Datum Naam Status Soort informatie
02-09-2021 Utrechtseweg 341 te De Bilt ontwerp bestemmingsplan
10-08-2021 Bunnikseweg 13 te De Bilt vastgesteld wijzigingsplan
02-08-2021 Herontwikkeling locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan ontwerp bestemmingsplan
17-06-2021 Brandweerpost Kerkdijk, Westbroek ontwerp bestemmingsplan
16-06-2021 Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkundige bepalingen” officiële publicatie bekendmaking
16-06-2021 Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerp-beheersverordening “Paraplubeheersverordening Stedenbouwkundige bepalingen” officiële publicatie bekendmaking
16-06-2021 Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Brandweerpost Kerkdijk, Westbroek. officiële publicatie bekendmaking
10-06-2021 Parapluplan Stedenbouwkundige bepalingen ontwerp bestemmingsplan
10-06-2021 Paraplubeheersverordening Stedenbouwkundige bepalingen ontwerp beheersverordening
05-05-2021 Gemeente De Bilt – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, het brandveilig in gebruik nemen van het pand aan De Holle Bilt 15 te De Bilt officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Tuinstraat 3 te De Bilt officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Gemeente De Bilt – Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven, tweede herziening officiële publicatie bekendmaking
29-04-2021 Gemeente De Bilt – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, aanleg zonnepark, Kon. Wilhelminaweg te Maartensdijk officiële publicatie bekendmaking
22-04-2021 Tuinstraat 3 te De Bilt vastgesteld bestemmingsplan
31-03-2021 Gemeente De Bilt – Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, het in gebruik nemen van de verharding rondom het paviljoen als terras alsmede voor het aanleggen van extra oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeervoorzieningen, De Holle Bilt 6 te De Bilt officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan “Melkweg 3 Bilthoven” officiële publicatie bekendmaking
25-03-2021 De Kwinkelier Bilthoven, tweede herziening vastgesteld bestemmingsplan
25-03-2021 Melkweg 3 Bilthoven ontwerp bestemmingsplan
24-03-2021 Gemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Bunnikseweg 13 te De Bilt officiële publicatie bekendmaking
09-03-2021 Herontwikkeling locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan voorontwerp bestemmingsplan
24-02-2021 Gemeente De Bilt – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, het realiseren van een satelliet gateway ten behoeve van wereldwijd internet op het perceel aan kadastraal perceel gemeente Maartensdijk sectie N nummer 2368 officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Gemeente De Bilt – Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan Albert Cuyplaan 60 te Bilthoven officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Gemeente De Bilt – Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan Schubertlaan 8 en 10 te Bilthoven officiële publicatie bekendmaking
09-02-2021 Schubertlaan 8 en 10 te Bilthoven vastgesteld wijzigingsplan
09-02-2021 Albert Cuyplaan 60 te Bilthoven vastgesteld wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen