Datum Naam Status Soort informatie
13-05-2009 Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Eerste partiële herziening bestemmingsplan Komplannen ten behoeve van de aanleg van een aardgastransportleiding (Noord–Zuid Project Gasunie) officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Rectificatie bekendmaking Ontwerp van het bestemmingsplan Basisschool De Brug officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Rectificatie bekendmaking Ontwerpbesluit ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder (ontwerp van het bestemmingsplan Basisschool de Brug) officiële publicatie bekendmaking
17-06-2009 Ontwerp van het bestemmingsplan De Schans en het inspraakverslag officiële publicatie bekendmaking
24-06-2009 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Prostitutie officiële publicatie bekendmaking
30-09-2009 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Basisschool de Brug Westervoort officiële publicatie bekendmaking
16-12-2009 Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan Basisschool de Brug Westervoort officiële publicatie bekendmaking
23-12-2009 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan De Schans officiële publicatie bekendmaking
27-01-2010 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Prostitutie officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Ontwerpbestemmingsplan Komplannen Brullenweide 88 officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Ontwerpbestemmingsplan Komplannen Broeklanden 18-20 officiële publicatie bekendmaking
26-05-2010 Vastgesteld bestemmingsplan aardgastransportleiding bestemmingsplan bekendmaking
16-06-2010 Vastgesteld bestemmingsplan Komplannen Broeklanden 18-20 officiële publicatie bekendmaking
16-06-2010 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Komplannen Brullenweide 88 officiële publicatie bekendmaking
30-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving officiële publicatie bekendmaking
03-08-2010 Familieboerderij Westervoort onherroepelijk bestemmingsplan
11-08-2010 Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan Komplannen Broeklanden 18–20 en Komplannen Brullenweide 88 officiële publicatie bekendmaking
11-08-2010 Onherroepelijk bestemmingsplan voor de aardgastransportleiding officiële publicatie bekendmaking
20-09-2010 structuurvisie Westervoort vastgesteld structuurvisie
06-10-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Dijkwoningen De Waaij’ officiële publicatie bekendmaking
13-10-2010 Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Dijkwoningen De Waaij’ officiële publicatie bekendmaking
22-12-2010 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan stationsgebied officiële publicatie bekendmaking
29-12-2010 Westervoort, De Schans onherroepelijk bestemmingsplan
29-12-2010 Ontwerpbestemmingsplan Het Ambacht officiële publicatie bekendmaking
12-01-2011 Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan De Schans officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen