Datum Naam Status Soort informatie
12-02-2020 Bekendmaking van voorlopige aanwijzing van percelen gelegen binnen het Plangebied Kop van Oost te Lochem ingevolge artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten officiële publicatie bekendmaking
29-01-2020 Voornemen opleggen Maatwerkvoorschrift activiteitenbesluit milieubeheer Hanzeweg 8 Lochem officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Vaststelling bestemmingsplan Berkeloevers Lochem officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Vaststelling bestemmingsplan Nieuweweg Lochem officiële publicatie bekendmaking
13-01-2020 Berkeloevers Lochem vastgesteld bestemmingsplan
13-01-2020 Nieuweweg Lochem vastgesteld bestemmingsplan
08-01-2020 Rectificatie Ontwerp omgevingsvergunning Achterstraat 16-32, 32a, 32b en Spaarbanksteeg 8 Lochem officiële publicatie bekendmaking
02-01-2020 Ontwerp bestemmingsplan Dortherweg 43 Epse officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Gerechtelijke uitspraak Klein Dochterense Schooldijk 4 Lochem vastgesteld gerechtelijke uitspraak
19-12-2019 Dortherdijk 43 Epse ontwerp bestemmingsplan
19-12-2019 Achterstraat 16-28 en Spaarbankstraat 8-10 Lochem ontwerp omgevingsvergunning
18-12-2019 Ontwerp bestemmingsplan “Parapluherziening 2019 – BAG en uitgebreide omgevingsvergunningen” en ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Ontwerp wijzigingsplan Exelseweg 1b Laren officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Voorbereidingsbesluit “FAB Clustering Laren” officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Paraplubestemmingsplan 2019 - BAG en uitgebreide omgevingsvergunningen ontwerp bestemmingsplan
09-12-2019 FAB Clustering Laren vastgesteld voorbereidingsbesluit
04-12-2019 Ontwerp bestemmingsplan Peppeldijk 1 en 1a Kring van Dorth officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Vaststelling bestemmingsplan Bouwhuisweg 11 Laren officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Vaststelling bestemmingsplan Ruurloseweg 22-24 Barchem officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Ontwerp bestemmingsplan Oude Larenseweg 40 Epse officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Ontwerp bestemmingsplan Ooldselaan 4-4a Laren officiële publicatie bekendmaking
25-11-2019 Ruurloseweg 22-24 Barchem vastgesteld bestemmingsplan
25-11-2019 Bouwhuisweg 11 Laren vastgesteld bestemmingsplan
25-11-2019 Buitengebied Lochem, Exelseweg 1B Laren ontwerp wijzigingsplan
22-11-2019 Peppeldijk 1 Kring van Dorth 2019 ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen