Datum Naam Status Soort informatie
25-09-2023 Hessenweg 35A, Hattem vastgesteld bestemmingsplan
25-09-2023 Kanaaldijk 7 te Hattem vastgesteld bestemmingsplan
22-06-2023 Hessenweg 35A, Hattem ontwerp bestemmingsplan
08-06-2023 Kanaaldijk 7 te Hattem ontwerp bestemmingsplan
05-06-2023 Chw bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld bestemmingsplan
19-05-2023 Chw bestemmingsplan 't Veen ontwerp bestemmingsplan
13-03-2023 De Bongerd, Hattem vastgesteld bestemmingsplan
13-03-2023 Poort van Hattem vastgesteld bestemmingsplan
09-02-2023 Chw bestemmingsplan Buitengebied ontwerp bestemmingsplan
26-01-2023 Apeldoornseweg/Veenwal ontwerp bestemmingsplan
18-08-2022 De Bongerd, Hattem ontwerp bestemmingsplan
07-03-2022 Omgevingsvisie Hattem 2040 vastgesteld structuurvisie
13-12-2021 Woonzorgzone, Hattem vastgesteld bestemmingsplan
15-11-2021 Lidl, Populierenlaan 14 e.o., Hattem vastgesteld bestemmingsplan
14-10-2021 Omgevingsvisie Hattem 2040 ontwerp structuurvisie
11-10-2021 Van der Valk Hotel vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2021 Hattem - Kerkstraat 27-29-31 vastgesteld bestemmingsplan
09-06-2021 Gemeente Hattem - anterieure overeenkomst - De Bongerd officiële publicatie bekendmaking
07-06-2021 Gemeente Hattem - coördinatiebesluit Chw bestemmingsplan en het besluit op grond van de Interimwet Stad-en-Milieubenadering - Omgevingsplan Buitengebied officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Gemeente Hattem - wet geluidhinder woonzorgzone - nieuw te bouwen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen - tussen de Geldersedijk en de Hollewand, Hattem officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Gemeente Hattem - Voornemen tot voorbereiding milieueffectrapport (MER) voor Omgevingsvisie officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Hattem - Kerkstraat 27-29-31 ontwerp bestemmingsplan
14-04-2021 Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan & ontwerp-omgevingsvergunning - Kerkstraat 27-29-31, Hattem officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Poort van Hattem ontwerp bestemmingsplan
07-04-2021 Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan & ontwerp-omgevingsvergunning - Poort van Hattem officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen