Datum Naam Status Soort informatie
03-03-2021 Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied– Streeckerij De Betuwe officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Ontwerp bestemmingsplan Tiel West – Maurikstraat 1 officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Ontwerp projectplan Waterwet, ontwerpbestemmingsplannen en ontwerpbesluiten Dijkversterking Tiel - Waardenburg officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Definitief besluit: Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 23 woningen officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Rectificatie: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening Zonering Industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020 officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Nieuwe Tielseweg 112a officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Kanaalzone – Medel afronding 2020 officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening Zonering Industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020 officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Ontwerp bestemmingsplan en mer-beoordelingsbesluit Buitengebied – Streeckerij De Betuwe officiële publicatie bekendmaking
16-03-2020 Wet voorkeursrecht gemeenten 'Veilingterrein en omstreken' officiële publicatie bekendmaking
26-02-2020 Ontwerp bestemmingsplan Tiel West – Nieuwe Tielseweg 112a officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Rectificatie: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27 officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27 officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Lingedijk officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – Dodewaardlaan 16-18 officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel Oost – Medelsestraat Zwaluwstraat officiële publicatie bekendmaking
18-09-2019 Ontwerp Bestemmingsplan Tiel West - Lingedijk officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine kernen - Nieuw zwembad officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Tiel West – sportschool Schaarsdijkweg officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Ontwerp Bestemmingsplan Tiel West – Dodewaardlaan 16-18 officiële publicatie bekendmaking
22-05-2019 Ontwerp Bestemmingsplan Tiel Oost - Medelsestraat Zwaluwstraat officiële publicatie bekendmaking
10-04-2019 Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan buitengebied en m.e.r.-beoordelingsbesluit officiële publicatie bekendmaking
10-04-2019 Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
06-03-2019 Ontwerp Bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen-Nieuw zwembad officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen