Datum Naam Status Soort informatie
20-12-2012 Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Buyskade 39, Amsterdam - West officiële publicatie bekendmaking
19-12-2012 Bestemmingsplan Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2012 Rembrandtpark vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2012 Nieuwendam Noord - Markengouw onherroepelijk bestemmingsplan
19-12-2012 Voorontwerpbestemmingsplan ‘De Terp’, Amsterdam - Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
19-12-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bijlmerweide en omgeving’, Amsterdam - Zuidoost officiële publicatie bekendmaking
19-12-2012 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzake realisatie van studentenhuisvesting, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-12-2012 Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Vondelpark 3, Amsterdam - West officiële publicatie bekendmaking
18-12-2012 Omgevingsvergunning met projectafwijking Damrak 25-27 onherroepelijk projectbesluit
18-12-2012 Kolenkitbuurt Middengebied vastgesteld bestemmingsplan
18-12-2012 Kolenkitbuurt Blok 5 vastgesteld bestemmingsplan
18-12-2012 Omgevingsvergunning Nassaukade 161 vastgesteld projectbesluit
18-12-2012 Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Noord, Amsterdam - Noord officiële publicatie bekendmaking
18-12-2012 Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II, Amsterdam - Noord officiële publicatie bekendmaking
14-12-2012 Bestemmingsplan IJssalon onherroepelijk bestemmingsplan
13-12-2012 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Huidekoperstraat 21, Amsterdam - Centrum officiële publicatie bekendmaking
13-12-2012 Omgevingsvergunning met projectafwijking Damrak 28-30 en besluit inzake vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Amsterdam - Centrum officiële publicatie bekendmaking
13-12-2012 Kennisgeving Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Bickersgracht 1, Amsterdam-Centrum officiële publicatie bekendmaking
13-12-2012 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Prins Hendrikkade 120, Amsterdam - Centrum officiële publicatie bekendmaking
13-12-2012 Omgevingsvergunning met projectafwijking Lindengracht 25, Amsterdam - Centrum officiële publicatie bekendmaking
13-12-2012 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Oostelijk Havengebied Noord, gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost officiële publicatie bekendmaking
12-12-2012 Ontwerp omgevingsvergunning werkzaamheden t.b.v. het gebied Tuinen van West Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
12-12-2012 Kennisgeving Vaststelling bestemmingsplan Amstelstation e.o., hogere grenswaarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam-Oost officiële publicatie bekendmaking
12-12-2012 Ontwerpomgevingsvergunning Van Bossestraat 78, te Amsterdam, Amsterdam - West officiële publicatie bekendmaking
11-12-2012 Omgevingsvergunning Vondelpark 3 vastgesteld projectbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen