Datum Naam Status Soort informatie
28-10-2013 Archeologie en Cultuurhistorie vastgesteld bestemmingsplan
09-10-2013 Gerechtelijke uitspraak Kern Westervoort vastgesteld gerechtelijke uitspraak
16-09-2013 Huize Hamerden vastgesteld bestemmingsplan
17-07-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Het Ambacht, 1e wijziging (2012)’, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
24-06-2013 HET AMBACHT, 1e wijziging (2012) vastgesteld bestemmingsplan
19-06-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Archeologie en Cultuurhistorie’, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
19-06-2013 Bekendmaking definitieve besluiten Forumlocatie Kerkstraat 1A, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan Huize Hamerden, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
15-04-2013 Omgevingsvergunning projectbesluit Wagenloods vastgesteld aanwijzingsbesluit
13-02-2013 Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kern officiële publicatie bekendmaking
06-02-2013 Bekendmaking ontwerpbesluiten forumlocatie Kerkstraat 1a, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
28-01-2013 Kern vastgesteld bestemmingsplan
28-01-2013 Kerkstraat 1a te Westervoort vastgesteld projectbesluit
10-10-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Westervoort’, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
05-09-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Archeologie en Cultuurhistorie’, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
24-07-2012 Omgevingsvergunning projectbesluit Woonzorgcentrum vastgesteld projectbesluit
25-06-2012 Masterplan Westervoort Noord vastgesteld structuurvisie
11-01-2012 Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan ‘Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman’ officiële publicatie bekendmaking
15-12-2011 Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman onherroepelijk bestemmingsplan
02-11-2011 Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘afvalstoffenverwerkingsbedrijf putman’ officiële publicatie bekendmaking
14-09-2011 Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan ‘Vrijstaande woning Hamersestraat 47c’ officiële publicatie bekendmaking
06-09-2011 vrijstaande woning Hamersestraat 47c onherroepelijk bestemmingsplan
23-08-2011 Dijkwoningen De Waaij onherroepelijk bestemmingsplan
03-08-2011 Onherroepelijk bestemmingsplan Klapstraat 192 officiële publicatie bekendmaking
21-07-2011 Klapstraat 192 onherroepelijk bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen