Datum Naam Status Soort informatie
22-05-2012 Nieuwbouw Sumatraplantsoen ontwerp bestemmingsplan
19-05-2012 Omgevingsvergunning 'Singel/Bergstraat' onherroepelijk projectbesluit
18-05-2012 Herstel verbeelding bestemmingsplan Zuidelijke binnenstad voor de adressen Leidsestraat 23 en 104 officiële publicatie bekendmaking
18-05-2012 Ontwerpomgevingsvergunning Lindengracht 251/Tichelstraat 2 en Lijnbaansgracht 45 officiële publicatie bekendmaking
17-05-2012 Omgevingsvergunning_Ferdinand_Bolstraat_A_Cuijpstraat ontwerp projectbesluit
17-05-2012 Omgevingsvergunning_Holterbergweg_7 ontwerp projectbesluit
16-05-2012 Winkelcentrum Gein onherroepelijk bestemmingsplan
16-05-2012 Vastgesteld bestemmingsplan Schoolwerktuinen Kalfjeslaan en bijbehorende gecoördineerde besluiten officiële publicatie bekendmaking
16-05-2012 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Van Hilligaertstraat 31 officiële publicatie bekendmaking
16-05-2012 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) officiële publicatie bekendmaking
16-05-2012 Ontwerp omgevingsvergunning Hoofdweg 55, te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
14-05-2012 Het Nieuwe Diep 2012 ontwerp bestemmingsplan
10-05-2012 Omgevingsvergunning Ookmeerweg 404 vastgesteld projectbesluit
09-05-2012 Vaststelling bestemmingsplan VU medisch centrum (en omgeving), hogere grenswaarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Vaststelling bestemmingsplan Isolatorweg en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Vaststelling bestemmingsplan Don Bosco en Park Frankendael officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Bestemmingsplan Oosterparkbuurt en Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder Oosterparkbuurt officiële publicatie bekendmaking
08-05-2012 Projectbesluit Zuidermolenweg 60 vastgesteld projectbesluit
08-05-2012 Hendrik Soeteboomstraat 43-45 vastgesteld projectbesluit
08-05-2012 Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendam-Noord-Markengouw en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
03-05-2012 Kennisgeving ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Herengracht 542–556/Keizersgracht 679–689 (Heren en de Keizer) officiële publicatie bekendmaking
02-05-2012 Ontwerp-omgevingsvergunning Liergouw 81 officiële publicatie bekendmaking
02-05-2012 Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan ‘Studentenhotel City Living’ officiële publicatie bekendmaking
02-05-2012 Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Bestevaerstraat 23 officiële publicatie bekendmaking
26-04-2012 Vestiging voorkeursrecht gemeente officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen