Datum Naam Status Soort informatie
03-06-2020 Vijfde partiële herziening RI-Oost, Zeeburgereiland ontwerp bestemmingsplan
03-06-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan - besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol - Heathrowstraat 10-12 (Floating Gardens), Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Weespertrekvaart - Strook - vaststelling bijbehorende hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Vijfde partiële herziening RI-Oost, Zeeburgereiland officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - bouwen van een brug - Brug 2125 (Strandeiland, kadastrale 3654), Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
02-06-2020 Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt 2021 voorontwerp bestemmingsplan
29-05-2020 Gemeente Amsterdam - voorontwerpbestemmingsplan Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt 2021 officiële publicatie bekendmaking
29-05-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project aanleg uitbreiding Strandeiland IJburg – Gemeente Amsterdam en Minister van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
27-05-2020 Gemeente Amsterdam - ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen - Schellingwouderdijk 339-341, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
25-05-2020 De Boelegracht (AK 4840) vastgesteld omgevingsvergunning
20-05-2020 Westzijde NEMO-pier ontwerp bestemmingsplan
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - voornemen voorbereiding bestemmingsplan Technisch Centrum en Tussen de Bogen officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Reparatieplan Weespertrekvaart-Zuid 2019 officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Westzijde NEMO-pier officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving ontwerpbeschikking - gebruiken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van een tijdelijke onderkomen voor ongedocumenteerden voor een periode van 6 jaar - Anderlechtlaan 3, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Gemeente Amsterdam - vaststelling stedenbouwkundig programma van Eisen Zeeburgerpad (Centrum) en welstandscriteria voor het Zeeburgerpad (Centrum) officiële publicatie bekendmaking
19-05-2020 Weespertrekvaart-Strook vastgesteld bestemmingsplan
13-05-2020 Gemeente Amsterdam - ongewijzigde vaststelling Bestemmingsplan - IJburg 2e fase, 1e partiele herziening, Centrumeiland officiële publicatie bekendmaking
11-05-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Willemspark – Vondelpark 2019, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Gemeente Amsterdam - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - realisatie van een woongebouw met commerciële ruimtes en onderliggende parkeergarage - IJburglaan 541-549, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-05-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, OLO-nummer 4818819, op het adres Pieter Cornelisz. Hooftstraat 5-11 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Gemeente Amsterdam - Vrijgeven inspraak wijzigen welstandniveau voor de duur van de transformatie en instellen preventieve toetsing voor veel voorkomende kleine bouwplannen voor het project Vreeswijkpad officiële publicatie bekendmaking
28-04-2020 Willemspark - Vondelpark 2019 vastgesteld bestemmingsplan
28-04-2020 IJburg 2e fase, 1e partiele herziening Centrumeiland vastgesteld bestemmingsplan
28-04-2020 Schellingwouderdijk 339-341 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen