Datum Naam Status Soort informatie
20-02-2020 Funenpark ontwerp omgevingsvergunning
19-02-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking - Funenpark, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking - t.o. Bickersgracht 198-202, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Gemeente Amsterdam - voorontwerpbestemmingsplan Oud West 2018 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Gemeente Amsterdam - kennisgeving voornemen voor het opstellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en het uitvoeren van een omgevingseffectrapportage (milieueffectrapportage) officiële publicatie bekendmaking
18-02-2020 Oud West 1e herziening voorontwerp bestemmingsplan
17-02-2020 Kennisgeving weigering omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, OLO-nummer 2004093, op het adres Singelgracht t/o Stadhouderskade 46 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-02-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, OLO-nummer 4249083, op het adres Museumplein 4 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-02-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bakema Park Zuid en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
11-02-2020 Gemeente Amsterdam - herziening / aanvulling bij de publicatie bij de vaststelling van wijziging van de uitvoeringsrichtlijn kruimelgevallen officiële publicatie bekendmaking
06-02-2020 Museumkwartier en Valeriusbuurt 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
05-02-2020 Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Borneo, Sporenburg en Rietlanden 2017 na bestuurlijke lus officiële publicatie bekendmaking
29-01-2020 Zwanenburgwal 242 en 300 vastgesteld omgevingsvergunning
29-01-2020 Prinsengracht 432-436, Lange Leidsedwarsstraat 1-3 vastgesteld omgevingsvergunning
29-01-2020 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning - maken van een inrit ten behoeve van parkeren op eigen terrein, het plaatsen van een hekwerk inclusief poort, het ophogen en verharden van gronden en het aanpassen van de beschoeiing langs het water - Buiksloterdijk 238, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-01-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - uitbreiden van de tuin - Jan de Louterstraat 81, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-01-2020 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning met projectafwijking - wisselen van de woonboten “Elbin” en “Risico Vlaardingen” - Zwanenburgwal 242 en 300, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-01-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit Omgevingsvergunning - activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het realiseren van een woongebouw met 116 woningen - tussen de Diderotstraat, Descartesstraat, Paulus van Hemertstraat en Thomas A. Kempisstraat, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
28-01-2020 Domenico Scarlattilaan 6 vastgesteld omgevingsvergunning
24-01-2020 Bakema Park Zuid vastgesteld bestemmingsplan
24-01-2020 Borneo Sporenburg en Rietlanden 2017 vastgesteld bestemmingsplan
23-01-2020 E-buurt Oost NL.IMRO.0363.T1802BPSTD-OW01 bestemmingsplan
23-01-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - realiseren van een basisschool met gymzaal, een kinderopvang en een buitenschoolse opvang - Weespertrekvaart Strook, kavel 1A/B, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
22-01-2020 Gemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan E-buurt Oost, ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder en ontwerpbesluit tot wijziging van de Welstandsnota officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Prins Hendrikkade 48 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen