Datum Naam Status Soort informatie
25-02-2102 Paasheuvelweg 22 a en b vastgesteld omgevingsvergunning
16-09-2021 Hettenheuvelweg 50 vastgesteld omgevingsvergunning
10-09-2021 Sloterweg 796 vastgesteld omgevingsvergunning
20-07-2021 Station Zuid ontwerp omgevingsvergunning
15-07-2021 Verwijderen ligplaats Loswal ontwerp wijzigingsplan
14-07-2021 Fahrenheitstraat 54-56 vastgesteld omgevingsvergunning
08-07-2021 Kantoren met baliefunctie Centrum vastgesteld bestemmingsplan
08-07-2021 Omgevingsvisie Amsterdam 2050 vastgesteld structuurvisie
08-07-2021 Zuidas-Woonbuurt Ravel vastgesteld bestemmingsplan
08-07-2021 Hamerstraatgebied 1e herziening vastgesteld bestemmingsplan
07-07-2021 Bredius 1e herziening vastgesteld bestemmingsplan
07-07-2021 IJtram, Pampuslaan vastgesteld bestemmingsplan
06-07-2021 Food Center Amsterdam - 2e wijziging vastgesteld wijzigingsplan
30-06-2021 Gemeente Amsterdam - voorontwerp bestemmingsplan - Amstelstation-Amsteloever officiële publicatie bekendmaking
25-06-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Dijksgracht 2 1019BS Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
25-06-2021 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - realiseren van zeven nieuwbouwwoningen - Simon Stevinstraat (kavel naast Bessemerstraat 25 ), Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-06-2021 Hoogte Kadijk 145B ontwerp bestemmingsplan
24-06-2021 Hoogte Kadijk 145B ontwerp omgevingsvergunning
24-06-2021 Nieuwe Foeliestraat ontwerp omgevingsvergunning
24-06-2021 Zuidas-Kop Zuidas 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
23-06-2021 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - 8e herziening Landelijk Noord officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende gecoördineerde ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, M.E.R. beoordelingsbesluit en ontwerp-omgevingsvergunning - Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Zuidas Kop Zuidas 2018, 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Gemeente Amsterdam - vaststelling reparatie bestemmingsplan - Klaprozenbuurt (bestuurlijke lus) officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning openbare ruimte tussen Foeliedwarsstraat 40 en Rapenburg 91 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen