Datum Naam Status Soort informatie
18-04-2012 Bestemmingsplan Groene Staart 2011 officiële publicatie bekendmaking
17-04-2012 Omgevingsvergunning Studentenhotel City Living vastgesteld projectbesluit
12-04-2012 BP MUL onherroepelijk uitwerkingsplan
11-04-2012 Kennisgeving ontwerpbeschikking Hoek Soembawastraat-Niaststraat officiële publicatie bekendmaking
10-04-2012 Omgevingsvergunning Tesselschadestraat 22A vastgesteld projectbesluit
10-04-2012 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Hamerstraatgebied, ontwerpexploitatieplan voor bestemmingsplan Hamerstraatgebied en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Hamerstraatgebied officiële publicatie bekendmaking
10-04-2012 Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning Durgerdammerdijk 101 officiële publicatie bekendmaking
08-04-2012 Ouderkerkerdijk 225 onherroepelijk bestemmingsplan
03-04-2012 Don Bosco en Park Frankendael onherroepelijk bestemmingsplan
03-04-2012 Don Bosco en Park Frankendael vastgesteld bestemmingsplan
03-04-2012 Wibautstraat 148-150 ontwerp bestemmingsplan
03-04-2012 Oosterparkbuurt vastgesteld bestemmingsplan
29-03-2012 Omgevingsvergunning_Duivendrechtsekade_85A ontwerp projectbesluit
29-03-2012 Omgevingsvergunning_Kollenbergweg 1 onherroepelijk projectbesluit
28-03-2012 Projectbesluit veranderen en renoveren gebouw Kollenbergweg 1 officiële publicatie bekendmaking
28-03-2012 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
28-03-2012 Ontwerp omgevingsvergunning Korte Schimmelstraat 12, te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
27-03-2012 Kennisgeving Ontwerp omgevingsvergunning NDSM-pier 3 officiële publicatie bekendmaking
21-03-2012 Kennisgeving gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Delflandplein – Staalmanpleinbuurt, 1e herziening – Hoefijzer deel 1 en besluit hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
21-03-2012 Projectbesluit Blok 7 Polderweggebied West (Oostpoort) officiële publicatie bekendmaking
20-03-2012 Kennisgeving, vaststelling bestemmingsplan 5e wijziging bestemmingsplan Oud Noord – Van der Pekstraat 2, 101, 114–116, 117 en Van der Pekplein 11 officiële publicatie bekendmaking
14-03-2012 Achtste wijziging bestemmingsplan Oud-West t.b.v. Wenslauerstraat 63 officiële publicatie bekendmaking
13-03-2012 Ontwerpomgevingsvergunning Hyperion officiële publicatie bekendmaking
07-03-2012 Ontwerpbestemmingsplan Praktijkschool De Dreef officiële publicatie bekendmaking
06-03-2012 Polderweggebied Blok 7 vastgesteld projectbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen