Datum Naam Status Soort informatie
18-07-2019 entreepaviljoen aan gebouw AMC ontwerp omgevingsvergunning
18-07-2019 Voorbereidingsbesluit Willemspark- Vondelpark 2019, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
18-07-2019 Rectificatie kennisgeving ontwerpwijzigingsplan NDSM-werf West, 2e wijziging, en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Binnenkant 14 vastgesteld omgevingsvergunning
17-07-2019 Jachthaven Zeeburgereiland ontwerp bestemmingsplan
17-07-2019 Gewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan Centrumeiland tranche 2 gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Rectificatie Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Bakema Park Zuid, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Omgevingsvergunning met projectafwijking Binnenkant 14, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-07-2019 Datacenters vastgesteld voorbereidingsbesluit
12-07-2019 De Pijp vastgesteld voorbereidingsbesluit
12-07-2019 Willemspark - Vondelpark vastgesteld voorbereidingsbesluit
11-07-2019 Centrumeiland blok 12 ontwerp uitwerkingsplan
10-07-2019 Westerpark West Kavel X ontwerp bestemmingsplan
10-07-2019 Cruquius Deelgebied 8, school vastgesteld bestemmingsplan
10-07-2019 Twiske Zuid II vastgesteld bestemmingsplan
10-07-2019 NDSM 2e wijziging ontwerp wijzigingsplan
10-07-2019 Ontwerpuitwerkingsplan Centrumeiland blok 12, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Startnotitie Beschermd stadsgezicht Plan Zuid, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Rectificatie van de kennisgeving 3 juli 2019 voor Nieuwendijk 186, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Ontwerpwijzigingsplan NDSM-werf West, 2e wijziging, en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan Westerpark West Kavel X, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Bakema Park Zuid, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
09-07-2019 Uitwerkingsplan Centrumeiland tranche 2 vastgesteld bestemmingsplan
04-07-2019 Omgevingsvergunning Ouderkerkerdijk 215, Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Nieuwendijk 186 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen