Datum Naam Status Soort informatie
08-04-2011 Ontwerpherziening exploitatieplan locatie Wiener officiële publicatie bekendmaking
07-04-2011 Bestemmingsplan Schoolstraat 5 t/m 19 onherroepelijk bestemmingsplan
07-04-2011 Bestemmingsplan ‘Oostelijke binnenstad’ officiële publicatie bekendmaking
07-04-2011 Vaststelling bestemmingsplan Stadhouderskade 92 en 99 officiële publicatie bekendmaking
05-04-2011 Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning Broekergouw 1 officiële publicatie bekendmaking
05-04-2011 Voorbereidingsbesluit Landelijk Noord officiële publicatie bekendmaking
04-04-2011 PB Schepenbergweg 39 vastgesteld projectbesluit
30-03-2011 PB_trambaan en lus de De Boelelaan vastgesteld projectbesluit
30-03-2011 Bestemmingsplan Stadhouderskade 92 en 99 vastgesteld bestemmingsplan
30-03-2011 Vaststelling bestemmingsplan VUmc CCA en besluit inzake het verhaal van de kosten van grondexploitatie VUmc CCA officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Vaststelling bestemmingsplan Westrandweg – 2e Coentunnel en besluit inzake het verhaal van de kosten van grondexploitatie Westrandweg – 2e Coentunnel officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Voorbereidingsbesluit ArenAPoort West officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Projectbesluit en bouwvergunning aanleggen trambaan en tramlus t.b.v tramlijnen 16 en 24 op deel De Boelelaan officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Kennisgeving ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunningen officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Vaststelling projectbesluit Voorzieningencluster Laan van Spartaan en Vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Tervisielegging ontwerp – uitgebreide afwijkingsbesluit voor het plaatsen van een poffertjesrestaurant aan de Stadhouderskade t.o.12 officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Hernieuwde kennisgeving tervisielegging ontwerp-afwijkingsbesluit plaatsen van windturbines aan de zijgevel van het sportgebouw gelegen aan de Van Hogendorpstraat 921 officiële publicatie bekendmaking
29-03-2011 PB_Europaboulevard ontwerp projectbesluit
24-03-2011 Ontwerpwijzigingsplan 2e wijziging bestemmingsplan Jordaan officiële publicatie bekendmaking
24-03-2011 Kennisgeving bestemmingsplan Geldersekade t.o. 67-73 (woonboot) officiële publicatie bekendmaking
23-03-2011 PB_John M Keynesplein onherroepelijk projectbesluit
23-03-2011 omgevingsvergunning tijdelijke afwijking Daalwijkdreef 7 vastgesteld tijdelijke ontheffing buitenplans2
23-03-2011 Project Eendrachtsparkbuurt: ontwerpprojectbesluit, ontwerpbouwvergunning eerste fase (BA81/0020BWT2010) en ontwerpbesluit hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
23-03-2011 Kennisgeving ontwerpbouwvergunning inclusief ontwerpprojectbesluit plaatsing reclame-uiting adres: Vaalmuiden officiële publicatie bekendmaking
23-03-2011 Kennisgeving ontwerpbouwvergunning en ontwerpprojectbesluit gedeeltelijk vergroten WO centrale (AMC) tpv Meibergdreef 9 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen