Datum Naam Status Soort informatie
21-04-2011 Omgevingsvergunning_Ferdinand_Bolestraat_63 ontwerp projectbesluit
21-04-2011 Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan 2e wijziging bestemmingsplan Konijnenstraat (t.b.v. Elandstraat 44) officiële publicatie bekendmaking
20-04-2011 Voorbereidingsbesluit IBM-terrein en omgeving officiële publicatie bekendmaking
20-04-2011 Vrijstelling officiële publicatie bekendmaking
20-04-2011 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning ondergronds vergroten toegang metrostation Ceintuurbaan officiële publicatie bekendmaking
19-04-2011 Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning Ketelstraat 2 en Boorstraat 1 officiële publicatie bekendmaking
14-04-2011 Projectbesluit Vondelstraat 53 onherroepelijk projectbesluit
14-04-2011 6e wijziging Bestemmingsplan Oud-West onherroepelijk gemeentelijk plan
13-04-2011 Vaststelling bestemmingsplan Westrandweg – 2e Coentunnel en besluit inzake het verhaal van de kosten van grondexploitatie Westrandweg – 2e Coentunnel officiële publicatie bekendmaking
13-04-2011 Ontwerpprojectbesluit oprichting van een overkapping van een paardrijbak aan de Lutkemeerweg 48 officiële publicatie bekendmaking
12-04-2011 Bestemmingsplan Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost ontwerp bestemmingsplan
08-04-2011 Projectbesluit Ketelstraat 2 ontwerp projectbesluit
08-04-2011 Ontwerpherziening exploitatieplan locatie Wiener officiële publicatie bekendmaking
07-04-2011 Bestemmingsplan Schoolstraat 5 t/m 19 onherroepelijk bestemmingsplan
07-04-2011 Bestemmingsplan ‘Oostelijke binnenstad’ officiële publicatie bekendmaking
07-04-2011 Vaststelling bestemmingsplan Stadhouderskade 92 en 99 officiële publicatie bekendmaking
05-04-2011 Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning Broekergouw 1 officiële publicatie bekendmaking
05-04-2011 Voorbereidingsbesluit Landelijk Noord officiële publicatie bekendmaking
04-04-2011 PB Schepenbergweg 39 vastgesteld projectbesluit
30-03-2011 PB_trambaan en lus de De Boelelaan vastgesteld projectbesluit
30-03-2011 Bestemmingsplan Stadhouderskade 92 en 99 vastgesteld bestemmingsplan
30-03-2011 Vaststelling bestemmingsplan VUmc CCA en besluit inzake het verhaal van de kosten van grondexploitatie VUmc CCA officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Vaststelling bestemmingsplan Westrandweg – 2e Coentunnel en besluit inzake het verhaal van de kosten van grondexploitatie Westrandweg – 2e Coentunnel officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Voorbereidingsbesluit ArenAPoort West officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Projectbesluit en bouwvergunning aanleggen trambaan en tramlus t.b.v tramlijnen 16 en 24 op deel De Boelelaan officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen