Datum Naam Status Soort informatie
26-05-2010 Vastgesteld bestemmingsplan aardgastransportleiding bestemmingsplan bekendmaking
24-06-2020 Gemeente Westervoort - ontwerp bestemmingsplan “Rijndijk 25” officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Westervoort - kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan - Rijndijk 25, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Bekendmaking ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening Sonnedach 1’ officiële publicatie bekendmaking
11-07-2018 Voorontwerpbestemmingsplan Snelfietsroute F12, gemeente Westervoort officiële publicatie bekendmaking
14-02-2018 Bekendmaking voorbereiding 1e partiële herziening bestemmingsplan ‘Komplannen Westervoort’ (bestemmingsplan ‘Herziening Sonnedach 1’), gemeente Westervoort officiële publicatie bekendmaking
06-12-2017 Bekendmaking vastgestelde beleidsnotitie en –regels kleinschalig recreatief verblijf, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
11-10-2017 Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Geerken en Fort 2017, gemeente Westervoort officiële publicatie bekendmaking
24-06-2015 Ontwerpbestemmingsplan Wonen achter de Dijk, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
25-03-2015 Bekendmaking ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan buitengebied, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
18-03-2015 Ontwerpbestemmingsplan ‘Die Denweide 3a’, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
18-06-2014 Ontwerp bestemmingsplan ‘Zuidelijke Parallelweg 3’, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
16-01-2014 Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
23-12-2013 Bekendmaking aanvraag wijziging omgevingsvergunning Forumlocatie Kerkstraat 1A, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
11-12-2013 Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan Het Ambacht, 1e wijziging (2012), Westervoort officiële publicatie bekendmaking
20-11-2013 Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan Huize Hamerden, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
30-10-2013 Onherroepelijk bestemmingsplan Kern Westervoort, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Het Ambacht, 1e wijziging (2012)’, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
19-06-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Archeologie en Cultuurhistorie’, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
19-06-2013 Bekendmaking definitieve besluiten Forumlocatie Kerkstraat 1A, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan Huize Hamerden, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
13-02-2013 Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kern officiële publicatie bekendmaking
06-02-2013 Bekendmaking ontwerpbesluiten forumlocatie Kerkstraat 1a, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
10-10-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Westervoort’, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
05-09-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Archeologie en Cultuurhistorie’, Westervoort officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen