Datum Naam Status Soort informatie
30-08-2012 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘De Del’ te Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
30-08-2012 Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden ingevolge Wet Geluidhinder (Wgh) ten behoeve van 39 woningen in verband met het ontwerp bestemmingsplan ‘De Del’ te Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
28-08-2012 De Del ontwerp bestemmingsplan
13-04-2012 Beëindigen procedure bestemmingsplan ‘De Del’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2011 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘De Del’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2011 Bekendmaking Wet Geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht ontwerp bestemmingsplan ‘De Del’ officiële publicatie bekendmaking
14-12-2011 Bestemmingsplan De Del ontwerp bestemmingsplan
04-03-2011 Bestemmingsplan ‘Kom 2008, herziening Ringallee 8’ officiële publicatie bekendmaking
01-02-2011 Kom 2008, herziening Ringallee 8 vastgesteld bestemmingsplan
28-10-2010 Bestemmingsplan ‘Kom 2008, herziening Kerklaan 5–7’ officiële publicatie bekendmaking
28-10-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom 2008, herziening Ringallee 8’ officiële publicatie bekendmaking
21-09-2010 Kerklaan 5 en 7 vastgesteld bestemmingsplan
20-05-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom 2008, herziening Kerklaan 5–7’ officiële publicatie bekendmaking
10-05-2010 Kerklaan 5 en 7 ontwerp bestemmingsplan
19-03-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008, herziening Imbosch 5’ officiële publicatie bekendmaking
17-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2008, herziening Imbosch 5’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen