Datum Naam Status Soort informatie
24-02-2021 Ontwerpbestemmingsplan Zwolle zuidoost officiële publicatie bekendmaking
16-02-2021 Zwolle-Zuidoost ontwerp bestemmingsplan
28-01-2021 Ontwerpbestemmingsplan Zwolle, woonboten en walgebruik, herziening 1 officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Gecoördineerde tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Diezerpoort, Billitonstraat en ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van zes woningen Billitonstraat officiële publicatie bekendmaking
25-01-2021 Hessenpoort, Steinfurtstraat 14 (zonnepark op RWZI) vastgesteld omgevingsvergunning
20-01-2021 Ontwerpbestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19 officiële publicatie bekendmaking
20-01-2021 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling plan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19 officiële publicatie bekendmaking
19-01-2021 Zwolle, woonboten en walgebruik, herziening 1 ontwerp bestemmingsplan
18-01-2021 Buitengebied, Beukenallee 37 vastgesteld bestemmingsplan
18-01-2021 Ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, Scholtensteeg (wellness) officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Diezerpoort, Billitonstraat ontwerp bestemmingsplan
12-01-2021 Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19 ontwerp bestemmingsplan
11-01-2021 Stadshagen II, Scholtensteeg (wellness) ontwerp bestemmingsplan
18-12-2020 Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling officiële publicatie bekendmaking
18-12-2020 Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied – Herfte, Wijthmen, cultuurhistorie officiële publicatie bekendmaking
15-12-2020 Buitengebied – Herfte, Wijthmen, cultuurhistorie voorontwerp bestemmingsplan
15-12-2020 Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling voorontwerp bestemmingsplan
08-12-2020 Buitengebied, Wijheseweg 26, 28 en 30 ontwerp wijzigingsplan
30-11-2020 Coördinatiebesluit bestemmingsplan Diezerpoort, Billitonstraat en omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen aan de Billitonstraat. officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure, afwijken bestemmingsplan voor het realiseren van een zonnepark t.b.v. RWZI, Steinfurtstraat 14 (zaaknummer 0193ESUITE1896532020) officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Coördinatiebesluit bestemmingsplan Ceintuurbaanzone, Dokter van Deenweg 84 -92, en omgevingsvergunning transformeren kantoorgebouw naar woongebouw met 24 appartementen officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Vaststelling bestemmingsplan Hessenpoort, 4e partiële herziening officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling plan Diezerpoort – Billitonstraat officiële publicatie bekendmaking
15-10-2020 Vaststelling bestemmingsplan Holtenbroek officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Beukenallee 37 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen