Datum Naam Status Soort informatie
08-05-2020 Gemeente Voorst - verlening omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Zanden 47A in Teuge officiële publicatie bekendmaking
04-05-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Rioolgemaal Kruisakkerweg 5, Twello officiële publicatie bekendmaking
30-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Buitenplaats De Koeweijde, Wilp officiële publicatie bekendmaking
28-04-2020 3D geprint gebouw 2020, Teuge vastgesteld omgevingsvergunning
20-04-2020 Rioolgemaal Kruisakkerweg 5, Twello vastgesteld bestemmingsplan
20-04-2020 Buitenplaats De Koeweijde, Wilp vastgesteld bestemmingsplan
09-04-2020 Gemeente Voorst - verlening omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Breestraat 42B in Voorst officiële publicatie bekendmaking
03-04-2020 Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wg) voor de Broekstraat in Klarenbeek (kadastraal Voorst G 2312) officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan Wellness & Hotel Thermen Bussloo en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Hotel Bussloo officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Ontwerpbestemmingsplan Lage Kamp 5, 11, 13 en 17, Kolkweg 19B en Dorpsstraat 36, Terwolde officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Polveensweg 23-25, Klarenbeek, vastgesteld beeldkwaliteitsplan en besluit geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Wellinkhofweg 14, Terwolde officiële publicatie bekendmaking
01-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Lage Kamp 5, 11, 13 en 17, Kolkweg 19B en Dorpsstraat 36, Terwolde ontwerp bestemmingsplan
23-03-2020 Derde herziening De Schaker Twello vastgesteld bestemmingsplan
23-03-2020 Wellinkhofweg 14, Terwolde vastgesteld bestemmingsplan
23-03-2020 Polveensweg 23-25, Klarenbeek vastgesteld bestemmingsplan
18-03-2020 Gemeente Voorst - verlening omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Withagenweg 17 in Wilp officiële publicatie bekendmaking
16-03-2020 Gemeente Voorst - Voornemen bestemmingsplan voor te bereiden officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Ontwerpbestemmingsplan Dijkhofstraat 12A-12B en 16, Twello officiële publicatie bekendmaking
11-03-2020 Voornemen bestemmingsplan voor te bereiden officiële publicatie bekendmaking
09-03-2020 Withagenweg 17, Wilp vastgesteld omgevingsvergunning
28-02-2020 Ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van een veranda op de locatie Deventerweg 10 in Terwolde officiële publicatie bekendmaking
20-02-2020 Dijkhofstraat 12A-12B en 16, Twello ontwerp bestemmingsplan
12-02-2020 Ontwerpomgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de locatie Breestraat 42 in Voorst officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen