Datum Naam Status Soort informatie
30-03-2012 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West officiële publicatie bekendmaking
20-04-2012 Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied – Kruisstraat 1 officiële publicatie bekendmaking
01-06-2012 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine kernen officiële publicatie bekendmaking
01-06-2012 Vooraankondiging bestemmingsplan Tiel Oost - Retailpark officiële publicatie bekendmaking
01-06-2012 Ontwerp wijzigingingsplan Buitengebied - Hermoesestraat 17 officiële publicatie bekendmaking
15-06-2012 Ontwerp bestemmingsplan Tiel Oost – Retailpark officiële publicatie bekendmaking
31-08-2012 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure, Tiel officiële publicatie bekendmaking
25-01-2013 Ontwerp wijzigingingsplan Kleine Kernen, Bergakker – Provincialeweg 4, Tiel officiële publicatie bekendmaking
13-02-2013 Kanaalzone - Industrieweg, gemeentewerf e.o. vastgesteld bestemmingsplan
22-02-2013 Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied – Kruisstraat 1, Tiel officiële publicatie bekendmaking
08-03-2013 Ontwerpbestemmingsplan Tiel West – Bedrijven Papesteeg officiële publicatie bekendmaking
13-03-2013 Tiel Noord en Kleine kernen vastgesteld gerechtelijke uitspraak
20-03-2013 Ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen – Bergakker, eerste herziening, Tiel officiële publicatie bekendmaking
27-03-2013 Ontwerp wijzigingsplan Tiel Noord – Rivierenlandlaan Brede Zorgschool officiële publicatie bekendmaking
27-03-2013 Wijzigingsplan Tiel Noord – Rivierenlandlaan, Tiel officiële publicatie bekendmaking
28-03-2013 Kleine kernen, Bergakker, Provincialeweg 4 vastgesteld bestemmingsplan
03-04-2013 Tiel West vastgesteld gerechtelijke uitspraak
24-04-2013 Vastgesteld wijzigingsplan kleine kernen, Bergakker – Provincialeweg 4, Tiel officiële publicatie bekendmaking
15-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kanaalzone’, Tiel officiële publicatie bekendmaking
15-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan Tiel Oost, Tiel officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Tiel West - Bedrijven Papesteeg vastgesteld bestemmingsplan
17-07-2013 Kleine kernen - Bergakker, eerste herziening vastgesteld bestemmingsplan
18-07-2013 Tiel Noord - Rivierenlandlaan brede zorgschool vastgesteld wijzigingsplan
24-07-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tiel Zuid’, Tiel officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Hamsche Biezen, Tuincentrum, Tiel officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen