Datum Naam Status Soort informatie
12-03-2021 Gemeente Rozendaal - bestemmingsplan - De Pinkenberg 7, Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
09-10-2020 Gemeente Rozendaal - ontwerpbestemmingsplan - De Pinkenberg 7, Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
10-07-2020 Gemeente Rozendaal - ontwerpbestemmingsplan partiële herziening Dorpsschool Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
12-06-2020 Gemeente Rozendaal - vastgesteld bestemmingsplan - Rozendaal 2019 officiële publicatie bekendmaking
12-06-2020 Gemeente Rozendaal - vastgesteld bestemmingsplan - Steenhoek officiële publicatie bekendmaking
06-03-2020 Gemeente Rozendaal - ontwerpbestemmingsplan - Rozenhof, Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
10-02-2017 [Publicatie gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan Dorpsschool Rozendaal en bijbehorende omgevingsvergunning nieuwe Dorpsschool, omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan] officiële publicatie bekendmaking
09-09-2016 Gemeentelijke coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan Dorpsschool Rozendaal en bijbehorend, ontwerp beeldkwaliteitsplan Dorpsschool Rozendaal, ontwerp omgevingsvergunning nieuwe Dorpsschool, ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en ontwerp verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan officiële publicatie bekendmaking
19-02-2016 Publicatie ex artikel 3.30 Wro – toepassing coördinatieregeling project Dorpsschool Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
25-01-2013 Vastgesteld Bestemmingsplan De Del en Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
30-08-2012 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘De Del’ te Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
30-08-2012 Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden ingevolge Wet Geluidhinder (Wgh) ten behoeve van 39 woningen in verband met het ontwerp bestemmingsplan ‘De Del’ te Rozendaal officiële publicatie bekendmaking
13-04-2012 Beëindigen procedure bestemmingsplan ‘De Del’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2011 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘De Del’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2011 Bekendmaking Wet Geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht ontwerp bestemmingsplan ‘De Del’ officiële publicatie bekendmaking
04-03-2011 Bestemmingsplan ‘Kom 2008, herziening Ringallee 8’ officiële publicatie bekendmaking
28-10-2010 Bestemmingsplan ‘Kom 2008, herziening Kerklaan 5–7’ officiële publicatie bekendmaking
28-10-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom 2008, herziening Ringallee 8’ officiële publicatie bekendmaking
20-05-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom 2008, herziening Kerklaan 5–7’ officiële publicatie bekendmaking
19-03-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008, herziening Imbosch 5’ officiële publicatie bekendmaking
17-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2008, herziening Imbosch 5’ officiële publicatie bekendmaking
02-10-2020 Pinkenberg 7 Rozendaal ontwerp bestemmingsplan
07-07-2020 Partiële herziening Dorpsschool Rozendaal ontwerp bestemmingsplan
02-03-2020 Rozendaal, Rozenhof ontwerp bestemmingsplan
15-11-2019 Bestemmingsplan Rozendaal 2019 ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen