Datum Naam Status Soort informatie
21-12-2021 Willem Arntsz Hoeve - Historische Middenas ontwerp bestemmingsplan
21-12-2021 Willem Arntsz Hoeve - Noordelijk en Zuidelijk ontwikkelveld ontwerp bestemmingsplan
20-12-2021 Eerste Zeister Omgevingsvisie 2022-2025 ontwerp structuurvisie
28-09-2021 Sportpark Blikkenburg ontwerp bestemmingsplan
30-06-2021 Gemeente Zeist - Ontwerp wijzigingsplan ‘Prof. Lorentzlaan 51a Zeist’ officiële publicatie bekendmaking
17-06-2021 Prof. Lorentzlaan 51a Zeist ontwerp wijzigingsplan
11-06-2021 Van Reenenweg voorontwerp bestemmingsplan
09-06-2021 Gemeente Zeist - Voorontwerpbestemmingsplan “Sortie 16”, Zeist officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Sortie 16 Zeist ontwerp bestemmingsplan
02-06-2021 Gemeente Zeist – Vaststelling bestemmingsplan Dolderseweg 20 -Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Dolderseweg 20 officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Gemeente Zeist - Vaststelling bestemmingsplan “Boulevard 14, Zeist” en Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Boulevard 14 Zeist officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Gemeente Zeist - Vaststelling bestemmingsplan “Kouwenhovenselaan 1” te Zeist officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Buitengebied Zuidwest 2018 vastgesteld gerechtelijke uitspraak
21-04-2021 Buitengebied Zuidwest 2018 vastgesteld bestemmingsplan
20-04-2021 Dolderseweg 20 vastgesteld bestemmingsplan
16-02-2021 Boulevard 14, Zeist vastgesteld bestemmingsplan
16-02-2021 Kouwenhovenselaan 1 vastgesteld bestemmingsplan
06-01-2021 Gemeente Zeist - Ontwerpbestemmingsplan “Johan van Oldenbarneveltlaan 62” in Zeist officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Gemeente Zeist - Ontwerp uitwerkingsplan ‘Huis ter Heide Zuid’ officiële publicatie bekendmaking
10-12-2020 Johan van Oldenbarneveltlaan 62, Zeist ontwerp bestemmingsplan
09-12-2020 Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid ontwerp uitwerkingsplan
21-10-2020 Gemeente Zeist - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Laan van Eikenstein 9”, Zeist officiële publicatie bekendmaking
30-09-2020 Gemeente Zeist - Ontwerpbestemmingsplan Kouwenhovenselaan 1, in Zeist officiële publicatie bekendmaking
25-09-2020 Kouwenhovenselaan 1 ontwerp bestemmingsplan
15-09-2020 Laan van Eikenstein 9 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen