Datum Naam Status Soort informatie
24-07-2013 Ontwerpwijzigingsplan buitengebied – Buitenplaats Nijenrode, Tiel officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Vastgesteld bestemmingsplan Kleine Kernen – Bergakker, eerste herziening, Tiel officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Industrieweg, gemeentewerf e.o.’, Tiel officiële publicatie bekendmaking
14-08-2013 Vastgesteld wijzigingsplan Tiel Noord – Rivierenlandlaan brede zorgschool, Tiel officiële publicatie bekendmaking
28-08-2013 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Bedrijven Papesteeg, Tiel officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Bestemmingsplan Tiel-Oost vastgesteld bestemmingsplan
23-10-2013 Ontwerpwijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort, Tiel officiële publicatie bekendmaking
06-11-2013 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure weigeren voor het realiseren van 7 woningen aan de Passewaaijse Hogeweg, Tiel officiële publicatie bekendmaking
20-11-2013 Kanaalzone vastgesteld bestemmingsplan
04-12-2013 Vastgesteld Bestemmingsplan Tiel Oost, Tiel officiële publicatie bekendmaking
18-12-2013 Tiel Zuid vastgesteld bestemmingsplan
18-12-2013 Bouwen en afwijken bestemmingsplan: nieuwbouw school Prins Willem Alexanderschool aan Grotebrugse Grintweg 16, Tiel officiële publicatie bekendmaking
08-01-2014 Vastgesteld bestemmingsplan Kanaalzone, Tiel officiële publicatie bekendmaking
28-01-2014 Omgevingsvergunning Medel, De Diepert 5 vastgesteld omgevingsvergunning
29-01-2014 Verleende omgevingsvergunning De Diepert 5, Tiel officiële publicatie bekendmaking
12-02-2014 Vastgesteld wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort, Tiel officiële publicatie bekendmaking
21-10-2014 Binnenstad - Westluidense Poort vastgesteld wijzigingsplan
25-03-2015 Ontwerpbestemmingsplan Tiel West – Diderik Vijghstraat, Tiel officiële publicatie bekendmaking
15-07-2015 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TIEL OOST – GROTEBRUGSE GRINTWEG 59 officiële publicatie bekendmaking
15-07-2015 ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED – HAMSCHE BIEZEN, TUINCENTRUM officiële publicatie bekendmaking
15-07-2015 Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied – Bommelweg 26 - 27a officiële publicatie bekendmaking
26-08-2015 Tiel West - Diderik Vijghstraat vastgesteld bestemmingsplan
17-02-2016 Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied – Hermoesestraat 17 officiële publicatie bekendmaking
26-03-2016 Tiel Oost - Vinkenhof vastgesteld bestemmingsplan
12-04-2016 Tiel West - Wielerpark vastgesteld wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen