Datum Naam Status Soort informatie
25-11-2020 Ontwerp projectplan Waterwet, ontwerpbestemmingsplannen en ontwerpbesluiten Dijkversterking Tiel - Waardenburg officiële publicatie bekendmaking
12-11-2020 Buitengebied - dijkversterking Tiel Waardenburg ontwerp bestemmingsplan
14-10-2020 Tiel, Vahstalterrein vastgesteld omgevingsvergunning
14-10-2020 Definitief besluit: Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 23 woningen officiële publicatie bekendmaking
14-07-2020 Tiel, Vahstalterrein ontwerp omgevingsvergunning
08-07-2020 Rectificatie: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening Zonering Industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020 officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Nieuwe Tielseweg 112a officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Kanaalzone – Medel afronding 2020 officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening Zonering Industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020 officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Buitengebied - Streeckerij De Betuwe ontwerp bestemmingsplan
24-06-2020 Ontwerp bestemmingsplan en mer-beoordelingsbesluit Buitengebied – Streeckerij De Betuwe officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Kanaalzone - Medel afronding 2020 vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2020 Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020 vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2020 Tiel West - Nieuwe Tielseweg 112a vastgesteld bestemmingsplan
16-03-2020 Wet voorkeursrecht gemeenten 'Veilingterrein en omstreken' officiële publicatie bekendmaking
26-02-2020 Ontwerp bestemmingsplan Tiel West – Nieuwe Tielseweg 112a officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Rectificatie: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27 officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27 officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Lingedijk officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Buitengebied vastgesteld bestemmingsplan
18-12-2019 Tiel West - Lingedijk vastgesteld bestemmingsplan
04-12-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Dodewaardlaan 16-18 officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Tiel Oost - Hoveniersweg 27 vastgesteld bestemmingsplan
20-11-2019 Tiel West - Dodewaardlaan 16-18 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen