Datum Naam Status Soort informatie
23-03-2011 Tervisielegging ontwerpafwijkingsbesluit Jacob van Lennepkade 311 officiële publicatie bekendmaking
22-03-2011 PB_Meibergdreef 9 ontwerp projectbesluit
22-03-2011 Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendam-Noord-Werengouw en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
18-03-2011 Projectbesluit Broekergouw 1 te Zunderdorp ontwerp projectbesluit
16-03-2011 Bestemmingsplan Stationslocatie Lelylaan vastgesteld bestemmingsplan
16-03-2011 Ontwerpbestemmingsplan Eerste Partiële Herziening RI-Oost, Zeeburgereiland officiële publicatie bekendmaking
15-03-2011 Middenmeer I en II vastgesteld bestemmingsplan
15-03-2011 Kennisgeving Voorbereidingsbesluit Cornelis Douwesterrein officiële publicatie bekendmaking
11-03-2011 Projectbesluit Reguliersbreestraat 31 en Rembrandtplein 2 (Cineac) onherroepelijk projectbesluit
11-03-2011 PB_Snijdersbergweg 97 onherroepelijk projectbesluit
11-03-2011 Kennisgeving projectbesluit Osdorperweg 505 officiële publicatie bekendmaking
10-03-2011 Huidekoperstraat 13-17 onherroepelijk bestemmingsplan
10-03-2011 Vooraankondiging bestemmingsplan De Vondeltuin, artikel 1.3.1 Bro officiële publicatie bekendmaking
10-03-2011 Ontwerp omgevingsvergunning eerste fase herontwikkeling Rokin 65 officiële publicatie bekendmaking
10-03-2011 Vaststelling van het bestemmingsplan Huidekoperstraat 13-17 en besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder Huidekoperstraat 13-17 officiële publicatie bekendmaking
10-03-2011 Ontwerp wijzigingsplannen: 4e wijziging bestemmingsplan Burgwallen, 3e wijziging bestemmingsplan Nieuwendijk-Kalverstraat e.o. 2001 en 6e wijziging bestemmingsplan Spuistraat e.o. officiële publicatie bekendmaking
10-03-2011 Vaststelling Paraplubestemmingsplan tot partiële herziening van diverse bestemmingsplannen in verband met de Wabo officiële publicatie bekendmaking
10-03-2011 Ontwerpwijzigingsplan 6e wijziging bestemmingsplan Leidse- en Weteringbuurt (Garage Keizersgracht 497) officiële publicatie bekendmaking
09-03-2011 Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Osdorperweg e.o. officiële publicatie bekendmaking
08-03-2011 Omgevingsvergunning_Hettenheuvelweg_45-47 ontwerp projectbesluit
02-03-2011 Vaststelling projectbesluit ‘Vondelstraat 53’ en verleende bouwvergunning officiële publicatie bekendmaking
02-03-2011 Zesde wijziging bestemmingsplan Oud-West t.b.v. Eerste Constantijn Huygensstraat 118 officiële publicatie bekendmaking
02-03-2011 Ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Noord West, Milieueffectrapport Zuidas – de Flanken (project-MER) en ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoorgebouw en het maken van een uitweg voor de parkeergarage officiële publicatie bekendmaking
02-03-2011 Kennisgeving ontwerpbouwvergunning inclusief ontwerpprojectbesluit, Amstelvlietstraat Amstelstroomlaan, M01/0916-2010, appartementencomplex in combinatie met commerciële ruimte officiële publicatie bekendmaking
02-03-2011 Kennisgeving ontwerpbouwvergunning inclusief ontwerpprojectbesluit officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen