Datum Naam Status Soort informatie
14-04-2021 Ontwerpbestemmingsplan Zeedijk 23, Nijbroek, ontwerpbeeldkwaliteitsplan Functieveranderingsplan Zeedijk 23, Nijbroek en ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Vastgesteld bestemmingsplan Zonnenbergstraat 47, Wilp, vastgesteld beeldkwaliteitsplan en besluit geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Zeedijk 23, Nijbroek ontwerp bestemmingsplan
07-04-2021 Gemeente Voorst-Voornemen bestemmingsplan Hoek Stationsstraat-Veilingstraat, Twello voor te bereiden officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Ontwerpomgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten op de locatie Weteringstraat 5 en 9 in Twello officiële publicatie bekendmaking
29-03-2021 Zonnenbergstraat 47, Wilp vastgesteld bestemmingsplan
24-03-2021 Kruisweg 4, Voorst vastgesteld omgevingsvergunning
24-03-2021 Omgevingsvergunning toegekend voor het bouwen van een woning op de locatie Kruisweg 4 in Voorst officiële publicatie bekendmaking
17-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan IJsbaanweg, Twello, ontwerpbeeldkwaliteitsplan IJsbaanweg, Twello en ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Omgevingsvergunning toegekend voor het uitbreiden van de woning op de locatie Middendijk 22A in Nijbroek officiële publicatie bekendmaking
10-03-2021 Vastgesteld bestemmingsplan Landgoed Grote Noordijk, Wilp, vastgesteld beeldkwaliteitsplan en besluit geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Middendijk 22, Nijbroek vastgesteld omgevingsvergunning
03-03-2021 Gemeente Voorst - Voornemen bestemmingsplan voor te bereiden officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Ontwerpbestemmingsplan De Vier Erven, Twello, ontwerpbeeldkwaliteitplan, ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te stellen en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Gemeente Voorst - Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wgh) bestemmingsplan De Vier Erven, Twello officiële publicatie bekendmaking
01-03-2021 IJsbaanweg, Twello ontwerp bestemmingsplan
01-03-2021 Landgoed Grote Noordijk, Wilp vastgesteld bestemmingsplan
24-02-2021 Vastgesteld wijzigingsplan Tienmorgen 3 (2020), Wilp officiële publicatie bekendmaking
16-02-2021 Tienmorgen 3 (2020), Wilp vastgesteld wijzigingsplan
12-02-2021 De Vier Erven, Twello ontwerp bestemmingsplan
04-02-2021 Gemeente Voorst - Voornemen bestemmingsplan voor te bereiden officiële publicatie bekendmaking
03-02-2021 Vastgesteld bestemmingsplan Middendijk 33-35, Nijbroek officiële publicatie bekendmaking
03-02-2021 Omgevingsvergunning toegekend voor het legaliseren van bijgebouwen en paardenbak op de locatie Zutphenseweg 35 in Klarenbeek officiële publicatie bekendmaking
28-01-2021 Omgevingsvergunning toegekend voor het veilig in gebruik hebben van een pand op de locatie Maarten Tromplaan 2 in Twello officiële publicatie bekendmaking
25-01-2021 Middendijk 33-35, Nijbroek vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen