Datum Naam Status Soort informatie
26-03-2013 Omgevingsvergunning Schimmelstraat 19 vastgesteld projectbesluit
26-03-2013 Omgevingsvergunning Jacob van Lennepkade 342 vastgesteld projectbesluit
26-03-2013 Omgevingsvergunning Da Costastraat 108 A vastgesteld projectbesluit
22-03-2013 Omgevingsvergunning met projectafwijking Theeschenkerij Diaconie (krekelhuisje) Nieuwe Herengracht 18 onherroepelijk projectbesluit
22-03-2013 Projectbesluit Plantage Kerklaan 13 ontwerp projectbesluit
22-03-2013 Omgevingsvergunning met projectafwijking Nieuwendijk 62 onherroepelijk projectbesluit
22-03-2013 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Oostenburg Noord 2013, Amsterdam – Centrum officiële publicatie bekendmaking
21-03-2013 Bestemmingsplan Schellingwoude onherroepelijk bestemmingsplan
21-03-2013 Kennisgeving bestemmingsplan Van Overloopplantsoen, Amsterdam - Centrum officiële publicatie bekendmaking
21-03-2013 Kennisgeving Terinzageligging ontwerpbestemmingsplan Duintjer (Vijzelstraat 66-80), Amsterdam - Centrum officiële publicatie bekendmaking
21-03-2013 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Oostenburg Noord 2013, Amsterdam - Centrum officiële publicatie bekendmaking
21-03-2013 Omgevingsvergunning met projectafwijking Nieuwendijk 62, Amsterdam-Centrum officiële publicatie bekendmaking
20-03-2013 Jachthavenweg e.o vastgesteld bestemmingsplan
20-03-2013 Ontwerpbestemmingsplannen Westhaven, Amerikahaven en Afrikahaven, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-03-2013 Omgevingsvergunning Zuidermolenweg 27 vastgesteld projectbesluit
14-03-2013 Omgevingsvergunning_De Boelelaan 30 onherroepelijk projectbesluit
14-03-2013 Europaplein 2 ontwerp omgevingsvergunning
14-03-2013 Omgevingsvergunning Paalbergweg 21 vastgesteld projectbesluit
13-03-2013 Ontwerpbesluit hogere waarden krachtens de Wet geluidhinder in het kader van het bestemmingsplan Park Haagseweg e.o., Amsterdam / Stadsdeel Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
13-03-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Osdorpplein e.o’, Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
13-03-2013 Omgevingsvergunning Europaplein 2, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
13-03-2013 Kennisgeving omgevingsvergunning, ‘realiseren studentenwoningen Paalbergweg 21–23’, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
13-03-2013 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
13-03-2013 Kennisgeving Ontwerp-partiële herziening uitwerkingsplannen Houthaven en vaststelling hogere waarden, Amsterdam – West officiële publicatie bekendmaking
13-03-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Westelijke binnenstad’ en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Amsterdam-Centrum officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen