Datum Naam Status Soort informatie
30-07-2020 Nieuwendam Noord – Markengouw uitwerking Parnassia ontwerp uitwerkingsplan
29-07-2020 Gemeente Amsterdam - Ontwerpuitwerkingsplan “Nieuwendam Noord - Markengouw uitwerking Parnassia” en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
24-07-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project aanleg uitbreiding Strand­eiland IJburg – Gemeente Amsterdam en Minister van Infrastructuur en Waterstaat officiële publicatie bekendmaking
16-07-2020 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, inzake aanvraag omgevingsvergunning met Zaaknummer Z2020-Z005788 en OLO-nummer 4749957, op het adres Van Boshuizenstraat 207-211 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Binnenkant 1B vastgesteld omgevingsvergunning
15-07-2020 Gemeente Amsterdam - omgevingsvergunning met projectafwijking – verplaatsten van de salonboot Elisabeth - Binnenkant 1B, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Food Center Amsterdam (2e Herstelbesluit) officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Barajasbuurt eo - besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol officiële publicatie bekendmaking
06-07-2020 Meibergdreef 9 vastgesteld omgevingsvergunning
06-07-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, inzake weigering aanvraag met Zaaknummer Z2020-Z003544 en OLO-nummer 1466569, op het adres Teilingen 1-159 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
03-07-2020 Danzigerkade 11 vastgesteld omgevingsvergunning
02-07-2020 Barajasbuurt eo vastgesteld bestemmingsplan
02-07-2020 Gemeente Amsterdam - vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Sloterdijk II Noord officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Eerste Partiele herziening bestemmingsplan Food Center Amsterdam (2e Herstelbesluit) vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2020 Noordstrook Koningin Wilhelminaplein vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2020 Zeeburgerpad vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2020 Gemeente Amsterdam - Voorbereidingsbesluit Dijkgraafplein e.o. officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Gemeente Amsterdam - Kennisgeving ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kopraweg e.o. en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
25-06-2020 Sloterdijk Kavel L-Midden ontwerp bestemmingsplan
24-06-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp besluit Hogere waarden Wet geluidhinder - transformatie van een kantoorgebouw naar woningen - Flierbosdreef 2-12, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpwijzigingsplan Food Center Amsterdam - 2e wijziging officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk Kavel L-Midden en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Gemeente Amsterdam - voornemen voorbereiding bestemmingsplan Hamerstraatgebied, 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Nieuwe Achtergracht 166 ontwerp omgevingsvergunning
17-06-2020 Gemeente Amsterdam - Voorontwerpbestemmingsplan Westerpark Zuid officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen