Datum Naam Status Soort informatie
13-09-2021 Hattem - Kerkstraat 27-29-31 vastgesteld bestemmingsplan
09-06-2021 Gemeente Hattem - anterieure overeenkomst - De Bongerd officiële publicatie bekendmaking
07-06-2021 Gemeente Hattem - coördinatiebesluit Chw bestemmingsplan en het besluit op grond van de Interimwet Stad-en-Milieubenadering - Omgevingsplan Buitengebied officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Gemeente Hattem - wet geluidhinder woonzorgzone - nieuw te bouwen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen - tussen de Geldersedijk en de Hollewand, Hattem officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Gemeente Hattem - Voornemen tot voorbereiding milieueffectrapport (MER) voor Omgevingsvisie officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Hattem - Kerkstraat 27-29-31 ontwerp bestemmingsplan
14-04-2021 Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan & ontwerp-omgevingsvergunning - Kerkstraat 27-29-31, Hattem officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Poort van Hattem ontwerp bestemmingsplan
07-04-2021 Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan & ontwerp-omgevingsvergunning - Poort van Hattem officiële publicatie bekendmaking
07-04-2021 Gemeente Hattem - Wet geluidhinder ontwerpbesluit hogere grenswaarde - Poort van Hattem Nieuweweg 85, Hattem officiële publicatie bekendmaking
01-04-2021 Woonzorgzone, Hattem ontwerp bestemmingsplan
31-03-2021 Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan - Woonzorgzone, Hattem officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Gemeente Hattem - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan - Bosstrook Hattemse Loo officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Rectificatie: Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan - Van der Valk Hotel officiële publicatie bekendmaking
25-03-2021 Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan - Van der Valk Hotel officiële publicatie bekendmaking
22-03-2021 Bosstrook Hattemse Loo vastgesteld bestemmingsplan
10-03-2021 Van der Valk Hotel ontwerp bestemmingsplan
17-02-2021 Gemeente Hattem - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan - Koeweg 11-13, Hattem officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Gemeente Hattem - overeenkomst - Koeweg 11-13, Hattem officiële publicatie bekendmaking
08-02-2021 Koeweg 11-13 Hattem vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2020 Gemeente Hattem - Coördinatiebesluit ‘Realisatie appartementencomplex Kerkstraat 27-29-31, Hattem' officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Gemeente Hattem - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Zonnepark Wielink officiële publicatie bekendmaking
30-11-2020 Gemeente Hattem - verlening omgevingsvergunning - transformatie van een winkelpand tot woning - Achterstraat 33, Hattem officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Hilsdijk 21, Hattem” officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Overeenkomst ‘Hilsdijk 21, Hattem’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen