Westenholte, Voorsterweg 60 officiële publicatie bekendmaking
03-04-2020 Vaststelling bestemmingsplan Kamperpoort, Hoogstraat 28 officiële publicatie bekendmaking
03-04-2020 Vaststelling bestemmingsplan Assendorp, Van Ittersumstraat 5 officiële publicatie bekendmaking
02-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan Diezerpoort, Schoolstraat 62, 64 officiële publicatie bekendmaking
02-04-2020 Gecoördineerde tervisielegging Ontwerpbestemmingsplan Assendorp, Terborchstraat 13 ontwerp Omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonzorggebouw op het perceel Terborchstraat 13 en het ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Terborchstraat 13 officiële publicatie bekendmaking
26-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan Diezerpoort, Schoolstraat 62, 64 officiële publicatie bekendmaking
24-03-2020 Assendorp, Terborchstraat 13 ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen