Datum Naam Status Soort informatie
25-02-2102 Paasheuvelweg 22 a en b vastgesteld omgevingsvergunning
05-03-2021 Science Park 105 ontwerp omgevingsvergunning
04-03-2021 Bredius 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
04-03-2021 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - oprichten van een transformatorstation - nabij Van Gamerenstraat 2, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Gerechtelijke uitspraak Klaprozenbuurt vastgesteld gerechtelijke uitspraak
03-03-2021 Gemeente Amsterdam – vaststelling bestemmingsplan, gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen - Cruquius Deelgebied 5, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Gemeente Amsterdam - besluit omgevingsvergunning - toevoegen van een ligplaats voor een varend monumentaal woonschip, genaamd De Hoop - in het water bij de Kop Westerdok naast de ligplaats van Bokkinghangen 4, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
26-02-2021 ligplaats naast Bokkinghangen 4 vastgesteld omgevingsvergunning
25-02-2021 Spoorpark vastgesteld omgevingsvergunning
25-02-2021 Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure tegenover Noorder IJdijk 75 1023NT Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, inzake weigering aanvraag met zaaknummer Z2020- Z008177 en OLO-nummer 5422265, voor diverse locaties waaronder Ruysdaelkade t.o. huisnummer 175 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Amsterdam - voornemen voorbereiding bestemmingsplan - Oostzanerdijk 76, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Amsterdam - inspraak wijziging welstandskader Amstelkwartier derde fase West officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder - Amstelkwartier derde fase West officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Amsterdam - omgevingsvergunning - plaatsing van een lichtmast, basket-balveld en steigers in het Spoorpark - langs het spoor, nabij station Holendrecht, ten noorden van de Meibergdreef, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen - Slotermeer 2018 officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan - Oud West 2018 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Amsterdam - ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) - ten behoeve van het project Wooden City Karspeldreef (WCK) - Karspeldreef 14 +16, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Amsterdam - omgevingsvergunning en een besluit hogere waarden Wet geluidhinder - nieuwbouw van een wooncomplex, kantoren, horeca, fitness, maatschappelijk en parkeergelegenheid - Paasheuvelweg 22 a en b, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 Onbestemde vlekken Nieuw West ontwerp bestemmingsplan
17-02-2021 Gemeente Amsterdam - vaststelling bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen - Osdorperweg Westrandweg officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Onbestemde vlekken Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
16-02-2021 Amstelkwartier derde fase West ontwerp bestemmingsplan
16-02-2021 Gemeente Amsterdam - omgevingsvergunning - vervangen van een woonboot door de woonboot Sandor en het verbouwen van de woonboot Sandor - -Surinamekade 5F, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
15-02-2021 Oud West 2018 1e herziening vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen