Datum Naam Status Soort informatie
14-01-2021 Gemeente Aalsmeer – vastgesteld bestemmingsplan Fort Kudelstaart officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Gemeente Aalsmeer – Vastgestelde Structuurvisie ‘Tussen de Linten’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Gemeente Aalsmeer – Vastgestelde Structuurvisie ‘Bovenlanden Oosteinderweg’ officiële publicatie bekendmaking
11-12-2020 Uiterweg 116A - Marinapark ontwerp bestemmingsplan
10-12-2020 Gemeente Aalsmeer – Ontwerp bestemmingsplan Uiterweg 116a - Marinapark officiële publicatie bekendmaking
04-12-2020 Structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg vastgesteld structuurvisie
04-12-2020 Structuurvisie Tussen de Linten vastgesteld structuurvisie
03-12-2020 Fort Kudelstaart vastgesteld bestemmingsplan
05-11-2020 Gemeente Aalsmeer –Verlening omgevingsvergunning Stationsweg 17 Aalsmeer officiële publicatie bekendmaking
29-10-2020 OIAVHB Uiterweg Plasoevers 2005 - Waterfront vastgesteld omgevingsvergunning
29-10-2020 Gemeente Aalsmeer – ontwerp bestemmingsplan Parkmeer Aalsmeer officiële publicatie bekendmaking
29-10-2020 Gemeente Aalsmeer – verlening omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront officiële publicatie bekendmaking
12-10-2020 Rectificatie Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ officiële publicatie bekendmaking
08-10-2020 Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021’ officiële publicatie bekendmaking
24-09-2020 Gemeente Aalsmeer – Voorbereidingsbesluit kamerverhuurbedrijf/tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten officiële publicatie bekendmaking
18-09-2020 Kudelstaart 2020 ontwerp bestemmingsplan
17-09-2020 Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’ en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
16-09-2020 Voorbereidingsbesluit Kamerverhuurbedrijf/tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten vastgesteld voorbereidingsbesluit
20-08-2020 Gemeente Aalsmeer – ontwerp omgevingsvergunning Stationsweg 17 Aalsmeer officiële publicatie bekendmaking
09-07-2020 Gemeente Aalsmeer – ontwerp structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg officiële publicatie bekendmaking
09-07-2020 Gemeente Aalsmeer – ontwerp structuurvisie Tussen de Linten officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg ontwerp structuurvisie
07-07-2020 Structuurvisie Tussen de Linten ontwerp structuurvisie
25-06-2020 Gemeente Aalsmeer – ontwerp omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront officiële publicatie bekendmaking
22-06-2020 OIAVHB Uiterweg Plasoevers 2005 - Waterfront ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen