Datum Naam Status Soort informatie
12-02-2014 Vastgesteld wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort, Tiel officiële publicatie bekendmaking
29-01-2014 Verleende omgevingsvergunning De Diepert 5, Tiel officiële publicatie bekendmaking
28-01-2014 Omgevingsvergunning Medel, De Diepert 5 vastgesteld omgevingsvergunning
08-01-2014 Vastgesteld bestemmingsplan Kanaalzone, Tiel officiële publicatie bekendmaking
18-12-2013 Tiel Zuid vastgesteld bestemmingsplan
18-12-2013 Bouwen en afwijken bestemmingsplan: nieuwbouw school Prins Willem Alexanderschool aan Grotebrugse Grintweg 16, Tiel officiële publicatie bekendmaking
04-12-2013 Vastgesteld Bestemmingsplan Tiel Oost, Tiel officiële publicatie bekendmaking
20-11-2013 Kanaalzone vastgesteld bestemmingsplan
06-11-2013 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure weigeren voor het realiseren van 7 woningen aan de Passewaaijse Hogeweg, Tiel officiële publicatie bekendmaking
23-10-2013 Ontwerpwijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort, Tiel officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Bestemmingsplan Tiel-Oost vastgesteld bestemmingsplan
28-08-2013 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Bedrijven Papesteeg, Tiel officiële publicatie bekendmaking
14-08-2013 Vastgesteld wijzigingsplan Tiel Noord – Rivierenlandlaan brede zorgschool, Tiel officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Vastgesteld bestemmingsplan Kleine Kernen – Bergakker, eerste herziening, Tiel officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Industrieweg, gemeentewerf e.o.’, Tiel officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tiel Zuid’, Tiel officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Hamsche Biezen, Tuincentrum, Tiel officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Ontwerpwijzigingsplan buitengebied – Buitenplaats Nijenrode, Tiel officiële publicatie bekendmaking
18-07-2013 Tiel Noord - Rivierenlandlaan brede zorgschool vastgesteld wijzigingsplan
17-07-2013 Tiel West - Bedrijven Papesteeg vastgesteld bestemmingsplan
17-07-2013 Kleine kernen - Bergakker, eerste herziening vastgesteld bestemmingsplan
15-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kanaalzone’, Tiel officiële publicatie bekendmaking
15-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan Tiel Oost, Tiel officiële publicatie bekendmaking
24-04-2013 Vastgesteld wijzigingsplan kleine kernen, Bergakker – Provincialeweg 4, Tiel officiële publicatie bekendmaking
03-04-2013 Tiel West vastgesteld gerechtelijke uitspraak
Toon gearchiveerde onwikkelingen