Datum Naam Status Soort informatie
12-01-2012 Nieuw goedkeuringsbesluit bestemmingsplan Prinses Irenebuurt e.o. (WRO oud) officiële publicatie bekendmaking
11-01-2012 Voorbereidingsbesluit Marine Etablissement officiële publicatie bekendmaking
11-01-2012 Bestemmingsplan Transvaalbuurt en Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder Transvaalbuurt officiële publicatie bekendmaking
10-01-2012 Ontwerpbestemmingsplan Herziening geluidszone Cornelis Douwesterrein en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
10-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan Nieuwendam-Noord-Werengouw, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Nieuwendam-Noord-Werengouw en besluit tot vaststelling van hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
10-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan Nieuwendam-Noord-Werengouw, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Nieuwendam-Noord-Werengouw en besluit tot vaststelling van hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
06-01-2012 Tweede ontsluiting Oostpoort onherroepelijk bestemmingsplan
06-01-2012 Weigering omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen i.h.k.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor Ouderkerkerdijk 174 en 175 officiële publicatie bekendmaking
05-01-2012 Omgevingsvergunning_Terrein gelegen aan Europaboulevard ontwerp projectbesluit
05-01-2012 Omgevingsvergunning_Bert_Haanstrakade ontwerp projectbesluit
04-01-2012 Ontwerpbestemmingsplan Herziening geluidszone Cornelis Douwesterrein CS officiële publicatie bekendmaking
03-01-2012 Bestemmingsplan Vondeltuin onherroepelijk bestemmingsplan
30-12-2011 Rokin 12-16 (Rokin Plaza) onherroepelijk bestemmingsplan
22-12-2011 Projectbesluit HISWA Nautisch Centrum vastgesteld projectbesluit
21-12-2011 BP Indische Buurt en FLevopark onherroepelijk gemeentelijk plan
21-12-2011 Vastgesteld bestemmingsplan De Amsterdamse Poort officiële publicatie bekendmaking
20-12-2011 Projectbesluit Damstraat 42/Oudezijds Voorburgwal 242 ontwerp projectbesluit
20-12-2011 Bestemmingsplan De Amsterdamse Poort onherroepelijk bestemmingsplan
20-12-2011 Amsteldorp, Julianapark, De Wetbuurt, Drieburg vastgesteld bestemmingsplan
15-12-2011 Ontwerpprojectafwijkingsbesluit ‘Nieuwe Uilenburgerstraat 116’ officiële publicatie bekendmaking
15-12-2011 Ontwerpprojectafwijkingsbesluit ‘Singel/Bergstraat’ officiële publicatie bekendmaking
15-12-2011 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Water officiële publicatie bekendmaking
13-12-2011 Ontwerpprojectbesluit en ontwerp omgevingsvergunning Meeuwenlaan 138 b (Het Vliegenbos) officiële publicatie bekendmaking
13-12-2011 Projectbesluit oprichten swingersclub en horeca - Osdorperweg 505 officiële publicatie bekendmaking
13-12-2011 Ontwerp 5e wijziging bestemmingsplan Oud Noord - Van der Pekstraat 101, 114–116 en 117 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen