Datum Naam Status Soort informatie
06-06-2013 Oosterdok oost (NEMO-pier) onherroepelijk bestemmingsplan
06-06-2013 Osdorperweg e.o. Geconsolideerde versie geconsolideerde versie bestemmingsplan
05-06-2013 Kennisgeving ‘Uitwerkingsplan De Houthaven’ en besluit vaststelling hogere waarden geluidhinder, Amsterdam - West officiële publicatie bekendmaking
05-06-2013 Ontwerp omgevingsvergunning Roemer Visscherstraat 50, te Amsterdam, Amsterdam – West officiële publicatie bekendmaking
04-06-2013 Overbrakerpolder 2013 vastgesteld bestemmingsplan
04-06-2013 Omgevingsvergunning Overtoom 480 vastgesteld projectbesluit
04-06-2013 Omgevingsvergunning Kanaalstraat 102 vastgesteld omgevingsvergunning
04-06-2013 Omgevingsvergunning Jacob van Lennepkade 388 - 408 vastgesteld projectbesluit
04-06-2013 Kenniskwartier Noord ontwerp bestemmingsplan
30-05-2013 Grote H-buurt / Holendrecht vastgesteld bestemmingsplan
30-05-2013 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013 en ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam - Zuid officiële publicatie bekendmaking
30-05-2013 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure): Ceintuurbaan 187, Amsterdam - Zuid officiële publicatie bekendmaking
30-05-2013 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure): Van Baerlestraat 77, Amsterdam - Zuid officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Lucas Andreas eo vastgesteld bestemmingsplan
29-05-2013 De Terp vastgesteld bestemmingsplan
29-05-2013 Bedrijventerrein Schinkel - Aalsmeerplein e.o. onherroepelijk bestemmingsplan
29-05-2013 Bedrijventerrein Schinkel - Aalsmeerplein e.o. vastgesteld bestemmingsplan
29-05-2013 Verbreding Klaprozenweg vastgesteld bestemmingsplan
29-05-2013 NDSM-werf Oost vastgesteld bestemmingsplan
29-05-2013 2e_partiele_Herziening_BPBuiksloterham vastgesteld gemeentelijk plan
29-05-2013 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning permanent verlengen instandhoudingstermijn GVB-verblijf, Strawinskylaan 8 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Omgevingsvergunning Science Park 508, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Omgevingsvergunning Ruigoord 16, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Bestemmingsplan Groene Staart opnieuw vastgesteld, Amsterdam - Oost officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Weespertrekvaart-Zuid, Amsterdam - Oost officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen