Datum Naam Status Soort informatie
27-06-2013 Bedrijventerreinen vastgesteld bestemmingsplan
27-06-2013 West vastgesteld bestemmingsplan
27-06-2013 West vastgesteld bestemmingsplan
15-05-2013 Oprichten van een bedrijfspand perceel Holleweg 6 (Oosteinde 43) 3925 LW Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
14-05-2013 Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ‘Nieuwstraat 46a, 3925 EH’, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
16-04-2013 Ontwerp-besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
26-03-2013 Vergunning voor bouwen overkapping en wijzigen agrarisch gebruik naar paardenhouderij Gooswilligen 19, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
19-03-2013 Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Nieuwstraat 46a, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
05-03-2013 Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ‘voor het oprichten van een bedrijfspand’, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
26-02-2013 Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
26-02-2013 Ontwerpbestemmingsplan West, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
26-02-2013 Ontwerpbestemmingsplan Centrum, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
15-01-2013 Openbare kennisgeving ‘Voorontwerp-bestemmingsplan School Ringbaan’, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
18-12-2012 Molenweg/Vijverlaan te Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
16-11-2012 Wijzigingen ontwerp-besluit Vlieterweg 11, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
09-10-2012 Vergunningverlening besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan D. Uitbeijerse, Huigenbosch 3, 3925 MP Scherpenzeel, voor het bouwen van een stal, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
29-05-2012 Openbare kennisgeving voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 officiële publicatie bekendmaking
14-02-2012 Ontwerpbesluit tijdelijke woonunit perceel Industrielaan 10 officiële publicatie bekendmaking
20-12-2011 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Willaerlaan 125 officiële publicatie bekendmaking
22-11-2011 Terinzagelegging ontwerpbesluit omgevingsvergunning Industrielaan 10 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
21-07-2011 Verleende omgevingsvergunningen ‘Industrielaan 38–40’ officiële publicatie bekendmaking
05-04-2011 Onherroepelijkheid bestemmingsplan Lambalgen officiële publicatie bekendmaking
05-04-2011 Onherroepelijkheid bestemmingsplan Buitenplaats officiële publicatie bekendmaking
01-02-2011 Bestemmingsplan Lambalgen gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
01-02-2011 Bestemmingsplan Buitenplaats gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen