Datum Naam Status Soort informatie
06-03-2020 Gemeente Rozendaal - ontwerpbestemmingsplan - Rozenhof, Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
02-03-2020 Rozendaal, Rozenhof ontwerp bestemmingsplan
15-11-2019 Bestemmingsplan Rozendaal 2019 ontwerp bestemmingsplan
01-02-2018 Dorpsschool Rozendaal vastgesteld bestemmingsplan
10-02-2017 [Publicatie gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan Dorpsschool Rozendaal en bijbehorende omgevingsvergunning nieuwe Dorpsschool, omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan] officiële publicatie bekendmaking
31-01-2017 Dorpsschool Rozendaal vastgesteld bestemmingsplan
09-09-2016 Gemeentelijke coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan Dorpsschool Rozendaal en bijbehorend, ontwerp beeldkwaliteitsplan Dorpsschool Rozendaal, ontwerp omgevingsvergunning nieuwe Dorpsschool, ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en ontwerp verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan officiële publicatie bekendmaking
19-02-2016 Publicatie ex artikel 3.30 Wro – toepassing coördinatieregeling project Dorpsschool Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
11-11-2015 De Del vastgesteld gerechtelijke uitspraak
28-10-2014 De Del vastgesteld bestemmingsplan
29-07-2014 De Del ontwerp bestemmingsplan
25-03-2014 Beekhuizenseweg 1, Rozendaal ontwerp omgevingsvergunning
28-08-2013 De Del vastgesteld gerechtelijke uitspraak
25-01-2013 Vastgesteld Bestemmingsplan De Del en Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
18-12-2012 De Del vastgesteld bestemmingsplan
30-08-2012 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘De Del’ te Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
30-08-2012 Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden ingevolge Wet Geluidhinder (Wgh) ten behoeve van 39 woningen in verband met het ontwerp bestemmingsplan ‘De Del’ te Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
28-08-2012 De Del ontwerp bestemmingsplan
13-04-2012 Beëindigen procedure bestemmingsplan ‘De Del’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2011 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘De Del’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2011 Bekendmaking Wet Geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht ontwerp bestemmingsplan ‘De Del’ officiële publicatie bekendmaking
14-12-2011 Bestemmingsplan De Del ontwerp bestemmingsplan
04-03-2011 Bestemmingsplan ‘Kom 2008, herziening Ringallee 8’ officiële publicatie bekendmaking
01-02-2011 Kom 2008, herziening Ringallee 8 vastgesteld bestemmingsplan
28-10-2010 Bestemmingsplan ‘Kom 2008, herziening Kerklaan 5–7’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen