Datum Naam Status Soort informatie
18-09-2020 Kudelstaart 2020 ontwerp bestemmingsplan
16-09-2020 Voorbereidingsbesluit Kamerverhuurbedrijf/tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten vastgesteld voorbereidingsbesluit
09-07-2020 Gemeente Aalsmeer – ontwerp structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg officiële publicatie bekendmaking
09-07-2020 Gemeente Aalsmeer – ontwerp structuurvisie Tussen de Linten officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg ontwerp structuurvisie
07-07-2020 Structuurvisie Tussen de Linten ontwerp structuurvisie
25-06-2020 Gemeente Aalsmeer – ontwerp omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront officiële publicatie bekendmaking
22-06-2020 OIAVHB Uiterweg Plasoevers 2005 - Waterfront ontwerp omgevingsvergunning
04-06-2020 Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbestemmingsplan “Fort Kudelstaart” officiële publicatie bekendmaking
23-04-2020 M.E.R.-Beoordelingsbesluit - Beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht officiële publicatie bekendmaking
19-03-2020 Gemeente Aalsmeer –Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen 'N201-zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 14a en 14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer. officiële publicatie bekendmaking
06-02-2020 Gemeente Aalsmeer – Vaststelling wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Machineweg 295a’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
06-02-2020 Gemeente Aalsmeer – Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e Herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’ officiële publicatie bekendmaking
28-01-2020 Wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a vastgesteld wijzigingsplan
23-01-2020 2e herziening Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan vastgesteld bestemmingsplan
12-12-2019 Gemeente Aalsmeer –Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen 'N201-zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 14a en 14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer. officiële publicatie bekendmaking
06-12-2019 OIAVHB N201-zone - Tijdelijke logiesvoorziening Legmeerdijk 287 vastgesteld omgevingsvergunning
06-12-2019 OIAVHB N201-zone - Tijdelijke logiesvoorziening Legmeerdijk 287 vastgesteld omgevingsvergunning
15-11-2019 Oosteinderweg 2020 ontwerp bestemmingsplan
15-11-2019 OIAVHB Uiterweg Plasoevers 2005 - Herenweg 60 vastgesteld omgevingsvergunning
14-11-2019 Gemeente Aalsmeer – verlening omgevingsvergunning voor de bouw van 1 woning – Herenweg 60 Aalsmeer officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Gemeente Aalsmeer – Vastgesteld bestemmingsplan Polderzoom fase 2 en een besluit Hogere grenswaarde officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Gemeente Aalsmeer – Vastgesteld exploitatieplan Polderzoom fase 2 officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Gemeente Aalsmeer – Ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Machineweg 295a’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen