Datum Naam Status Soort informatie
17-10-2018 paraplubestemmingsplan parkeren vastgesteld bestemmingsplan
12-12-2018 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TIEL OOST – MEIDOORNSTRAAT-ESDOORNSTRAAT officiële publicatie bekendmaking
19-12-2018 Paraplubestemmingsplan Omzetten woningen vastgesteld bestemmingsplan
16-01-2019 Ontwerp bestemmingsplan Tiel West – Sportschool Schaarsdijkweg officiële publicatie bekendmaking
13-02-2019 Ontwerp Bestemmingsplan Tiel Oost-Hoveniersweg 27 officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Ontwerp Bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen-Nieuw zwembad officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Tiel Oost - Meidoornstraat-Esdoornstraat vastgesteld bestemmingsplan
10-04-2019 Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan buitengebied en m.e.r.-beoordelingsbesluit officiële publicatie bekendmaking
10-04-2019 Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Ontwerp Bestemmingsplan Tiel Oost - Medelsestraat Zwaluwstraat officiële publicatie bekendmaking
24-05-2019 Tiel West - Dodewaardlaan 16-18 ontwerp bestemmingsplan
03-07-2019 Ontwerp Bestemmingsplan Tiel West – Dodewaardlaan 16-18 officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Tiel West sportschool Schaarsdijkweg vastgesteld bestemmingsplan
17-07-2019 Tiel Noord en Kleine kernen – Nieuw zwembad vastgesteld bestemmingsplan
31-07-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine kernen - Nieuw zwembad officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – sportschool Schaarsdijkweg officiële publicatie bekendmaking
18-09-2019 Tiel Oost - Medelsestraat Zwaluwstraat vastgesteld bestemmingsplan
18-09-2019 Ontwerp Bestemmingsplan Tiel West - Lingedijk officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel Oost – Medelsestraat Zwaluwstraat officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Tiel Oost - Hoveniersweg 27 vastgesteld bestemmingsplan
20-11-2019 Tiel West - Dodewaardlaan 16-18 vastgesteld bestemmingsplan
04-12-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Dodewaardlaan 16-18 officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Buitengebied vastgesteld bestemmingsplan
18-12-2019 Tiel West - Lingedijk vastgesteld bestemmingsplan
24-12-2019 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen