Datum Naam Status Soort informatie
03-06-2011 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Bedrijventerrein Zuidpolder, gemeente Eemnes officiële publicatie bekendmaking
31-05-2011 Bestemmingsplan bedrijventerrein Zuidpolder ontwerp bestemmingsplan
31-05-2011 Oud Eemnesserweg 13 ontwerp bestemmingsplan
17-05-2011 Parti??le herziening structuurvisie Eemnes tbv Zuidpolder ontwerp structuurvisie
25-11-2010 Voorbereidinbsbesluit Eemweg 108 Eemnes officiële publicatie bekendmaking
22-11-2010 Voorbereidingsbesluit Eemweg 108 vastgesteld voorbereidingsbesluit
15-11-2010 Vaststelling bestemmingsplan Eikenlaan 4 officiële publicatie bekendmaking
25-10-2010 Bestemmingsplan Eikenlaan 4 vastgesteld bestemmingsplan
15-07-2010 Verlenging aanwijzing structuurplangebied Eemnes 2015 ‘Behoud door Ontwikkeling’ (artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten) officiële publicatie bekendmaking
28-12-2009 Bestemmingsplan Voetbalkantine sv Eemnes vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
26-11-2009 Vastgesteld bestemmingsplan TORENZICHT officiële publicatie bekendmaking
24-11-2009 Voorbereidinbsbesluit Eemweg 108 Eemnes officiële publicatie bekendmaking
05-11-2009 Vastgesteld bestemmingsplan Dorpshart en verleende bouwvergunning Dorpshart officiële publicatie bekendmaking
22-10-2009 Projectbesluit bedrijfsbebouwing perceel Wakkerendijk 62 te Eemnes officiële publicatie bekendmaking
22-10-2009 Toepassen voorkeursrecht gemeenten Eemnes officiële publicatie bekendmaking
22-10-2009 Projectbesluit bouwplan ten behoeve van splitsing woning Rietgors 26 te Eemnes in twee wooneenheden officiële publicatie bekendmaking
17-09-2009 Ontwerpbestemmingsplan Voetbalkantine Eemnes ter inzage officiële publicatie bekendmaking
20-08-2009 Herhaalde terinzagelegging ontwerpbestemmingsplannen Torenzicht, Dorpshart en bouwaanvraag Dorpshart officiële publicatie bekendmaking
30-07-2009 Autosloperij Meentweg Eemnes officiële publicatie bekendmaking
30-07-2009 Ontwerpprojectbesluit Eemnes officiële publicatie bekendmaking
09-07-2009 Vaststelling bestemmingsplan Meentweg 95 en Meentweg 109 officiële publicatie bekendmaking
26-06-2009 Meentweg 109 vastgesteld bestemmingsplan
26-06-2009 Meentweg95 vastgesteld bestemmingsplan
18-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan Torenzicht ter inzage officiële publicatie bekendmaking
14-05-2009 Voorbereidingsbesluit (art. 3.7 Wro) voor plangebied woonzorgcomplex Eemnes officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen