Datum Naam Status Soort informatie
19-03-2020 Gemeente Aalsmeer –Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen 'N201-zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 14a en 14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer. officiële publicatie bekendmaking
06-02-2020 Gemeente Aalsmeer – Vaststelling wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Machineweg 295a’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
06-02-2020 Gemeente Aalsmeer – Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e Herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’ officiële publicatie bekendmaking
28-01-2020 Wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a vastgesteld wijzigingsplan
23-01-2020 2e herziening Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan vastgesteld bestemmingsplan
12-12-2019 Gemeente Aalsmeer –Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen 'N201-zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 14a en 14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer. officiële publicatie bekendmaking
06-12-2019 OIAVHB N201-zone - Tijdelijke logiesvoorziening Legmeerdijk 287 vastgesteld omgevingsvergunning
15-11-2019 Oosteinderweg 2020 ontwerp bestemmingsplan
15-11-2019 OIAVHB Uiterweg Plasoevers 2005 - Herenweg 60 vastgesteld omgevingsvergunning
14-11-2019 Gemeente Aalsmeer – verlening omgevingsvergunning voor de bouw van 1 woning – Herenweg 60 Aalsmeer officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Gemeente Aalsmeer – Vastgesteld bestemmingsplan Polderzoom fase 2 en een besluit Hogere grenswaarde officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Gemeente Aalsmeer – Vastgesteld exploitatieplan Polderzoom fase 2 officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Gemeente Aalsmeer – Ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Machineweg 295a’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Gemeente Aalsmeer –Besluit omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen 'N201-zone’, ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening op het perceel Thailandlaan 16 (voorheen Legmeerdijk 289-291) in Aalsmeer. officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 OIAVHB Landelijk Gebied Oost - Aalsmeerderweg 237 A t/m M vastgesteld omgevingsvergunning
31-10-2019 Gemeente Aalsmeer – Beschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 237 A t/m M. officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Logiesvoorziening Legmeerdijk 289-291 vastgesteld omgevingsvergunning
14-10-2019 Wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a ontwerp wijzigingsplan
10-10-2019 Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbesluit tijdelijke omgevingsvergunning (maximaal voor 5 jaar) in afwijking van de bestemmingsplannen 'N201-zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 14a en 14b in Aalsmeer. officiële publicatie bekendmaking
10-10-2019 Gemeente Aalsmeer – Vaststellen wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Machineweg 293a’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z19-001705) officiële publicatie bekendmaking
01-10-2019 Wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost - Machineweg 293a vastgesteld wijzigingsplan
19-09-2019 Gemeente Aalsmeer – Vaststellen wijzigingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 – Kudelstaartseweg 92’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
05-09-2019 Rectificatie Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 237 A t/m M. officiële publicatie bekendmaking
29-08-2019 Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 237 A t/m M. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen