Datum Naam Status Soort informatie
13-02-2020 Coördinatiebesluit bestemmingsplan Assendorp, Terborchstraat 13, omgevingsvergunning voor de bouw van een woonzorggebouw en procedure hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Terborchstraat 13. officiële publicatie bekendmaking
12-02-2020 Bekendmakingen herontwikkeling Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 (Zwolle) officiële publicatie bekendmaking
12-02-2020 Vaststelling bestemmingsplan Zwolle, woonboten en walgebruik officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Assendorp, Terborchstraat 13 voorontwerp bestemmingsplan
30-01-2020 Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Zwolle, parapluplan bouw- en cultuurhistorie officiële publicatie bekendmaking
21-01-2020 Voorsterpoort Oost, Buitengasthuisstraat 8 (oude WRZV-hallen) ontwerp bestemmingsplan
20-01-2020 Zwolle, woonboten en walgebruik vastgesteld bestemmingsplan
20-01-2020 Buitengebied, Spoolderenkweg 17 vastgesteld bestemmingsplan
15-01-2020 Zwolle, parapluplan zelfstandige woonruimte ontwerp bestemmingsplan
10-01-2020 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Bergkloosterweg 9 en 70a officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Vaststelling bestemmingsplan Zwolle, veegplan snippergroen 2019 officiële publicatie bekendmaking
16-12-2019 Buitengebied, Bergkloosterweg 9 en 70A vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2019 Zwolle, veegplan snippergroen 2019 vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2019 Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan, Zwolle zuidoost officiële publicatie bekendmaking
12-12-2019 Ontwerpbestemmingsplan Assendorp, Van Ittersumstraat 5 officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Zwolle, zelfstandige woonruimte deel 2 officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Kamperpoort, Hoogstraat 28 ontwerp bestemmingsplan
22-11-2019 Holtenbroek voorontwerp bestemmingsplan
31-10-2019 Gecoördineerde tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Berkum, Campherbeeklaan 53-55 en ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van een appartementengebouw met 27 appartementen op de percelen van de Campherbeeklaan 53-55 te Zwolle (kadastraal bekend gemeente Zwolle ZLK00, sectie F, perceelnummer 3740, perceelnummer 3741 en perceelnummer 2248). officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Coördinatiebesluit bestemmingsplan Berkum, Campherbeeklaan 53-55 en omgevingsvergunning voor het realiseren van een appartementengebouw officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan Stadshagen, Waaranders officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Spoolderenkweg 17 officiële publicatie bekendmaking
21-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heinoseweg 27 officiële publicatie bekendmaking
21-10-2019 Bekendmaking ontwerpbeschikking Wet geluidhinder - Hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
21-10-2019 Bekendmaking ontwerpbeschikking Wet geluidhinder - Hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen