Datum Naam Status Soort informatie
27-01-2010 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Prostitutie officiële publicatie bekendmaking
23-12-2009 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan De Schans officiële publicatie bekendmaking
16-12-2009 Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan Basisschool de Brug Westervoort officiële publicatie bekendmaking
30-09-2009 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Basisschool de Brug Westervoort officiële publicatie bekendmaking
24-06-2009 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Prostitutie officiële publicatie bekendmaking
17-06-2009 Ontwerp van het bestemmingsplan De Schans en het inspraakverslag officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Rectificatie bekendmaking Ontwerp van het bestemmingsplan Basisschool De Brug officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Rectificatie bekendmaking Ontwerpbesluit ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder (ontwerp van het bestemmingsplan Basisschool de Brug) officiële publicatie bekendmaking
13-05-2009 Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Eerste partiële herziening bestemmingsplan Komplannen ten behoeve van de aanleg van een aardgastransportleiding (Noord–Zuid Project Gasunie) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen