Datum Naam Status Soort informatie
24-08-2006 Buitengebied 2006 onherroepelijk gemeentelijk plan
28-04-2009 Heroverweging goedkeuring bestemmingsplan Buitengebied 2006, perceel Barneveldsestraat 9 officiële publicatie bekendmaking
09-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan Marktstraat Oost – Renes officiële publicatie bekendmaking
04-08-2009 Onherroepelijkheid heroverweging bestemmingsplan Buitengebied 2006, perceel Barneveldsestraat 9 officiële publicatie bekendmaking
18-08-2009 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2006, wijzigingplan De Haar 9–11 officiële publicatie bekendmaking
22-12-2009 Wijzigingsplan ‘Ontsluitingsweg Sportterrein De Bree’ officiële publicatie bekendmaking
23-02-2010 Vastgesteld wijzigingsplan ’Ontsluitingsweg Sportterrein De Bree’ officiële publicatie bekendmaking
14-05-2010 Wijzigingsplan ‘Ontsluitingsweg sportterrein De Bree’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
24-08-2010 Ontwerpbestemmingsplan Lambalgen officiële publicatie bekendmaking
31-08-2010 Ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
08-09-2010 Ontwerpprojectbesluit op het perceel Walstrolaan 2, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
01-02-2011 Bestemmingsplan Lambalgen gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
01-02-2011 Bestemmingsplan Buitenplaats gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
05-04-2011 Onherroepelijkheid bestemmingsplan Lambalgen officiële publicatie bekendmaking
05-04-2011 Onherroepelijkheid bestemmingsplan Buitenplaats officiële publicatie bekendmaking
21-07-2011 Verleende omgevingsvergunningen ‘Industrielaan 38–40’ officiële publicatie bekendmaking
22-11-2011 Terinzagelegging ontwerpbesluit omgevingsvergunning Industrielaan 10 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
20-12-2011 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Willaerlaan 125 officiële publicatie bekendmaking
14-02-2012 Ontwerpbesluit tijdelijke woonunit perceel Industrielaan 10 officiële publicatie bekendmaking
29-05-2012 Openbare kennisgeving voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 officiële publicatie bekendmaking
09-10-2012 Vergunningverlening besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan D. Uitbeijerse, Huigenbosch 3, 3925 MP Scherpenzeel, voor het bouwen van een stal, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
16-11-2012 Wijzigingen ontwerp-besluit Vlieterweg 11, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
18-12-2012 Molenweg/Vijverlaan te Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
15-01-2013 Openbare kennisgeving ‘Voorontwerp-bestemmingsplan School Ringbaan’, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
26-02-2013 Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen, Scherpenzeel officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen